bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 11/12/2019 07:38:26

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

 
 

 

 

XI Torneig obert " CIUTAT HOSPITALET”

(V in memoriam Juan Ponce García)

organitzat per AJEDREZ JAKE CLUB

 

Bases del torneig:

 

1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a NOU rondes al local municipal “Antiguo cine Romero”, carrer Montseny, número 20, de l’Hospitalet de Llobregat. Local amb aire condicionat i  diversos lavabos. Capacitat per 150 jugadors. A 25 metres del local social del club Ajedrez JAKE Club.

Metro L1 à SANTA EULALIA ( a 10 minuts ).

Metro L5 à COLLBLANC ( a 5 minuts ).

Autobusos L12, L50, L57, L61, 52, 54, H8 i D20 ( a 7 minuts ).

Aquest local està adaptat per minusvàlids.

 

2. El torneig es disputarà en un únic grup. El rànking inicial es formarà tenint en compte l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO CATALÀ i després l’Elo FEDA. Està homologat pel càlcul de l`Elo català, FIDE i FEDA.

 

3. Els emparellaments es faran a través del programa informàtic "Swiss Manager".

 

4. Els dies de joc seran els dissabtes següents:

28 de març  /  4, 18 i 25 d’Abril    /   9, 16, 23, 30 de Maig   / 6 de Juny.

 

5. Les rondes començaran a les 17h excepte la ronda final que començarà a les 16h30.

 

 

6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.

El jugador que no hagi fet el primer moviment abans dels 30 minuts transcorreguts des de l’hora d’inici previst per la ronda, perdrà la partida per incompareixença.

Si no es presenta a dues rondes seguides o alternatives quedarà eliminat, excepte que hagin comunicat la seva absència als àrbitres, abans de l’emparellament de la ronda afectada. Aquesta comunicació s’admetrà en un màxim de dues rondes.

7. Premis :

            1. - Classificació general:

primer classificat 200 euros i trofeu.

segon classificat 100 euros i trofeu.

tercer classificat 50 euros i trofeu.

2. - Per trams d’Elo català:

S’estableixen tres trams d’Elo:

De 2000  a 2150; de 1850  a 1999 i fins a 1849.

Primer de cada tram 50 euros i trofeu.

Segon de cada tram 35 euros i trofeu.

Tercer de cada tram 25 euros i trofeu.

3. - Per edat:

Primer major de 60 anys: trofeu.

Primer menor de 16 anys: trofeu.

Primer menor de 14 anys: trofeu.

Primera jugadora femenina: trofeu.

Per distribuir els/les jugadors/es en les categories de trams d'ELO es tindrà en compte en primer lloc l'ELO CATALÀ; en cas de no tenir-ne, l'ELO FIDE+100 punts o ELO FEDA+100 punts .

Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja i no optaran a la franja superior.

Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Elo, ha aconseguit també un dels premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent classificat.

 

8. Formes d'inscripció:

A) Telefònicament:  666 653 351 ( Jaime Ventura )   /     617 683 886 ( Adrià García ) 

B) Per mail a: jilidinit@hotmail.com

 

9. Drets d'inscripció:

QUOTA D'INSCRIPCIÓ   ................................................................   30 €

JUGADORS, SOCIS DEL CLUB ORGANITZADOR ....................   27 €

JUGADORS MAJORS DE 65 ANYS  I MENORS DE 16 ANYS....   27 €

Grups de 4 jugadors o més del mateix club, excepte Jake Club: descompte de 3 euros per cada jugador.

Descompte ( de 3 euros):

Si es fa el pagament de la inscripció abans del dimecres dia 25 de Març, mitjançant un ingrés al compte de la Caixa número ES66 2100-8259-58-2200047124, indicant el nom, cognoms i club, els drets d’inscripció seran de 3 euros menys que els indicats en el paràgraf anterior.

 

10. L’organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

 

11. El termini d’inscripció finalitzarà el divendres 27 de Març a les 20h. A les 22h30’ es publicaran a internet els emparellaments de la primera ronda.

Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins al moment en què s'hagi efectuat el pagament dels drets corresponents.

 

12. Lliurament dels premis :

Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, el dissabte dia 06 de Juny, després de la darrera ronda al mateix local de joc. Horari estimat 20h30. Els premis no són acumulables.

Els premis només es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment a l’acte de lliurament de premis.

 

13. Desempats: per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes: Bucholz amb ajust FIDE, Progressiu acumulatiu fins les darreres conseqüències, Bucholz mitjà amb ajust FIDE.

 L’ajustament del Bucholz es farà mitjançant el mètode de jugador virtual. L’ordre d’aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà immediatament després d’acabar l’última ronda.

En cas d’igualtat a tots els desempats, s’aplicarà el desempat de nombre de victòries.

 

14. El director del torneig és el Sr. Jaime Ventura, i l’àrbitre principal serà el senyor Miquel Fernández-Díaz Mascot.

 

15. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig i dos jugadors/es escollits/des entre els/les participants. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables. Aquestes reclamacions s’hauran de presentar per escrit en un imprès oficial de la FCd’E facilitat per l’organització com a màxim una hora després de finalitzar la ronda objecte de reclamació.

 

16. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la Federació Catalana per a tornejos oberts.

 

17. L’organització pot suspendre el torneig per motius de força major que impedeixin el seu desenvolupament o per no inscriure el nombre mínim de 55 jugadors. En aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

 

18. Els participants al torneig autoritzen a l’organització a poder ser gravats i fotografiats amb finalitat informativa i de promoció del torneig.

 

19.La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

1