Assemblea de la Federació Catalana d’Escacs:

Quan pujava els darrers esglaons que condueixen a l’altell de les Cotxeres de Sants on avui 19 de juny de 2004 ha tingut lloc l’Assemblea de la Federació Catalana d’Escacs, el president Toni Ayza estava acabant el seu discurs de presentació de les activitats fetes en el seu any de mandat. M’he quedat esverat quan encara estava dret i he sentit dir-li que tindríem un local d’uns 700 m2 cedit per la Generalitat per fer cursos i on el material per fer torneigs estaria permanententinstal.lat. Aquesta crec que és la notícia de l’any, i encara que tardarà tres o quatre anys a construir-se serà una instalació magnífica per la pràctica del nostre joc. La resta d’assitents a l’assemblea no devien haver-li donat una gran importància a l’anunci ja que ningú ha parlat en cap moment del tema, i sí d’altres que comparativament per a mí no eren tan importants.

A la reunió començada a les 16.30h han assitit 49 persones més les cinc de la junta que hi havia a la taula, que en cap cas han votat.
D’esquerra a dreta el tresorer Sr. Garcia Riera, el Vicepresident Sr. Pont, el gerent Sr. Antoni López, el president Sr. Toni Ayza i el Secretari Sr. Viñas, que com a l’anterior assemblea feia de moderador.
Entre el públic també he vist el Sr. Jordi Moreno, el Sr. Melchor i el Sr. Sulleva, tots ells de la junta directiva. Quan arribaves el Sr. Adrià Navarro et donava el llibret amb totes les noves propostes de canvis, el balanç econòmic i d’altres papers elaborats per la junta, un tríptic per animar a que la gent que es federi, un full sobre les propostes de l’Incresa i un paper per votar. Com al final de la reunió el president m’ha passat el seu discurs per escrit, intento resumir-lo a continuació, són 7 pàgines.

Ha començat el president dient que dels 64 principals punts del programa que va presentar perque el votéssim, ja n’havia complert el 50% almenys en una part. Ha agraït la feina feta als membres de la seva junta, als treballadors de la federació i a alguns clubs que han col.laborat en l’organització de proves oficials. Més tard ha donat la benvinguda als nous clubs Zlocnic de Tarragona, Pallars Jussà, Linyola, Alpicat, Balsareny i Montgrí, lamentant la desaparició del Cirera de Mataró, el Vilomara i el Xec Epic. S’han autoritzat dos fusions per manca de jugadors: la del Centelles amb el Taradell i la de l’Aurora amb el Català. Sobre les llicències ha dit que en els darrers tres anys creixien al voltant de 400 l’any.

 Aquest any s’ha superat per primera vegada la xifra de 7.000 llicències, afavorides per la gratuitat de les sub 16 i la desaparició dels recàrrecs pels nous federats. S’espera acabar l’any amb unes 7.300 llicències, un increment del 10%. És un objectiu de la junta, ha dit, l’increment en el nombre de llicències, per la qual cosa s’ha fet un tríptic esponsoritzat per la impremta que edita el butlletí, a disposició de tots els clubs, per intentar que es
federi més gent.

A l’àrea esportiva s’han millorat la realització d’algunes proves, posant en pràctica alguns dels nous reglaments aprovats en l’anterior assemblea de clubs el mes de novembre, el més destacat d’ells ha estat el de la nova estructura del Campionat de Catalunya per Equips, on aquest any han participat més de 5.200 jugadors, i que serà realitat l’any proper. Tot seguit ha dit que volia destacar la racionalització de les dates dels campionats de setmana santa i l’aparició del Circuït Català d’oberts internacionals, on n’hi haurà 24. Ha felicitat l’Uga per triomf en el Campionat de Catalunya per Equips, així com els altres campions de les diferents categories, el Sant Boi per guanyar la Copa
Catalana i el MI Manel Granados com a campió de Catalunya. Més tard ha dit que volia destacar tres fets respecte el recolsament que la federació que ell presideix donava a la selecció catalana: el setè lloc aconseguit per la selecció de veterans a Dresde, la victòria de Catalunya al cuadrangular d’Andorra i la reconquista del títol sub 16 del Consejo Superior de Deportes a Cadis. També ha reconegut que en els darrers campionats d’Espanya d’edats els nostres representants van obtenir uns resultats molt pobres, encara que l’organització de les diferents expedicions va ser bona, per la qual cosa s’havien produït ajustos en els plans de formació. Ha continuat dient que l’increment d’ajuts als escacs base han sortit bàsicament a través d’un conveni amb la Feda. Repecte el 4 nacions s’ha arribat a un acord amb Euskadi per organitzar-lo alternament entre les dos autonomies. Aquest any es jugarà a Donostia. Ha seguit dient que s’està preparant un Magistral a finals de novembre per recordar el 75 anys de l’existència de
l’obertura catalana, on serà apertura obligatòria, que es jugarà al Casino de Barcelona, i on ha confirmat la seva participació el GM Víctor Korchnoi.

Respecte l’estament arbitral el president ha dit que es presentava el primer esborrany del reglament d’aquest organisme, que havia d’èsser
aprobat primer per una assemblea d’àrbitres i més tard ratificat per l’assemblea de clubs i que es presentava amb retard pels problemes familiars que havia tingut el seu representant l’Àlex Sulleva, escollit democràticament entre els àrbitres. A pesar d’això s’han aprobat les tarifes anuals pels àrbitres i s’han convocat plaçes d’àrbitre perque els que ho desitgin poguin solicitar-les. També s’ha realitzat un curs d’àrbitre nacional on Barcelona ha estat seu, amb el millor porcentatge d’aprobats de tot l’estat espanyol. El president ha felicitat els 13 nous àrbitres nacionals. 

Respecte l’estament de monitors, el president ha dit que volia que tinguès un representant com el dels àrbitres. Sembla que la Generalitat vol ampliar les hores lectives i per omplir el buit necessita noves temàtiques pedagógiques. El Secretari General de l’Esport li va dir que una de les estrelles de la nova programació seran els escacs. Això vol dir que caldran molts més monitors dels que hi ha actualment i donat que el títol actual no és homologable per fer classes al centres d’ensenyament oficial ja que calen uns móduls comuns que imparteix la Generalitat de pedagogia entre altres temàtiques, caldrà veure com es resol el tema. El vicepresident Pablo Díaz-Flores està en converses amb la Generalitat per tal d’estudiar el problema donat que si sortís endavant podria donar un impuls als escacs catalans com mai s’hagi vist. 

Respecte la junta directiva el president ha dit que havia dimitit el Sr. Miquel Castells responsable de l’àrea de comunicació i director del butlletí, agraint-li la tasca realitzada, essent substituït per Sr. Jordi Salvat i afegint el Sr. Jordi Capellades com a responsable d’escacs base. El Sr. Aleix Lamata que era responsable del departament de la Gent Gran va dimitir per la qual cosa el Sr. Pablo Díaz –Flores seguirà portant el departament fins trobar-li un substitut. 

Ha seguit dient que calia millorar el calendari de reunions dels membres de la junta perque tots hi poguèssin assistir i que a partir d’ara totes les decisions preses per aquesta sortiran publicades a la pàgina de la federació. Respecte l’horari d’obertura de la federació ha dit que s’ha retocat per guanyar més operativitat en la gestió dels treballadors de la federació. Ha seguit que s’havia millorat la puntualitat de la llista d’elo, presentant-la 15 dies abans de la seva entrada en vigor per poder atendre reclamacions en aquestdies, tal com fa la Fide. També ha dit que s’estava estudiant la
homologació de l’elo català amb el fide. Seguidament ha donat a conèixer el malestar expresat a la Generalitat per l’actual Llei de l’Esport que no permet votar entitats que no són clubs, amb el recolsament de la federació de tennis. El president ha continuat dient que s’estava estudiant amb el Sr. Doñate, Director General d’Esports de la Generalitat de Catalunya la posibilitat de demanar la readmissió de la FCE dins a Fide, ja que ja havíem estat membres anteriorment, però que abans de presentar la proposta calia cercar el suport d’altres federacions nacionals perque tinguès èxit. De moment es demana als clubs que expresin si estarien d’acord en aquesta proposta. 

El president també ens informa que ha comprat 10 taulells electrònics per retransmetre partides en directe per internet, com s’ha fet amb èxit amb l’Absolut de Catalunya, el quadrangular d’Andorra o la final per equips escolar de Tortosa, així com el domini “FCDE.org” on es montarà un portal de retransmisions per poder comentar partides. 

En el camp dels patrocinis el Casino de Barcelona ha posat 6.000 € a més de la seu¡ i altres serveis multimedia pel Magistral de l’Obertura Catalana, les planelles han estat esponsoritzades amb 3.000 € per un acord de dos anys amb la revista Peón de Rey y Ajedrez 21, s’està en converses amb la Caixa de Catalunya per portar un pla de promoció dels escacs als Casals Sant Jordi de tot Catalunya a canvi d’entrar com a patrocinadors d’algunes competicions, Vichy Catalán va aportar en espècies prop de 6.000 € per l’organització del 4 nacions i finalment s’ha fet una política de convertir els proveïdors en patrocinadors, aconseguint petites ajudes de “la Caixa”, de la companyia d’assegurançes i de la impremta que fa el butlletí. Respecte la falta d’espai que pateix la federació s’ha demanat la cessió d’un nou local als ajuntaments de
Barcelona i Badalona. En el cas de Barcelona es parla d’un local de 300 m2 amb un lloguer “tou” de 300 €. En el cas de Badalona es parla de la
reutilització d’un dels locals fets servir pels “especials olímpics”.

El president ha assegurat que en cap cas es vendrà el local actual, sinó que es llogaria a un preu mínim de 1.000 €. La notícia del dia
però ha estat que donada la petició a la Generalitat de la nostra federació i d’alguna altra respecte la necessitat d’instalacions adaptades a la pràctica del nostre joc, aquesta ha previst construir dos grans instalacions esportives una als terrenys de la Magoria i l’altre a la zona de La Pegaso de Sant Andreu. Nosaltres anirem a la Magoria amb una instalació de 700 m2, amb una biblioteca, dos aules d’ensenyament de 60 m2 i un àrea de competició permanent de 500 m2 amb capacitat per 250 jugadors com a mínim. 

Finament respecte les eleccions de la Feda d’aquest any ha dit que Catalunya serà districte electoral en l’estament de jugadors on la junta de la FCE promourà una candidatura encara que a les eleccions es podrà presentar lliurement qui vulgui i que intentarà per tots els mitjans que tots els vots que sortin de Catalunya dels diferents estaments estiguin coordinats per tal de que poguem influir en les decissions preses per la Feda ja que
tenim el 20% del vots .

El Sr. Camell ha intervingut per dir que eren dos i no un els nous clubs de Tarragona, ja que per error no s'havia nomrat a La Rapita.

Tot seguit algú ha preguntat alguna cosa sobre l’unificació de l’elo català i el Fide i el president ha repost dient que estava en estudi ja
que la Feda paga una quota per cada jugador que té elo Fide i si en teníem tots s’els podia disparar el pressupost, que un jugador que no
tinguès Fide mai podria sortir incialment amb més de 2.000 Fide un cop fet el canvi i estaven mirant la viavilitat econòmica i la logística de
la proposta. Llavors el Sr. Flores del terrassa ha dit que calia potenciar la selecció catalana i que no volia que desapareguès l’elo
català. A mí la selecció catalana m’és igual, però no estic d’acord en que desaparegui l’elo català. El president ha respost que amb l’elo català desapareixeria també el feda de forma que els escolars contisin per elo Fide, canvi que en cas de produir-se caldria ser ratificat en
una assemblea de clubs.

No sé si estava a la lluna però segons l’ordre del dia després de l’informe del president venia la votació i aprovació de l’acord de l’assemblea conforme tots els clubs presents tan adherits com afiliats poguin votar i el nomenament de tres interventors per ratificar l’acta
de l’assemblea, però jo no recordo que es realitzeçin aquests dospunts. Potser quan jo he entrat a la sala el president contestava una
pregunta i no estava presentant el seu informe.

Nota de AjedrezND s'habia produit un canvi a l'ordre del dia i la ratificaciò es va produir abans del informe del president


Llavors el Sr. Viñas ha dit que durant els 6 primers mesos de l’any s’havien d’aprobar cada any la memòria esportiva, el calendari esportiu
i del balanç econòmic i així s’ha fet. Respecte el capítol econòmic ha agafat la paraula el tresorer Sr. Garcia Riera per dir que l’auditoria
s’havia presentat amb retard i no per culpa dels auditors, que durant l’any anterior hi havia hagut un superavit de 12.000 € però que al
mateix temps hi havia un dèficit de 32.000 € d’anys anteriors donat que havien deixat de contar els 24.000 € en que està valorada la biblioteca
de la federació com a ingrés, que amb l’anterior junta sí es feia. D’altra banda els 11.000 € de les inscripcions del per equips que fins
ara s’incloien en el exercici a punt d’acabar, els del torneig del 2003 anaven als contes del 2002, ara s’inclouen a l’any que es juga el
torneig, amb la qual cosa a l’any 2003 no hi va haver ingresos per aquest concepte. També ha dit que gràcies a intenet havia baixat el pressupost d'enviaments postals de 3.000 a 1.500 €, que s’havien estalviat 2.000 € en suprimir l’assesoria jurídica, que les despeses de representació havien passat de 6.000 a 2.800 €, part dels quals gastats per l’anterior junta i que el pressupost d'escacs base havia passat de
24.000 a 26.000 €. 

Llavors ha dit el president que al seu programa s'incloia un conveni amb la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, però que com a l’espai de futura construcció a la Magoria hi havia un lloc destinat a la bliblioteca, fins que el projecte no estiguès acabat no es signaria el conveni. Després d’això s’ha aprobat el balanç econòmic del 2003 per unanimitat. 

Llavors he preguntat jo si la FCE cobrava amb el mateix retard que els clubs les subvencions del Consell Català de l’Esport, ja que jo acabo de cobrar la del 2003 fa tres dies. El president m’ha respost que era la primera notícia que tenia de que algun club haguès cobrat l’esmentada subvenció, que la Generalitat sol pagar amb retard i que la federació cobra amb diverses vegades les subvencions que el Consell Català de l’Esport li dona.

Llavors el Sr. Flores ha dit que suposava que el retard en la auditoria devia ser culpa de la territorial de Lleida com passava quan ell era
president i que el posar els llibres com un ingrés era legalment correcte. El president ha dit contestant-li que segons l’asesoria jurídica es correcte fer-ho de les dos maneres, però que quan es fa un pagament no es poden donar llibres. El tresorer ha confirmat que part del retràs de l’auditoria sí era culpa de Lleida mentres que el president ha dit que eren persones voluntàries sense molts coneixements tècnics que havien millorat en l’aspecte esportiu però ho havien de fer encara en d’altres.

Tot seguit s’ha votat l’aprovació del balanç econòmic pel 2004 que s’ha aprobat amb només tres abstencions. S’ha tornat a votar seguidament perque continués treballant per la federació l’empresa auditora que ho ha fet fins ara, la qual cosa s’ha aprobat per unanimitat, encara que algú s’ha queixat de que l’informe de l’auditoria fos en castellà.


Més tard s’ha passat a ratificar el Sr. Jordi Salvat com a nou responsable de l’àrea de comunicació i butlletí i el Sr. Jordi
Capellades com a responsable d’escacs base com a nous membres de la junta directiva, la qual cosa s’ha fet per unanimitat de la qual cosa
s’ha felicitat el Sr. Viñas. 

El Sr. Salvat ha obert el butlletí a tots els clubs perque enviïn informació de torneigs. Crec que llavors ha intervingut el Sr. Flores perque s’expliquès si s’havia intentat negociar la renúncia del Sr. Aleix La Mata com a responsable de la Gent
Gran. El president li ha contestat que estava obert a parlar amb tothom però no amb una dimissió sobre la taula. Llavors s’ha passat a discutir
les propostes presentades per la federació i els clubs sobre canvis de reglaments recordant que així com l’anterior junta podia rebutjar
propostes dels clubs sense debat si no anaven recolçades per un mínim del 10% de clubs, l’actual les proposaria totes a votació. A proposta
del comité d’apelació es proposa eliminar el joc “sub condicione” i deixar clar dins l’article 10.2 que són “procediments normals “ per
guanyar. També presentava la federació propostes de modificació respecte les incomparexences al per equips, treient un punt en la
classificació final a més de la sanció vigent al club absent, les partides inacabades, la superposició de calendaris esportius, la
presentació d’un model oficial per fer les alineacions dels equips al per equips, l’alineació indeguda, el canvi de club i que les partides
es juguin amb rellotge digital amb increment de temps començant per divissió d’honor i primera divissió el 2005 i progressivament extenen-
lo a les altres, sumant una categoria per any.

 El president va dir que faria una cooperativa de compra de rellotges digitals, com havia fetl’any anterior però molt més gran, de forma que trauria a subasta la compra de centenars de rellotges DGT i l’empresa que millor preu els venguès obtendria la comanda. La FCE faria d’intermediari gratuïtament a més d’haver demanat una subvenció específica per aquest tema. Llavorsel Sr. Camell va fer un seguit de propostes de canvi començant perque quan es reclamen taules i s’acaba la partida pots tardar una hora en apuntar la jugada. Ell proposava apuntar la jugada i inmediatament després reclamar taules. Llavors el president ha recordat que potsdeixar d’apuntar quan et queden cinc minuts però llavors perds el dret de reclamar triple repetició entre d’altres. Tot seguit el Sr. Sulleva ha proposat que després de reclamar taules se seguís la partida “subcondicione”, proposta que no ha properat. 

Més tard el Sr. Roger Rodríguez després de felicitar el Sr. Camell per la obtenció deltítol d’Àrbitre Nacional, ha demanat que es retirés el debat d’aquestes propostes, ja que sengons ell aquests temes els havien de tractar els àrbitres. Desde la taula el Sr. Viñas li ha respost que els reglaments afecten a tots els clubs i jugadors i per tan aquella assemblea sí tenia competències per tractar-los. Més tard el Sr. Bosc ha dit que a
la final del campionat de Catalunya de Veterans la gran majoria no apuntava amb algebraic per la qual cosa no podrien reclamar. El Sr.
Toni Ayza li ha contestat que l’àrbitre sempre pot tenir una certa tolerància en l’aplicació del reglament, però que en l’anterior
assemblea es va aprobar que qui no apuntés en algebraic no podria reclamar l’especulació per temps i així s’ha d’aplicar. 

Llavors s’ha fet una votació específica sobre el polémic punt 10.2 afegint al redactat proposat la proposta del Sr. Camell d’apuntar primer la jugada
i després reclamar, aprobant-se per 33 vots a favor, un en contra i tres abstencions.
Més tard s’ha passat a discutir sobre l’alteració en l’ordre de la llista de jugadors en 25 punts com a màxim per motius raonats. El Sr.
Jordi Moreno ha explicat que eren motius raonats mentre el Sr. Grau ha dit que aquest darrer any ja havia fet els canvis en l’ordre sense
demanar-ho a ningú. Donat que el Sr. Camell ha preguntat si es podia canviar la llista si et trencaves la cama a la 5ª ronda per jugar
sempre a casa, li han recordat desde la taula que la llista de jugadors es segella una sola vegada. El president ha dit que fins l’any passat
hi havia gent que jugava 25 llocs més avall d’on li corresponia per elo, i que aquesta mesura intentava evitar-ho perque tothom jugui amb
el mateix reglament. 

Llavors el Sr. Chalmeta del sant Boi ha proposat suprimir els motius raonats i ha demanat una clarificació de quina edat abançada que calia tenir per demanar jugar totes les partides a casa.


El Sr. Viñas ha respost que al texte en discussió es substituia l’edat abançada per la imposobilitat física que és més determinant. El Sr.
Angelats ha proposat que com no es pot legislar tot es sol.licitin els canvis que es considerin convenients dins la llista de jugadors i la
FCE respongui el que cregui convenient. Llavors el Sr. Peñarroya de l’Incresa s’ha queixat de la severitat en l’aplicació de la norma de
jugar per ordre de llista en la 3ª categoria, ja que ha perdut diversos nens per aquest motiu. Desde la taula li han dit que la normativa era
per tothom igual. Llavors el Sr. Flores del Terrassa ha recordat que al Campionat d’Espanya per equips la Feda permet 50 punts de marge per
canviar els jugadors de tauler. Tot seguit el Sr. Grau de Cerdanyola ha proposat eliminar el motius raonats la qual cosa ha aceptat el
president, recomanant que no s’abusi de la norma pel propi perjudici dels clubs. Es a dir que a la propera llista de jugadors es podran canviar de lloc jugadors amb una diferència igual o menor de 25 punts sense haver-ho de justificar. En algun moment he intervingut jo per posar en dubte que els rellotges digitals homologats per la Fide que proposa que comprem la FCE siguin els millors del mercat, ja que no tenen el ritme que es vol imposar, 90 minuts mes 30 segons per jugada, com un dels principals i per dir que les partides entre jugadors de qualitat baixen el nivell en picat. Alguns titulats internacionals m’han parlat molt malament sobre aquest ritme de joc. Amb ell les partides no duren mes de 4 hores segons vaig comprobar a la fase prèvia del juvenil de Catalunya. 

El meu club té 50 jugadors jugant el per equips cada setmana. Com a mínim necessitaré 28 digitals per 50 € = 1.400 €. No és que no em pogui gastar 1.400 € en cinc anys comprant rellotges digitals, però no entenc perque s’ha de fer una despesa innecesària. ¿Per qué canviar el que funciona?. Encara que la Generalitat es gasti els diners de tots en subvencionar la compra dels rellotges digitals, són uns diners que es podien gastar en coses més necessàries. ¿Per qué hem de comprar una cosa que no necesitem?. Els rellotges digitals són antiecològics ja que gasten piles de molt difícil reciclatge. Ja sé que no bé al cas, però el llibre d’investigadors l’”Estat del món”del Worldwatch Institute denuncia aquest any el consum insostenible d’una part dels habitants del planeta. Comprant alguns centenars més de rellotges digitals no crec que ajudem a solucionar el problema. La solució de l’abús de les reclamacions per especulació per temps al per equips ens surt molt cara.

Més tard el Sr. Camell ha pres la paraula per preguntar que passa amb les falsificacions d’actes, ja que a Tarragona han tingut un cas, i
proposava ampliar el ritme del rellotge amb increments a d’altres probes de la federació catalana. El president ha contestat dient que
les falsificacions estan sancionades al reglament de disciplina esportiva de la federació. Tot seguit ha dit que sense permís del club
no pots anarte’n a un altre fora el termini del 30 de novembre al dia en que es segella la llista de jugadors. A pregunta meva sobre que
passa si et treuen la fitxa sense consultar-te i no està signada, el 90% dels casos segons el Sr. Bosc de l’Once, han dit que llavors et
pots adscriure a un altre club. Finalment s’ha aprobat tot amb 33 vots a favor un en contra, el meu, i tres abstencions.

Seguidament s’ha debatut la primera proposta del Foment Martinenc sobre començar a les 10h els matx de Divissió d’honor que es juguin a Andorra per no haver d’amatinar massa o evitar-se despeses d’hotel. Llavors ha pres la paraula la Sra Imma Montoliu, presidenta de la delegació de Lleida, per demanar el mateix respecte els viatges de l’Andorra a Barcelona. El Sr. Ribera de Mollerusa ha pres la paraula per demanar
que es fitxi un kilometratge a partir del qual es començi la partida més tard en cas d’aprobar-se les propostes anteriors. El president ha
dit que entenia els motius del Foment però que els d’Andorra també havien de tenir el mateix dret quan venien a Barcelona i que a les dos
darreres rondes tothom havia de començar a la mateixa hora per evitar especulacions. Finalment el Sr. Viñas ha proposat al Foment donar-li
temps per estudiar el tema i rependre el debat en la propera assemblea el mes de novembre, la qual cosa ha estat aceptada pel Sr. Paredes.

 La segona proposta del Foment consistia en passar dels 0,6 € per fitxa que es dediquen al departament de la gent gran desde fa 10 anys a 1 €. El
Sr. Toni Ayza li ha recordat que aquesta normativa de l’anterior junta directiva ja està derogada, ja que igual que en el seu moment l’actual
president va votar en contra d’impostos extraordinaris pels escacs de base, quan no ho era, segueix creient que cada departament ha de tenir
el pressupost adient però sense fer fer partides tancades. Li ha recordat al Sr. Paredes que la gent gran té un pressupost adequat ja
que el campionat d’Europa per equips de Dresde ha costat 6.000 € mentre el department escolar no té tan bons hotels com ells. Per acabar ha dit
que donat que ningú havia votat en contra dels pressupostos presentants aquests no es podien canviar per la seva proposta. Com el Sr. Paredes
no ha retirat la seva petició s’ha passat a votació amb 29 vots en contra de la proposta del Foment, 4 a favor i dos abstencions. 

Llavors s’ha passat a parlar sobre la proposta de La Lira defensada pel Sr. Garcia Riera, referent a que en cas d’empats en segon lloc en equips de
diferents grups de la 3ª Territorial, s’apliqués el % de partides jugades eliminant les guanyades per vacant o per incompareixençes. Algú
ha preguntat si es referia a matx sencers o a taulers individuals, i han aclarat que es referien a matx sencers. El president ha recordat
llavors que aquest fet pot ser que no es torni a produir, ja que després dels canvis en el per equips no pujarà cap segon de grup, ja que si hi ha vacants s’evitarà que equips de 2ª territorial baixin de categoria. Com el ponent no ha retirat la proposta s’ha passat a votació aprobant-se la proposta de La Lira.


Llavors el Sr. Peñarroya de l’Incresa ha proposat el sistema olímpic de puntuació en totes les categories i un per equips a doble ronda,
propostes que han estat rebutjades per una ampli marge, per acabar dient “el próximo año vuelvo a proponerlo” davant les rialles generals.

Al torn obert de paraula la Sra Imma Montoliu ha dit que desde que l’anterior junta de la federació li va reduir la subvenció que li donava de 2.400 a 1.200 € la delegació de Lleida sempre havia votat en contra de la major part de les propostes de l’anterior junta de la federació. Ha seguit dient que ells són voluntaris i que havien demanat a la FCE un tècnic que pugès a Lleida per fer actes els dos cops l’any que es reuneix la Territorial i com els havien dit que no tenien problemes en aquest aspecte i que encara que el tracte havia millorat amb el canvi de junta aquest era un problema pendent. El president ha dit que havia anat a Lleida amb el secretari i el tresorer a la darrera assemblea de la territorial i que no era rendible enviar a una persona i fer 300 km per un acta, que pujaria ell a fer-la, mentre el secretari deia que per aquest tema no es barallarien i que a més de pagar-li 100 € a una persona de Barcelona que anés a Lleida dos cops l’any lipagaria perque ho fes una persona d’allà. Jo crec que si el principal
problema de la territorial de Lleida és que ningú pot fer una acta dos cops l’any és que alguna cosa no funciona.

Un senyor s’ha queixat de l’horari restrictiu de la federació i el president ha dit que a pesar de que havia promés ampliar l’horari
d’obertura de la federació els veïns de l’escala havien decidit tancar- la a les 19:30h per la qual cosa no podia obrir quan ell volia. Ha
valorat positivament el tancament de dos matins de la federació, dels tres que estava oberta, ja que hi anava poca gent a fer tràmits, encara
que ha reconegut que no era un tema tancat i que els clubs de fora de Barcelona podien demanar cita per telèfon i els obrien la federació per
a ells. 

Algú ha preguntat vers el reglament del Circuit Català d’opens internacionals quin elo es tindria en conte pels trams d’elo ja que hi
havia una nova llista pel mig. El president ha dit que hi havia coses que el reglament no havia previst però aquesta sí, i que s’aplicaria
l’elo de la llista nova, arrastrant els punts acumulats en els tres torneigs acabats en la vigència de la llista de gener al nou tram
d’elo. 

El Sr. Viñas ha afegit que que si es baixava de tram per haver perdut elo en la llista nova, tampoc es devien fer molts punts. Algú ha
demanat informació sobre el procès per elegir els jugadors que representaran a la Feda, responent el president que s’havia queixat a
la darrera reunió de la Feda de que només 7 clubs catalans poguessin votar i que qualsevol candidatura, de 7 jugadors, seria aceptada en la
votació de l’estament de jugadors que es farà a Barcelona, encara que la federació farà campanya a favor d’una pròpia i de que els 20 vots,
el 20% del total, que té Catalunya dins la Feda votin en la mateixa direcció.

Una altra persona s’ha queixat del poc que els escacs apareixen als mitjans de comunicació i el Sr. Salvat li ha respost dient que de
moment hi havia un acord de col.laboració entre l’Avui, la UCEC i el Punt que funcionava bastant bé i que havien de ser els director de
torneig els que havien d’enviar informació als diaris locals com ell ho havia fet. Llavors el Sr. Chalmeta del Sant Boi s’ha queixat d’haver
passat d’uns àrbitres a les finals catalanes que portaven insignies feixistes a uns altres que no saben català. 

El president li ha contestat que si ho deia pel Sr. Salgado, sap català perfectament, encara que a Tortosa parlès castellà. 

Més tard El Sr. Peñarroya de l’incresa ha fet una pregunta sobre el Magistral de l’opertura catalana on s’ha contestat que es jugarà al Casino de Barcelona entre finals de novembre i principis de desembre i que ha confirmat l’assitència en Víctor Kortnoi. 

Finalment el Sr. Viñas li ha donat la paraula al Sr. Miranda del Barberà, encara que fora de temps, el qual s’ha queixat de
la homologació per part de la FCE d’un torneig internacional sub 18 organitzat per el club Edami en les mateixes dates que Barberà però pel
matí. 

El Sr. Moreno li ha contestat que encara que no hi havia 30 km entre les dos ciutats, la decissió de la junta no incompleix la normativa, ja que han interpretat que era compatible un torneig pel matí i un altre per la tarda. El president ha dit que a la propera assemblea del novembre es revisarà el concepte d’open internacional de la normativa dels 30 kilòmetres, ja que no són el mateix les distàncies a Barcelona que a les territorials donat el diferent nombre de federats de cada lloc.

Per acabar s’ha procedit a l’elecció d’un nou interventor, ja que un dels tres elegits anteriorment, el Sr. Onna, ha hagut de marxar segons
el Sr. Flores per una trucada del móvil, i s’ha perdut gran part de l’assemblea. Com no ha sortit ningú el Sr. Viñas ha demanat al Sr.
Miranda que li tornés el favor que li havia fet deixant-lo parlar fora de temps accedint a ser l'interventor ell. 

I s’ha acabat una de les assemblees més curtes que recordo a les 20h. amb totes les propostes presentades per la junta de la federació aprobades. 

Com l’anterior assemblea ha estat una bassa d’oli pels nous dirigents com a premi al cúmul de propostes imaginaves que estan presentant i que en general són molt positives pel futur del nostre joc.

Perdoneu pels errors comesos en confondre persones o textos que segur hi ha en aquest escrit.

Ricard Llerins Bonet

Fins aviat.

Ll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

1