DESEMPATS

Hola, escric aquesta carta, perquè m’agradaria parlar d’una regla en els desempats (segons la FIDE) que si existeix, tothom l’hauria de saber. En l’últim open de Cerdanyola, un obert que està sincerament molt bé amb un local molt còmode, i bona gent per jugar, en la classificació final s’ha aplicat un sistema de desempat en aquest cas buchholz total, que com a mínim es podria considerar polèmic o almenys al meu entendre injust. El desempat que s’ha aplicat (que malgrat em van assegurar que existia i també ensenyar, segueixo sense veure clar, ja que amb el àrbitres que he pogut parlar tots ells tenen un parer diferent a la normativa) va ser el següent:

-Tots aquells jugadors, que a la primera ronda van demanar bye, van rebre una bonificació en buchholz dels seus punts totals. Com a exemple dir un jugador que acabes amb 6, fent un bye a la primera ronda, el buchholz atribuït a la primera ronda seria de 6 punts, sincerament aquesta regla que realment si existeix la considero injustíssima, ja que qualsevol altre jugador que hagi jugat la primera ronda, com a molt bonificarà un buchholz, que en la majoria de casos (per un jugador que tingui la opció de guanyar el torneig), serà inferior al 50% de les rondes ja que normalment es juga amb un jugador de ràting molt inferior.

Tot i aquesta norma semblar injusta, encara hi ha més:

- Tots aquells jugador, els quals pateixen una incompareixença (malgrat el jugador que no es presenta segueixi mes tard en el torneig), succeeix una cosa molt similar, reben de buchholz, els seus punts totals, però en aquest cas se li compta únicament (de cara al buchholz) com si hagués fet taules contra si mateix. Els seus punts totals menys mig punt. I així successivament... Per exemple un jugador que fes a la classificació final 6 punts, rebria 5.5 punts de buchholz. Com en el mateix cas d’abans, torna a bonificar mes punts dels que a priori en un obert, podria obtenir, algú que optés a guanyar el torneig.

Posem el cas extrem, que és el que m’ha succeït a mi, i relegat a la tercera posició, un jugador que acaba amb els mateixos punts que jo, concretament amb 6 punts que va començar el torneig amb bye i a la segona ronda, una incompareixença acaba sumant en aquestes dues rondes, la frivolitat de 11 punts de buchholz aplicant les dues regles anteriors:

Ronda 1: El jugador suma mig punt, que a efectes de desempat sumarà els seus mateixos punts (6-0.5) es a dir 5.5, degut a que a la ronda segona guanyarà per incompareixença i com s’especifica a la norma que jo e escrit com a segona a efectes de buchholz compta com a taules contra si mateix.

Ronda 2: El jugador rep una incompareixença que a efectes de desempat sumarà els seus mateixos punts (6-0.5) es a dir 5.5, restem el mig punt, per el mateix criteri que a la ronda 1.

VALORACIÓ FINAL, AQUEST JUGADOR A SUMAT MÉS BUCHHOLZ QUE CAP ALTRE DELS QUE HAN JUGAT LES DUES PRIMERES RONDES I A MÉS A MÉS, ENCARA NO A JUGAT NI UNA SOLA PARTIDA!!! En aquest torneig, jo vaig estar jugant sempre a les primeres taules concretament la primera duran les rondes 3, 4, 5, 6, 7 i a la segona a la ronda 8. Enfrenant-me als jugadors 2, 3, 4, 5, 6, 7, que evidentment van quedar a una molt bona posició a la classificació final. Però no em va ser suficient per superar en desempat a un jugador que va jugar sempre a taules inferiors a la meva i que únicament es va enfrontar a 3 jugadors d’alt ràting.

Això es tot, i m’agradaria que els tornejos miressin, quins tipus de desempats apliquen, i en cap cas aquest (si existeix).

David Escofet Martín

 

 

 

  


 

 

1