bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 25/01/2017 15:54:36

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

XII Obert Internacional Tupinamba 

Bases del torneig:

1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes al local del Club Tres Peons, carrer Ros de Olano 9 de Barcelona , podran participar-hi tots els jugadors amb llicència FIDE en vigor.

2. El torneig es disputarà en dos grups:

Grup A: Obert a tots els jugadors. Vàlid per  elo FIDE, català i normes de MC.

Grup B: Obert per a tots els jugadors amb un elo català inferior a 1950. Vàlid per elo FIDE i català .

Si la inscripció no indica res, el jugador serà inclòs al grup que li correspon pel seu Elo Català.

Es tancaran les inscripcions quan arribem a 111 jugadors.  El ranking inicial es formarà tenint en compte l'Elo Fide i després el català.

3. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

4. Els dies de joc seran els dimecres de cada setmana, del 22 de març al 24 de maig de 2017 ambdós inclosos.

5. Les rondes començaran a les 19:15 hores

6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.

7. Premis :

1. - GRUP A:

primer classificat   250  euros i trofeu

segon classificat   150 euros i trofeu

tercer classificat     80 euros

quart classificat      60 euros

S’estableix un tram Elo fins 2050:
Primer                    60 euros i trofeu
Segon                     30 euros

2. - GRUP B:

Primer classificat   60 euros i trofeu

Segon classificat   30 euros i trofeu

 

8. Formes d'inscripció:

A) Telefònicament:        638 08 76 51

B)  Per mail a:                  trespeons@gmail.com

 

 

9. Drets d'inscripció:

quota d'inscripció. general....................... 28 €

majors de 65, i menors de 18 anys......... 23 €

socis del Tres Peons ...............................18 €

titulats internacionals.(FIDE.).................gratuït

socis del Tres Peons amb Elo Cat.>2200..gratuït

            Descompte ( de 2 euros) :

Si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 20 de març, mitjançant un ingrés al compte de la Caixa número ES35 2100 3436 5821 0021 1798, indicant el nom, i cognoms, els drets d’inscripció seran de 2 euros inferiors als esmentats                  

10.  L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

11 . La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 111 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins el moment en que s'hagi efectuat el pagament dels drets corresponents, l'organització podrà cancel·lar la inscripció d'un jugador i substituir-lo per un altre, dels inscrits en ‘llista d’espera’. Els nous jugadors que substitueixin els eliminats, entraran a la segona ronda amb 0 punts.

12 . Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença. Si no es presenta a la primera ronda, o a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

13. Els byes no es bonificaran. Es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior amb un màxim de dos per tot el torneig, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

14.  Lliurament dels Premis :

Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, el dimecres 24 de maig immediatament després de la finalització del torneig . Els premis no són acumulables i tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en l’acte de lliurament de premis.

15. Desempats: per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes: Bucholz brasiler (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Bucholz mitjà (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Nombre de victòries i Progressiu sense anar a les últimes conseqüències. L’ordre de aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà inmediatament desprès de acabar l’última ronda.

16. El director del torneig es el Sr.Joan Galceran Porqueras,  l’àrbitre principal  serà el Sr. Daniel Leiro Giralt.

17D’acord amb les lleis dels Escacs de la FIDE, els jugadors hauran de tenir els                               seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment                       apagats, als infractors o als jugadors a qui el dispositiu electrònic produeixi un soroll  l’àrbitre els podrà sancionar amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàmcies (com ara, la reincidència).

18. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig i tres jugadors/es escollits/des entre els/les participants. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

 Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la  FIDE per a torneigs oberts.

19. El torneig quedarà suspès quan  motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 50 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

20. Els participants autoritzen a ser enregistrats/fotografiats amb finalitats informatives i de promoció.

21. Els emparellaments podran consultar-se a www.trespeons.com

22. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1