Assamblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs:

Ahir dissabte 18 de juny va tenir lloc a l’altell del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, l’Assamblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs corresponent a la primera mitat de l’any 2005.
A peu de les escales hi havia l’Adrià Navarro que et donava un bloc amb tota la informació relacionada amb l’assemblea i un cartonet per les votacions.
A l’acte van assister 36 persones representants de diversos clubs d’escacs catalans, més les cinc de la taula. La sala tenia aire condicionat. A la taula hi havia d’esquerra a dreta, el Tresorer Sr. Josep Garcia-Riera, el Sots-President segon Sr. Víctor Pont, el Gerent de la FCE Sr. Antoni López, el President Sr. Antoni Ayza, i el Secretari i advocat de la FCE Sr. Josep Viñas, que no van participar en cap votació. Entre el públic es van veure també els membres de la junta Sr. Jordi Moreno, Sr. Pablo Díaz-Flores i Sr. Melchor a més dels tres representants de les territorials que també en formen part.
La reunió va començar puntualment a les 16:30h i aquesta vegada sí la vaig seguir sencera. El president va dir que el Sr. Viñas faria de moderador com en altres ocasions.
El Sr. Viñas va començar pel primer punt de l’ordre del dia on s’havia de votar que tots els clubs representats a la sala, tan si estaven registrats al Consell Català de l’Esport o no, per formar part d’una entitat més gran, poguessin votar. Es va aprobar per unanimitat.
Seguidament es van elegir tres interventors entre el públic. Van sortir voluntàriament el Sr. Paredes del Foment i Sr. Casajuana de l’Uga. Com no sortia el tercer el Sr. Viñas em va proposar a mí i vaig aceptar.
Seguidament li va passar la paraula al president perque presentés el seu extens informe. He de dir que molt amablement el president m’ha passat l’informe per escrit. D’altra forma hi haguès hagut molts errors per la quantitat de xifres que hi apareixen i la velocitat amb que el va llegir.
El president va començar dient que feia pocs dies s’havien complert dos anys desde que va guanyar les eleccions, per la qual cosa estava a la mitat del mandat. En el seu programa electoral hi havia 64 punts, un per escaquer del tauler, i que en aquests moments estaven posades en pràctica el 70% de les promeses electorals fetes. A pesar d’això eren moderadament optimistes que ja encara els resta molta feina per fer i s’han marcat nous reptes per superar el que s’havia promès. En algun apartat reconeix que les coses no han anat com els agradaria com en el cas del col.lectiu arbitral on va dimitir el responsable. Fa poc però hi ha una comissió gestora i entre els seus plans hi ha fer cursos d’àrbitres a les quatre territorials. Un dels temes on hi ha hagut més queixes per part dels àrbitres és en el muntatge i desmuntatge de material. El president va dir que la FCE acabava d’arribar a un acord amb una empresa de serveis que per un preu módic s’encarregaria d’aquestes tasques. Va continuar amb l’estament de monitors, on va dir que hi ha un acord amb l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per tal d’homologar els cursos que organitza la FCE perque tinguin reconeixement oficial i els monitors poguin donar classes a les escoles. Es va convocar una reunió de monitors per iniciar els pasos de cara a una cita electoral, però degut a la poca participació es va decidir convocar-ne una altra. El president va continuar dient que un departament que funciona molt bé és el de tècnics de retransmisions per internet, on s’han fet cursos a Barcelona i Tarragona i estan pendents a les altres territorials, on hem estat pioners a Espanya, ja que la resta de federacions els demanen assessorament en el tema.
En quan a aspectes esportius el president va destacar la medalla de bronze aconseguida per Catalunya en el Camponat Europeu de Veterans de Dresden, on és el primer equip espanyol que ho aconsegueix. Va felecitar el primer tauler Orestes Rodríguez qui va conseguir la medalla d’or amb victòries contra Korchnoi o Ulfman. El president va felicitar La Uga per la renovació del títol en el Campionat de Catalunya per Equips, encara que amb més dificultat que d’altres anys, el Foment per guanyar altre cop la Copa Catalana, el GM del Terrassa Víctor Moskalenko per haver quedat Campió de Catalunya Absolut, el Campió Juvenil de Catalunya Robert Alomà del Masdenverge, el Campió de Catalunya de Veterans Joan Bautista del Sant Andreu i els altres campions de Catalunya sub-16. Va seguir dient que en el Campionat de la Joventut la selecció catalana ha quedat en segon lloc d’Espanya, després de perdre amb Galícia, destacant que es porten quatre anys jugant la final amb dos títols asolits. Respecte els campionats mundials sub-16 el president va dir que es van enviar una expedició amb quatre jugadors amb entrenadors propis dins la delegació de la Feda, i que el jugador de l’Adac de Girona Àlvar Alonso va quedar en cinquè lloc en categoria sub-12.
En quan a organització de les finals catalanes el president creu que ha estat molt bona i que es van conseguir allotjaments amb preus molt competitius en hotels de 3 i 4 estrelles. Va seguir parlant de les bones relacions que hi ha entre la FCE i una Unió de Consells, on s’han conseguit progressos encara que queda molt per fer per millorar l’organització d’algunes proves com la territorial de Barcelona comarques d’aquest any, molt per sota de les condicions en les que han de jugar els nens.
Un dels projectes estrella de la junta actual, el Circuit Català d’Opens Internacionals, encara està en fase de consolidació degut a que és la seva segona edició, però en els que s’han fet fins ara hi ha hagut un aument espectacular en el nombre d’inscrits. Són 30 torneigs i encara que aquest any s’ha estat permissiu en el compliment de totes de condicions del reglament del circuit, l’any 2006 seran més exigents.
La FCE va detectar, segons el president, un dèficit en l’organització de tancats vàlids per norma de MI o GM, per la qual cosa ha obert una partida de 4.000 € per subvencionar aquests torneigs i encara que ja s’han celebrat els de Mataró i Badalona i al setembre està previst fer el de la Barceloneta, és possible que no s’esgotin els diners per manca d’iniciatives.
En quan als campionats d’Espanya per equips, aquest any la Feda ha reduït la subvenció als equips classificats que cobrien altres anys les despeses de desplaçament i allotjament. Durant el 2005 la FCE ha fet l’esforç d’organitzar la zona nord del Campionat de Primera Divissió a Barcelona, per la qual cosa als equips catalans s’els redueixen les despeses anterioment comentades, mentre que la Uga, únic equip de Divissió d’Honor de Catalunya, rebrà una subvenció especial de la Generalitat. De cara al 2006 ja s’ha negociat una partida amb la Secretaria General de l’Esport que la FCE repartirà entre els clubs classificats com a subvenció per cobrir les despeses.
Encara que la Feda ha prescindit del campionat d’Espanya sub-20, la FCE no ho pensa fer segons el president. Respecte el programa de formació la FCE ha donat classe l’any 2004 a 50 jugadors i jugadores, organitzant els grups per proximitat territorial i nivells de joc.
Una de les sorpreses del Sr. Toni Ayza per aquesta assemblea ha estat l’anunci de l’elaboració d’un pla per cobrir gran part de la geografia catalana amb centres de tecnificació d’escacs, dins el programa ARC de la Generalitat de Catalunya. Cada centre tindrà un tècnic d’alt nivell amb 35 hores setmanals de dedicació i 10 mesos l’any de contracte. Mentre el cost del tècnic el paga la Generalitat, el local el posa l’Ajuntament i la FCE es farà càrrec del material tècnic. De moment s’ha confirmat que el 1 d’octubre entraran en funcionament els centres de Balaguer i Badalona acompanyats d’una subvenció de 16.000 € dedicats a la contractació de dos entrenadors durant l’any 2005, i d’un compromís de 48.000 € més per cobrir les mateixes despeses d’aquests dos centres durant l’any 2006. Si l’experiència és positiva s’obriran 4 centres més, un a les Terres de l’Ebre, un al Camp de Tarragona, un a Girona i un altre a les comarques interiors de Barcelona.
Respecte el trasllat de la seu de la FCE a Badalona aprobat a la darrera assemblea, per ocupar un local sense lloguer de 300 m2, el president ha dit que la junta de la FCE ha fet l’estudi de rehabilitació del local que tindria un àrea de gestió i oficines de la FCE, sales de juntes i de direcció, una biblioteca, un espai d’internet i una sala de joc per 80 jugadors, polivalent i transformable en tres aules de formació, amb adaptacions pels disminuïts físics. El cost de la rehabilitació serà de 144.000 €, 24 milions de pessetes, dels quals va dir el Sr. Toni Ayza que s’havia sol.licitat una subvenció a la Generalitat de 108.000 € i que a la FCE li costaria 36.000 € que es cobririen amb el lloguer de l’actual seu. La FCE va contractar uns tècnics per fer l’estudi de la rehabilitació, que segons el president han fet una tasca molt bona. Amb la intenció de la Generalitat d’ajudar la FCE resta tot pendent d’una reunió a tres bandes on s’ha de parlar del temps de cessió del local a la FCE.
En el pla econòmic el president ha continuat dient que s’ha tancat l’any amb un considerable superàvit que ha servit entre d’altres coses, per tapar els problemes econòmics que han tingut les territorials aquest any 2004 degut a que les Diputacions han deixat de subvencionar-les. Per l’any 2005 la FCE ha conseguit una partida 11.000 € que es consolidarà en els propers anys, per suplir les subvencions de les Diputacions, i que es repartiran en funció de les llicències i les activitats de cada una de les territorials. La Diputació de Barcelona en canvi, ha seguit subvencionant la FCE amb 4.800 € que han servit per organitzar el memorial Garcia Ilundain y el Campionat Intergeneracional Memoraial Mas. En relació amb el tema anterior, el president ha destacat que en els dos anys que porta en el càrrec hi ha hagut un rigor pressupostari que els ha permés netejar 40.000 € de partides que estaven mal comptabilitzades o deutes incobrables, com les inscripcions d’equips d’anys anteriors o les donacions a al biblioteca de la FCE. Respecte a la liquidesa econòmica s’han fet avenços importants degut a que a través de gestions de la Secretaria General de l’Esport, una fundació privada d’empresaris ha avançat el 7 de gener la mitat del pressupost anual de la FCE de l’any 2005 sense cobrar despeses ni interessos.
En el capítol de subvencions s’ha passat desde l’any 2003 d’uns 70.000 € de la Generalitat a 114.000 € el 2005, amb un augment bianual d’un 62%. En aquests moments de les 64 federacions existents a Catalunya, ha dit el president, ocupem el lloc 15-16 en quan a federats, però el lloc 9 en quan a subvencions rebudes, o almenys això posa als meus apunts. Al discurs que m’ha passat no possa res en quan als federats i posa lloc 13 en quan a subvencions rebudes.
Pel que respecta a l’Assemblea de la Feda ens informa el president, que davant les dificultats econòmiques per les que passa, es va aprobar un augment de les llicències que passen a costar 3,5 €, tinguin o no els jugadors elo Feda, mentre que els jugadors que a més tenen elo Fide pagaran 3,5 € addicionals. Aquests augments bastant notables, que no van produir cap queixa, representen, abans de la negociació entre FCE i FEDA un augment del canon de 17.000 a 24.000 €. La junta de la FCE només vol augmentar els preus als jugadors catalans el que pugi el IPC, i la diferència es pagarà amb els excedents del pressupost federatiu. Segueix dient que del que es paga a la Feda torna a la FCE el 50% en subvencions per activitats, per la qual cosa l’impacte del augment és només la mitat, afegint que en aquests momets hi ha bona relació amb la Feda i que s’han arribat a acords possitius per la FCE gràcies a la capacitat negocidora del Sr. Jordi Moreno.
Tot seguit ens va parlar el Sr. Toni Ayza que ens havia explicat fa un any que hi havia una denúncia en curs sembla que contra el tresorer de l’anterior junta de la FCE Sr. Inglés posada per la ”Agencia de Protección de Datos de Madrid”, encara que no ho vaig entendre quan ho va dir ni després d’haver-ho llegit tampoc, perque em sembla el texte confús. L’únic que tinc clar és que la instructora de la denúncia proposava una multa de 60.000 €, suposo que a la FCE, i després d’un llarg litigi portat a terme pel secretari i advocat de la FCE Sr. Josep Viñas gratuïtament, els arguments de la defensa de la FCE van ser acceptats i la demanda desestimada, resaltant que la federació només s’havia gastat els segells de les cartes de documentació enviades a Madrid mentre que a la part litigant li devia haver costar bastant més.
L’exposició del president va seguir destacant la millora de la pàgina d’internet amb un nou diseny, i la preparació pel més de novembre de la pàgina per donar formació als jugadors o buscar col.laboració d’un club de joc a internet per a tal fí. Més endavant va agrair els 4.000 € rebuts per part de la UFEC per pagar la compra de material informàtic i els taulers per fer retransmissions per internet. Seguidament ha parlat de la consolidació del butlletí, gràcies a la tasca del Sr. Jordi Salvat i de les persones que hi col.laboren i de l’increment de llicències en els darrers anys, on a finals del 2004 vam ser unes 7.100 i actualment ja n’hi ha unes 6.900, preveient un creixment a final d’any, encara que moderat. Per potenciar el nombre de federats, el president va dir que el novembre presentaran a l’assemblea un pla de promoció dotat econòmicament, on es subvencionaran les activitats de promoció dels escacs al carrer, ajuts a la creació de nous clubs en poblacions on no n’hi ha i incentius econòmics als clubs que creixin més en nombre de llicències.
Seguidament va parlar de la preocupació que té la junta per el baix nombre de dones i noies federades que hi ha, i que pel darrer trimistre de l’any pensaven fer unes jornades anomenades “Dones i Escacs” coincidint amb la segona edició del Campionat Femení per Equips de Catalunya, per treure conclussions de cara a resoldre el problema.
Més endavant va dir el president que la Fundació Viure i Conviure de Caixa de Catalunya els havia encarregat els cursos d’escacs que es fan als casals Sant Jordi de l’esmentada entitat, afegint als cursos que es fan a Barcelona, un a Lleida i un a Girona, i esperant estendre-l’s a d’altres poblacions.
Tot seguit va parlar de l’aprobació dels estatuts de la Fundació que gestionarà el Museu dels Escacs de Catalunya a Castellar del Vallés, on s’han anomenat dos representants de la FCE.
Respecte el funcionament intern de la FCE el president ha dit que teníen varies assignatures pendents tan pel que fa a buscar una persona que s’encarregués de l’estructuració de les comarques de Barcelona, com de les dificultats de reunir-se amb tots els membres de la junta, per la seva dispersió geogràfica, havent de fer servir el correu electrónic o prenent decisions només l’executiva sense que alguns membres de la junta poguin dir el seu parer.
Tot seguit ha parlat que ja s’havien trobat patrocinadors pel torneig 4 nacions, que es disputarà el mes d’octubre al balneari Vichy Catalán, i per al Magistral que organitzaran al Casino de Barcelona amb un format similar al del 75 aniversari de l’obertura catalana.
Finalment el president va agrair la feina feta a tots els clubs que han col.laborat en l’organització de probes oficials i concentracions, als membres de la Junta Directiva, als treballadors de la FCE i als membres dels Comités, especialment els dels de Competició i Apel.lació. Com a anècdota ens va explicar que una persona molt significativa dels escacs catalans, li havia dit que corria el rumor que estava bastant sol en quan a col.laboradors. El Sr. Toni Ayza va comunicar que poques vegades un president s’havia sentit tan acompanyat com es sentia ell en aquests moments i que encara que havien fet molta feina ens necessitaven a tots per fer crèixer els escacs a casa nostra.

Després d’aquest descomunal discurs se li podien haver fer dotzenes de preguntes al president per aclarir molts temes, encara que s’enten que un discurs ha d’èsser genèric i no específic, per exemple d’on sortiran els 6 milions de pessetes que es suposa ha de posar la FCE al contat si es que tira endavant el canvi de local, ja que el lloguer de l’actual seu cobrirà aquesta quantitat amb el temps, però no crec que l’ empresa que fa les obres volgui esperar a cobrar. En qualsevol cas suposo que ens ho explicaran tot amb més detall si definitivament tira endavant el projecte. Però amb tanta informació vaig quedar colapsat i no vaig preguntar res.

Crec que cal donar un vot de confiança a l’actual junta de la FCE per la magnitut i multitut de projectes que vol tirar endavant alhora i per les ganes de fer coses a tots els nivells que està demostrant.

Llavors va intervenir el Sr. Camell per queixar-se que a Tarragona la FCE no feia res i el president li va dir que tenia raó.
Un cop produïda la votació sobre l’aprovació de l’informe del president es va aprobar amb 17 vots a favor, 7 abstencions i el vot contrari sorprenent del Sr. Casajuana de l’Uga pels motius exposats pel Sr. Camell.

Tot seguit el president va dir que calia ratificar, perque la llei ho exigia, el calendari aprobat el novembre passat en l’anterior assemblea. Es va aprobar amb 23 vots a favor i 6 abstencions.

Seguidament el moderador Sr. Viñas va cedir la paraula al tresorer de la FCE.
El tresorer Sr. Garcia-Riera va dir que s’havia fet una auditoria interna i una altra externa i que tota la contabilitat estava penjada a la web. Va resumir-ho tot dient que la FCE havia tingut uns beneficis de 20.000 € que s’havien dedicat a aixugar deutes incobrables de clubs desapereguts, així com d’uns 300 llibres del “75 Aniversari de la de la FCE” que no es podrien vendre, valorats en 3.500 €, s’havien enviats dos jugadors al Campionat d’Espanya del 2005 però amb els diners que sortien del pressupost del 2004 i s’havia eixugat el dèficit de les territorials.
En el torn de preguntes la presidenta de la Territorial de Lleida Sra Inma Montoliu va demanar un desgloç de la partida de 55.000 € dedicada a competicions. El president li va contestar que no era possible perque la Generalitat donava una subvenció conjunta per tots els torneigs de la FCE i no específicament per a cada un. La Sra Montoliu va dir que a Lleida feia dos anys que la Diputació no els donava diners i el Sr. Viñas li va contestar que fins aquell moment la FCE pensava que la Territorial de Lleida tenia un compromís per part de la Diputació de Lleida de pagar-li una subvenció, però que si no era així també els pagarien els 1.426,78 € de perdues que havien tingut.
Llavors el Sr. Elies Muratet de la Delegació de Girona ha dit que ells havien estat una mica inocents amb la gestió dels diners, ja que s’havien privat de promocionar alguns joves jugadors i retirat ajuts a clubs, per tal de no tenir déficit i arribar a un balanç possitiu de 1.791,12 €, mentres que altres delegacions havien gastat més del que tenien sabent que acabarien en dèficit. Ens ha explicat que a Girona venien d’una etapa fosca on van desaparèixer diners, i que actualment cada 6 mesos s’envien estractes bancaris a tots els clubs de la província. L’any 2004 van prioritzar un torneig de 24 hores i l’interseleccions que es juga 11 de setembre i que el va guanyar Girona, pagant el dinar al participants. El Sr. Muratet ha dit però que aquesta situació era insostenible, i que s’havia de solucionar. El Sr. Ayza li ha contestat que el primer sorprés en veure els comptes de Girona havia estat ell, que creia que s’havien equivocat en les prioritats, que tenien previst cobrir els dèficits de les territorials amb els 11.000 € que els havia donat la Generalitat per a tal fí, però que si no en tenien no els donarien diners, que faltava diàleg entre la FCE i la Territorial de Girona, i ha explicat com a anècdota que un juvenil portava en un acte una pancarta on posava “Menos paellas i más formación”. Ha continuat el president dient que dins els 114.000 € conseguits com a subvenció per part de la Generalitat estaven aquests 11.000 €, i que encara que a Barcelona també es podien fer servir perque s’havien donat pel territori en conjunt, entenia que els torneigs a Barcelona s’autofinancien, la qual cosa no succeeix a les províncies.
Després de tot això s’ha passat a la votació, on s’ha aprobat el pressupost de l’any 2004 per 24 vots a favor, un en contra i quatre abstencions.
Seguidament ha explicat el Sr. Viñas que s’havia de ratificar el pressupost aprobat l’any 2005 a l’anterior assemblea, degut a que la llei obliga a que durant els primers 6 mesos de l’any és obligatori aprobar el calendari esportiu, el pressupost vençut i el pressupost de l’any en curs. Llavors el Sr. Camell ha dit que no tenia sentit que al novembre ens presenti un pressupost aproximat del que passarà l’any següent, i que al juny, quan ja se saben les quantitats exactes es ratifiqui el mateix pressupost aproximat del novembre. La Sra. Montoliu ha dit que pensava que el pressupost del juny havia d’actualitzar-se amb les subvencions i despeses reals de la FCE. El president ha respost que històricament es feia una reunió al novembre on es presentava un pressupost aproximat però que no tenien inconvenient que a partir d’ara presentar al juny un pressupost que s’ajusti més a les subvencions reals de l’any en curs. Llavors el Gerent de la FCE Sr. López li ha dit al president que al febrer es passa l’auditoria a la qual s’adjunta el pressupost aprobat al novembre, mentre que el Sr. Casajuana deia que això no impedia tirar endavant la proposta. El Sr. Viñas ha dit que al juny es presentaven els pressupostos de la FCE juntament amb el de les territorials i l’auditoria. Seguidament el Sr. Juanma Sánchez a posat d’exemple el que havia fet ell a l’ Hostafrancs perque ho copiés la FCE. Finalment s’ha ratificat el pressupost de l’any 2005 amb 26 vots a favor i 6 abstencions.
Tot seguit el Sr. Viñas ha dit que calia que l’assemblea eligís un nou membre del Comité de Competició, ja que el Sr. Tebar havia dimitit. Es veu que és l’assemblea i no la junta de la FCE qui ha de fer-ho, però perque no quedés buit el càrrec, ha proposat a l’àrbitre Sr. Antoni Navarro del Castelldefels. S’ha aprobat sense cap vot en contra.
Seguidament s’ha discutit el reglament electoral per la creació dels comités de monitors i entrenadors que presentava la FCE. El Sr. Camell ha fet algunes propostes en el text del reglament, que s’han aceptat en la seva majoria. Així el president ha dit que el comité de tècnics de retransmisions per internet no existia fins fa poc, però que els estatuts eren suficientment flexibles perque es poguessin crear els comités. Finalment s’aproba el reglament per unanimitat amb les esmenes introduides pel Sr. Camell.
Respecte les propostes presentades per la junta de la FCE, el president ha dit que retirava totes que afectaven al per equips, si ho feien també els clubs que n’havien presentat, deixant el tema en mans d’una comissió formada pels equips que havien fet propostes vers el tema, més els que es volguessin afegir. El Sitges ha estat d’acord i el Terrassa i el Tarragona, que estaven representats per una mateixa persona, encara que només podia votar una vegada segons el Sr. Viñas, també ho ha estat. En algun moment el Sr. Grau del Cerdanyola del Vallés ha preguntat si a part de les propostes que ja s’havien presentat, se’n podrien presentar de noves al novembre, i desde la taula li han dit que sí. Per tan a l’assablea de novembre ens exposaran els resultats de la comisió sobre el per equips.
Seguidament el Sr. Viñas, dins del capítol de propostes de la FCE, ha proposat un nou redactat del reglament per l’homologació de torneigs internacionals respecte l’article 2,4. Segons el president el text que es va aprobar el seu dia és bo però cal que s’actualitzi, per la qual cosa el nou redactat proposat protegeix els torneigs del Circuït Català d’Oberts Internacionals. Llavors el Sr. Fernández-Díaz ha explicat que pensava votar a favor de la proposta, però que quan es va crear aquesta normativa, per l’anterior Circuït Català, es pensava també en els torneigs de ronda setmanal i no solament en els diaris d’estiu. Seguidament el Sr. Munné ha preguntat sobre com solucionar el problema de dates del internacionals d’estiu perque no es superpòsin uns a uns altres donat que cada any mou una mica els dies de lloc i el Sr. Pont li ha contestat que els organitzadors els interesa posar-se d’acord en el tema i que en cas que no fos així el torneig més antic es queda les dates en disputa. Tot seguit el Sr. Muratet ha proposat que al reglament del Circuït Català d’Opens Internacionals s’afegís un article perque fos obligatori que hi hagués 10 jugadors estrangers no titulats. El Sr. Pont li ha contestat que fora l’època de vacances conseguir això és difícil. El Sr. Munné ha dit que calia afegir el títol de MF al nou redactat de l’article 2,4 i ha estat aceptat. Ha continuat parlant la Sra Montoliu per dir que a Vallfogona de Balaguer hi viuen 1.000 persones i fan un gran esforç per organitzar el torneig i que aquest any entraven al circuít 5 torneigs que no cumplien alguns articles del reglament per ser-hi. El Sr. Paredes ha dit que alguns opens setmanals podien arribar a tenir els 10 mestres que exigeix el circuït mentre que el Sr. Pont li ha dit que si es protegien els opens setmanals, es colapsaria l’any amb pocs torneigs. El president ha dit que fa pocs dies hi havia 12 torneigs simultanis dissabte per la tarda a l’Area Metropolitana de Barcelona i un dissabte pel matí, que només se n’havia anulat un open a Castelldefels i que si es protegís un setmanal de forma que a 30 kilómetres a la redona no es pogués organitzar cap open, podria passar que 400 jugadors no poguèssin jugar si el torneig protegit tenia un aforament limitat. La idea de la protecció s’ha d’aplicar en opens que posen molts diners en premis perque no es matin els torneigs entre ells. Llavors el secretari Sr. Viñas ha dit que la FCE no sol organitzar proves a l’estiu per perjudicar els opens internacionals, a excepció d’algun torneig per Nadal i que intenta no agafar dates que afectin als torneigs oficials de les territorials. Finalment es va aprobar la modificació reglamentària per 24 vots a favor, un en contra i dos abstencions.
El següent punt del dia afectava a la modificació de les funcions de delegats al Campionat de Catalunya per Equips. El president ha dit que aquesta proposta de modificació es deu a l’us del rellotge digital i en concret al ritme dels 30 segons, degut a que un jugador quan s’ha quedat sense temps i només té els 30 segons després d’haver jugat, no pot aixecar-se de la cadira per consultar el delegat. Si no es jugués amb rellotge digital, que per molt que hagi conseguit la FCE baixar-li el preu, és més car que no tenir-ne, no hi hauria aquest problema. Ha explicat que el delegat només es podrà dirigir al seu jugador en el seu temps, per no molestar el rival, i que el que li digui ha d’èsser extremadament breu, del tipus “demana taules”, encara que el jugador no té per què fer-li cas. Algú ha recordat que es va fer una reunió de delegats abans del darrer per equips i l’assitència va ser pràcticament nul.la, encara que han dit que en farien un altre. Llavors el Sr. Álvarez del Condal ha demanat que el delegat no es pogués dirigir al jugador per evitar donar-li informació, i que només pogués respondre breument preguntes del jugador. El president li ha contestat que la Fide, sense ser mirall de res en molts camps, permitia la intervenció del delegat sense intervenció dels jugadors, i que el cas plantejat esperava que no es donés. El Sr. Paredes ha dit que el que es pretenia fer era justificar el que ja s’està produïnt al per equips desde fa temps, però el Sr. Álvarez no hi ha estat d’acord. El Sr. Viñas ha dit que en qualsevol cas els casos que es solucionaven eren més que els que es perjudicaven per la qual cosa s’havia proposat aquesta modificació. Finalment hi ha hagut 27 vots a favor, dos en contra i una abstenció.
Seguidament s’han exposat dos propostes del Terrassa que no tenien a veure amb el per Equips. La primera sobre subvencionar equips classificats als campionats d’Espanya, ha estat contestada pel president repetint que aquest any 2005 els equips classsificats a 1ª Divissió jugaran a Cotxeres de Sants del 11 al 14 d’agost, per la qual cosa tindran poques despeses de desplaçament i allotjament, tret de la Uga que tindrà una subvenció específica per aquests conceptes, i que per l’any 2006 es subvencionaran tots els clubs classificats. Llavors el Sr. Viñas ha dit que no trobava adient modificar el reglament per introduir que la FCE estigués obligada per sempre a subvencionar els classificats, ja que podia ser que algun any no hi hagués diners. Com aquests diners ja estaven recollits en els pressupostos aprobats, no ha calgut re-votar una cosa ja aprobada. La segona proposta del Terrassa sobre que hi hagi un foro de debat perque els jugadors poguin opinar o queixar-se del que volguin ha estat contestada pel president dient que estava en contra perque és difícil saber on estar el límit del que es pot publicar i el que no, que la web oficial la poden mirar institucions o possibles patrocinadors, i que les Balears eren l’única federació amb una web pública i la van tancar. El Sr. Viñas ha afegit que habitualment ja arriben queixes a la FCE que es contesten personalment i que en tot cas els jugadors havien de dirigir-se al seu president i aquest a la federació. El Sr. Camell ha dit que ell també estava en contra de publicar tot el que li arriba a la delegació de Tarragona. El president ha afegit que els clubs poden demanar penjar torneigs a la pàgina oficial. Llavors el Sr.Juanma Sánchez ha preguntat si altres activitats que no valen per elo també podien ser penjades, i el president ha dit que sí. Si penjessin a la pàgina només el 10% de totes les activitats que es fan a Catalunya relacionades amb els escacs, el correu electrónic de la FCE quedaria colapsat. Només jo ja n’hi enviaria unes quantes. El Sr. Viñas ha dit que pel novembre la junta de la FCE es comprometia a tenir un representant del jugador, com figuren als estatuts, per atendre peticions dels jugadors. El representant del Terrassa ha dit que la petició del seu club no estava ben redactada, per la qual cosa no s’ha passat a votar.
Finalment ha arribat el torn de precs i preguntes on la Sra Montoliu ha exposat altre cop que hi havia 5 o 6 opens que no reunien les condicions mínimes per pertànyer al Circuït d’Opens Internacionals, ha dit que algun torneig s’havia quedat fora per iniciativa pròpia en veure que no complia algunes de les condicions del reglament del Circuït i ha preguntat si s’havia quedar fora algun torneig pel mateix motiu que ho haguès demanat. El Sr. Pont desde la taula li ha dit que no, que al Circuït li faltaven un parell d’anys de rodatge per asolir un bon nivell, que estava en creixement però no consolidat, que aquest any s’havia estat permissiu per afavorir els torneigs, que algunes decicisions menors s’havien pres sense passar per la junta de la FCE i que l’any proper, un cop veiessin els organitzadors l’increment de participació que han tingut, els opens millorarien les condicions per complir el reglament del Circuït. La Sra Montoliu ha replicat que entrar o no entrar al circuït no era un tema menor i llavors el president li ha preguntat si hi havia algun open que s’hagués quedat fora amb més premis que el pitjor dels del Circuït. La Sra Montoliu ha dit que exclusivament en premis no, però en altres capítols potser sí i el president ha dit llavors que es quedava tranquil.
El Sr. Muratet ha proposat fer un llibret amb les misions del delegat i enviar-ne varios a cada club, a més de fer un curs presencial. Seguidament ha dit que el potencial escaquístic de Barcelona està a la província on hi ha 109 club i més de 3.000 jugadors, i no a la ciutat, on hi ha 31 clubs i 1.300 jugadors, per la qual cosa proposava transformar la província de Barcelona en dos o fins i tot tres territorials, si es divideix la província en dos, tenint en conte que això suposa uns canvis estatutaris “de la hòstia”. El president li ha contestat que el repartiment de clubs i jugadors a la província de Barcelona ja el coneixien, però que Barcelona, per estar molt ben comunicada era un focus d’atracció pels jugadors d’arreu. Segons ell han intentat descentralitzar molts torneigs, però els clubs de fora de Barcelona opten poques vegades a organitzar probes de la FCE i ha dit que quan la Generalitat divideixi Catalunya en 7 begueries, a Tarragona en materia esportiva ja funcionen amb dos zones i responsables, encara que el Sr. Camell ha dit que no, hi haurà una territorial per cada begueria, amb la seva corresponent partida pressupostària descentralitzada. Llavors crec que he preguntat jo si podien posar els codis postals a les adreçes del clubs catalans, però com ja els hi havia enviat per correu electrónic les meves propostes, m’ha dit que ho havien fet el dia anterior. La idea, a més de poder enviar cartes, era que amb un excel poder agrupar els clubs de la ciutat de Barcelona, per exemple, sense haver de buscar-los un per un al llistat. El president m’ha suggerit que ho podia fer quan volguès. Malgrat la meva incompetència informàtica ho intentaré quan tingui temps. La segona proposta era sobre la surrealista interpretació que va fer algú sobre la normativa del per equips en cas que el local de joc fos seu electoral i no es poguès jugar. L’actual normativa deia més o menys que el club de fora juga quan li sembla bé al de casa. Com a l’hora de la veritat algú a la FCE es va donar que el redactat era injust pels visitants, no es va aplicar i es van inventar una interpretació que res tenia a veure amb el que posava a l’escrit. El president em va contestar que la interpretació que van fer ells era correcta i vam quedar d’acord en reduir l’esmentada normativa en tres punts: (o així ho vaig entendre)
1. L’equip local busca seu alternativa.
2. Si no es possible es juga al local de l’equip visitant.
3. Si també es seu electoral decideix la FCE.
La meva tercera proposta era sobre el punt que t’havien de treure al per Equips a la classificació final, a més de la multa, si no et presentes a una ronda, ja que, que jo sàpiga no li han tret a ningú. Una norma que no s’aplica és millor que sigui exterminada. El president m’ha dit que a 3ª i 2ª Provincial no s’havia aplicat i que a la resta de categories només s’havia fet a parer del Comité de Competició. Jo li he dit que em semblava malament que un comité haguès de decidir si el meu equip baixa de categoria depenent si em treuen el punt o no i que o s’aplicava a rajatabla o que desaparegués la normativa, però em sembla que no m’han fet cas. Insistiré.
Finalment el Sr. Joan Vivancos va demanar alguna mesura de protecció als opens, com per exemple creant llistes negres de jugadors, per evitar partides sense lluita o venda de punts entre jugadors profesionals de cara que els patrocinadors quedesin contents. El president va dir que les llistes negres no li agradaven, que internet donava molta informació sobre quins jugadors no s’havia de contractar, que l’èxit d’un open era que les partides entre profesionals duresin 4 hores, que ja hi havia hagut una sanció de 6 mesos sense jugar a Catalunya contra un d’aquests jugadors i que és difícil acabar amb aquestes trampes si no col.laborem jugadors, àrbitres i organitzadors, encara que el Comité de Competició atendria qualsevol reclamació en aquest sentit. El Sr. Viñas ha afegit que així com a l’any 2004 hi va haver 121 reclamacions al per equips respecte l’article 10.2, un cop aclarit pel comité de competició en quins casos es podien demanar taules, o en quins casos es podia reclamar el punt si sonava el mòbil, les reclamacions van baixar en picat. Finalment li ha donat la paraula al Sr. Vilarroya de l’Incresa que només volia una aclaració sobre si podria fer propostes respecte el per equips a la propera assemblea del novembre. Després de dir-li que sí s’ha donat per acabada l’assemblea a un quart de nou, bastant abans del que és costum.
A pesar d’això aquest resum ha estat més llarg encara que altres vegades.

Es demanen disculpes pels molts errors que hi deu haver en aquest texte i s’agraeix a la junta de la FCE les ganes de treballar altruïstament que està demostrant. Tot és millorable però ho estan fent força bé.

Ricard Llerins

Vull fer un aclariment sobre la crònica de l'Assamblea de la FCE que ha publicat el Sr.Ricard Llerins. En aquesta es diu que jo vaig votar en contra de l'informe del president, però aquest no es va sotmetre a votació, i jo mateix vaig felicitar personalment el sr.Ayza per aquest informe. Jo vaig votar en contra de la memòria esportiva perquè aquesta no reflectia els resultats de les proves oficials de les delegacions territorials, aspecte que va ressaltar el sr.Camell en la seva intervenció.

Pere Casajuana

"Respecte el punt del discurs del president que parlava sobre el contenciós judicial on es reclamaven 60.000 € a la FCE, m'han informat que el litigi el va iniciar el Sr. Inglés, antic tresorer de l'anterior junta de la FCE, quan va ser destituït, contra la pròpia FCE, amb el motiu que apareixia la seva data de naixement a la pàgina d'internet de la FCE. Això pot explicar perquè han desaparegut del llistat d'elo les dates de naixement de tots el jugadors que hi havien estat sempre, ja que encara que la Federació hagi guanyat el litigi més val prevenir. Jo com desconeixia aquest afer no vaig entendre res del que deia l'informe del president, i així ho vaig fer constar al meu resum dient que el redactat era confús."

Gràcies

Ricard Llerins

 

 

 

 

 

 

 

  


 

1