OPEN INTERNACIONAL DE MONTCADA

BASES

  01) ORGANITZACIÓ:
El Club U.E. Montcada , amb col.laboració del Excm. Ajuntament de Montcada i Reixac (Regidoría d´Esports)
 
02) PARTICIPANS:
Aquest Torneig ès obert a tots els jugadors que tinguin llicència federativa vigent, agrupats en:
Grup A: Mestres i jugadors av. amb Elo a partir de >2000,  9 rondes
Grup B: Jugadors avaluats amb Elo de 1700 a 1995  8 “  

03) DIES DE JOCS I HORARI:
Dies: Grup A: > Dimecres 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Juny, 1, 2, 3 de Juliol
Grup B: > Dijous -- 26, 27, 28, 29, 30 Juny, 1, 2, 3 Juliol
Horari: de 16 a 21 hores, per tots els grups.
 
04) LOCAL DE JOC:
Pavelló Poliesportiu Miquel Poblet, carrer Camí Font Freda, s/nº de Montcada i Reixac.
El local es Federatiu durant les sessions de joc.
Comunicacions: 1- per Renfe: Linea 2: Montcada i R.-St. Celoni y Linea 3: Montcada i R.-Manresa.
2- per cotxe: prop Ctra. C-17(Nnal.152), entre Gasolinera de la Plaça Espanya i el Col.legi
La Salle/Riu Ripoll./ facilitat d’aparcament. 

05) SISTEMA DE COMPETICIÓ I RITME DE JOC:
Suís Fide. A partir de les 16,00 h.: primer control a les 1,30 hores = 30 jugades; + 1 hora a finish
 
06) ASCENS DE ELO:
Aquest torneig està homologat per les Federacions Catalana, Espanyola i Internacional d’ Escacs, a efectes de còmput d’Elo, tant Català com Espanyol i FIDE; i és vàlid per obtenir Normes de MC, MI i GM. 

07) DIRECTOR TORNEIG I ÀRBITRE PRAL.:
Actuan com a Director del Torneig en Jaume Izquierdo, Sots-director Reyes Cantero, Àrbitre pral. Miquel Fernández Diaz i Àrbitre adjunt Ferran Viguera.
 
08) COMITÉ DE COMPETICIÓ:
Estarà format per: Director, Sots-director, Àrbitre pral., Jugador més Elo, Jugador més Gran, i Jugador <15 anys més Elo. Les decisions arbitrals seran apel.lables en 1ª instància al Director del Torneig, i en 2ª i definitiva instància al Comitè de Competició del Torneig per escrit, fins mitja hora després de la finalització de la sessió de joc; les decisions del qual seran inapel.lables.
 
09) JUGADORS ELIMINATS:
Seran eliminats els jugadors que no assisteixin a la primera ronda, o dues encara que no siguin seguides

10) EMPATS:

Els empats a la classificació final, seran resolts pel següents sistemes:

1-       Bucholz menys 2

2-       Bucholz mitjà

3-       Bucholz total

4-       Progresiu-acumulatiu

5-       Sonneborn-Berger                               

                                                                       

11) PREMIS:

                GRUP   “A”                                   GRUP   “B”            .             “MILLORS TRAMS ELO” 

                  1r       1.800  EU + Trf                1r     300 EU + Trf                        1-  2250 – 2295:     60 EU

                  2n      1.200  EU + Trf                2n    200 EU + Trf                        2-  2200 – 2245:     60    

                  3r          700  EU + Trf                3r     120 EU + Trf                         3-  2150 – 2195:     60  

                  4t          500                            4t       90                                  4-  2100 – 2145:     50  

                           400                                   60                                  5-  2050 – 2095:     50  

                           300                                    50                                  6-  2000 – 2045:     50  

                           200                                                                              7-  1900 – 1945:     30  

                           150                                                                             8-  1850 – 1895:     30  

                           125                                                                             9-  1800 – 1845:     30  

                10è           90                                                                            10-  1750 – 1795:     30  

                11è           85                                                                             11- 1700 – 1745:     30  

                12è           75  

                13è             70 

                14è           65 

                15è           60 

                IMPORT TOTAL:  7.120 EU 

 

                TROFEUS:                    .

                A part dels 1rs. dels grups A i B, es donaran els següents:

1-       Al millor jugador > 60 anys (<1942) – grups A i B

2-       Al millor jugador < 15 anys (>1989) – grups A i B

3-       Als millors locals grups  A y B

 

Per els premis en metàl.lic dels  “millors trams Elo”, es tindrà en compte en primer lloc el Elo FIDE,

i si no es tingués, el Elo Català.

Els premis metàl.lics en cas d´empat NO es repartiran. Els premis trams Elo no seran acumulatius dels

Grups A i B.

 

12) DRETS D’INSCRIPCIÓ:

Jugadors Grup A:                                                                                             30  EU

              Grup B:                                                                                22  

              Gent Gran > 60 anys (<1942), i Infantils < 15 anys (>1988):  16    

              amb Elo Català/FIDE sup. a 2350, MF, MI, GM:                        gratuïta

No es podrà participar sense previ pagament, avanç de començar el primer dia.

L’organització es reserva el dret d’admetre ò rebutjar una inscripció.

 

13) LLIURAMENT DE PREMIS:

El lliurament de premis es farà al finalitzar el Torneig, el 3 Juliol, aprox. 21,30 h.

Si per causa de força major no es pot recollir –previ avís al Director-, se’l guardarà fins el 7 Juliol; en

cas contrari es perdrà.

 

14) NORMES PARTICIPACIÓ:

La participació en aquest Torneig implica l’aceptació d’aquest reglament. Tot el que no estigui previst en

aquest reglament, es resoldarà aplicant els reglaments de la FCE, FEDA ò FIDE.

 

15) INSCRIPCIONS:

Sr. Reyes Cantero: tel. 93.5645079  (10 a 23 h)   e.mail:  reyescan@telefonica.net 

Sr. Jaume Izquierdo                tel. 93.5644849  (20 a 22 h)   e.mail:  izquierdojai@terra.es

Sr. Alex   Tarzán                   tel. 93.5640594  (10 a 14 h)                         - - -

 

Data limit d’inscripcions:  Divendres 20 Juny 2003

 

                                                               LA COMISIÓ ORGANITZADORA                                       

   

 

 

 

  

  


 

1