bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 04/08/2017 08:35:28

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

 
 

I Torneig Nocturn d’Escacs

La Passió d’Esparreguera

22/09/17– 10/11/17

Bases
1r Es jugaran 8 rondes,
sistema suís. 
2n L’horari d’inici  és a les 21h. 
3r  El ritme de joc serà de 90 minuts + 30 segons cada jugada. 
4r El torneig es jugarà els divendres:  22 i 29 de setembre, 7, 14, 21 i 28 d’octubre 3 i 10 de novembre de 2017. 
5è El local de joc serà el Teatre de La Passió d’Esparreguera. 
6è El temps per declarar perduda una partida per incompareixença serà d’una hora des de l’hora oficial d’inici del torneig.. 
7è Seran eliminats els jugadors amb dues incompareixences. Serà opcional per l’Organització l’eliminació del jugador que no es presenti a la primera ronda. 
8è La quota d’inscripció és de 20 €.

9è Les inscripcions finalitzaran el dia 21 de setembre, i hauran de fer-se efectives abans de finalitzar la primera ronda. 
10è Els empats en la classificació final es  resoldran de la  manera següent: 
           1r  Bucholz menys u. 
           2n Bucholz mitjà. 
           3è Bucholz amb tos els contrincants.

           4t Sorteig.
11è Les  reclamacions seran resoltes per l’Àrbitre Principal del Torneig  Sr. Gabino Expósito Ávila del Col·legi d’Àrbitres de Catalunya. 
12 è El torneig serà homologat per la FCE. Els resultats seran vàlids per l’ELO català, FEDA i FIDE.

 

Premis
1 r Classificat: Trofeu i 200 €.
2 n Classificat: Trofeu i 110 €.
3 r Classificat: Trofeu i   80 €.

4 r Classificat: Trofeu i 50 €.
5 è Classificat: Trofeu i 30 €.
6 è Classificat:Trofeu i 25 €.

Classificacions Especials 

1 r Classificat ELO entre 1.800 i 1.999:  20 €. i trofeu.
2 n Classificat ELO entre 1.800 i 1.999: Trofeu.
1 r Classificat ELO entre 1.600 i 1.799:  20 €. i trofeu.
2 n Classificat ELO entre 1.600 i 1.799: Trofeu.
1 r Classificat ELO fins a 1.599:  20 €. i trofeu.
2 n Classificat ELO fins a 1.599:  Trofeu.
1 r Classificat menor de 16 anys : Trofeu.
2n  Classificat  menor de 16 anys: Trofeu.
1 r Classificat  femení: Trofeu.

1 r Classificat més de 60 anys: Trofeu.

Els premis no són acumulatius i es lliuraran al final  
de l’última ronda. 
 

Les inscripcions podran adreçar-se:

Sr. Gabino Expósito Ávila, tlf. 93 777 19 22 i

619652570

gexposit@xtec.cat

www.xtec.cat/~gexposit

Organitza: Club d'Escacs La Passió d'Esparreguera.

Col·labora: L'Ajuntament d'Esparreguera.

                   La Passió d’Esparreguera

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1