bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 25/01/2017 15:58:13

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

IV Obert Vila de Gràcia per majors de 55 anys

Bases del torneig:

1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a vuit rondes al local del Club Tres Peons, carrer Ros de Olano 9 de Barcelona , podran participar-hi tots els jugadors amb llicència de la Federació Catalana d’Escacs.

2. El torneig és obert a tots el jugadors nascuts abans de 1963

Vàlid per Elo català i FIDE.

3. Els emparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”. tenint en compte primer l’Elo FIDE i en segon lloc l’Elo català

4. Els dies de joc seran els dilluns de cada setmana, del 6 de març al 15 de maig de 2017 ambdós inclòs, excepte els dies 17 d’abril i 1 de maig .

5. Les rondes començaran a les 17:30 hores

6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.

7. Premis :

classificació general :primer, segon i tercer classificat:       Trofeu

primers classificats dels trams d’elo català: 1901 a 2000; 1801 a 1900 i inferior a 1800:  trofeu   

 

8. Formes d'inscripció:

A) Telefònicament: i wasshap            638 08 76 51

B)  Per mail a:                  trespeons@gmail.com

 

9. Drets d'inscripció:

 quota d'inscripció. general.......................     18 €

      socis del Tres Peons ...............................      5 €

   

10.  L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

11 . La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 80 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins el moment en que s'hagi efectuat el pagament dels drets corresponents, l'organització podrà cancel·lar la inscripció d'un jugador i substituir-lo per un altre, dels inscrits en ‘llista d’espera’. Els nous jugadors que substitueixin els eliminats, entraran a la segona ronda amb 0 punts.

12 . Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença. Si no es presenta a jugar una ronda quedarà eliminat, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

13. Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior amb un màxim de tres per tot el torneig..

 

14. Desempats: per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes: Bucholz brasiler (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Bucholz mitjà (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Nombre de victòries i Progressiu sense arribar a les últimes conseqüències. L’ordre de aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà inmediatament desprès de acabar l’última ronda.

 

16. El director del torneig es el Sr. Jaume Sanfeliu,  l’àrbitre principal  serà el Sr. Jaume Gallart Zafra.

17. Les decisions arbitrals seran inapel·lables. Hi hauran fulls de reclamacions a disposició dels jugadors

      Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la  FIDE per a torneigs oberts.

18. El torneig quedarà suspès quan  motius de força major impedissin el seu desenvolupament, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

19. Els participants autoritzen a ser enregistrats/fotografiats amb finalitats informatives i de promoció.

20. Els emparellaments es podran consultar a www.trespeons.com

21. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1