ES FÀCIL EVITAR LES INCOMPAREIXENCES?

Crec que la resposta és que no, ja que, en el fons, crec que el fet de que un jugador no acudeixi a una partida a la que està convocat es degut a molts motius diferents, des de l’accident “in itinere” al anar a jugar, fins la desídia i manca de respecte més absoluta pel rival, entre un i l’altre extrem tot el ventall de possibilitats que hi ha entre les dues posicions es dona en algun cop.

D’altra banda cal dir que considero que SÍ que es poden minimitzar el nombre de les incompareixences, per fer-ho només calen dos premisses bàsiques: 1.- Que es consideri que cal reduir-les. 2.- Que els que tenen capacitat per incidir-hi, ho facin. Malgrat que les premisses poden semblar elementals, no ho són tant. Molta gent : jugadors, àrbitres, organitzadors es queixen, però crec que en el fons, hi ha una manca de zel per evitar-les, que és el que enerva més la situació (normalment només expressada pel jugador que guanya sense jugar), però que repercuteix negativament en molts i molts aspectes, entre ells:

1.- Desvirtuar els resultats, emparellaments, classificació i (de forma absoluta) els desempats.
2.- Anihilar les possibilitats de fer normes de mestres (de tot tipus, des de Mestre Català fins a Gran Mestre)
3.- Incidir negativament en l’estat d’ànim del jugador que guanya sense jugar, i que ha pagat una inscripció per jugar un torneig o Campionat, no per “perdre el temps” a canvi de punts.
4.- Desprestigiar l’esdeveniment.

A aquests (i altres) perjudicis, la única posició presa, ha estat la decisió de l’Assemblea de Clubs de “castigar” amb elo les incompareixences. Des de el meu punt de vista (exposat a l’Assemblea i que va resultar minoritari, i del que no pretenc obrir un debat al respecte), fer perdre elo per un tema, que penso que es fonamentalment de educació i respecte (en molts casos), per mi es barrejar capacitat esportiva amb capacitat humana, i això és un error. Crec que hi ha altres solucions, no només ho crec, n’estic convençut, i algunes realitats que més endavant exposaré ho avalen.

En primer lloc cal un compromís seriós de Federació, Organitzadors, Àrbitres i Jugadors per ERRADICAR les incompareixences injustificades, si aquests estaments no estan disposats a considerar la situació com a un problema real, llavors el que cal és no seguir endavant amb el tema... consideraré com a organitzador que he guanyat per incompareixença, he perdut el temps, però m’han donat (regalat) un punt ... i potser pujo elo com a organitzador.

Exposició de situacions que crec que cal plantejar-se d’antuvi:

Per què calen dues incompareixences per resultar eliminat d’un torneig o campionat? Es que donem per entès que tot jugador “te dret” un dia (normalment d’entre nou) a ser un “desaprensiu social”?

Per què no es publica, amb la màxima difusió cap llista dels jugadors que han perdut o han estat eliminats per incompareixences, i si han argumentat quelcom en la seva defensa o no?

Poden fer quelcom la Federació, els Organitzadors i el Àrbitres per erradicar la “xacra”?

Respostes:

Crec que UNA incompareixença INJUSTIFICADA ha de comportar la eliminació del torneig.

Crec que cal publicar les llistes de les incompareixences injustificades. La Federació té totes les dades, i el responsable del Circuit tindria que informar de TOTS els jugadors que han fet alguna incompareixença i si l’ha justificat o no.

Crec que cal que es prenguin mesures, i algú les ha pres :

1.- Cal que estigui pagada la inscripció abans de incorporar el jugador a la llista d’emparellament.

2.- Cal establir a tots els reglaments la reserva del dret d’admissió.

3.- Cal que els organitzadors facin tot el possible per garantir que el jugador (fins i tot el que ha pagat) garanteixi la seva participació.

4.- Cal que consti en algun lloc (potser l’informe arbitral o en algun annex) les incompareixences, i si han estat justificades o explicades o no.

5.- Cal castigar el infractor amb justícia (proporcionada al fet comés).

No vull posar d’exemple el torneig de Banyoles, però és el que com a Director que en sóc, està sota la meva responsabilitat, i haig de dir que hem aplicat alguns d’aquests criteris i actuacions: Per exemple: una sola (calia dir sola?) incompareixença injustificada comporta la eliminació del obert. Qui no paga la inscripció (o no dóna garantia suficient) no apareix a la llista d’emparellats a la primera ronda. Qui en alguna edició fa una incompareixença (només en pot fer una) injustificada, no es admès en les properes edicions.

Si el responsable del Circuit ens fes arribar el llistat dels jugadors que han fet incompareixences en l’edició del any anterior, aplicaríem el següent criteri: Per cada incompareixença feta un 10% d’increment en el preu de la inscripció, si n’ha fet més de 4 (jugadors que s’apunten a tot i després no van a res, o només a algun) no admissió ni com a preinscrit (TINGUI EL TÍTOL QUE TINGUI).

SEMPRE escoltaríem al jugador que discrepés del nostre criteri i decidiríem en conseqüència. El increment del import de la inscripció es pot tornar al jugador si acaba no fent cap incompareixença, i en cas de que en faci, el “sobrecost” es donaria al jugador “perjudicat” com a indemnització per no jugar aquell dia.

Amb tot això crec que es rebaixarien de forma substancial les incompareixences, estadístiques del Obert Ciutat de Banyoles (contrastables a Chess-Results) :

Obert 2006 Inscrits : Inscrits Grup A: 133 Grup B 94

Incompareixences:
Ronda 1 : Grup A 4 Grup B 3
Ronda 2: Grup A 1 Grup B 0
Ronda 3: Grup A 0 Grup B 1
Ronda 4: Grup A 0 Grup B 0
Ronda 5 Grup A 0 Grup B 0
Ronda 6 Grup A 0 Grup B 0
Ronda 7 Grup A 0 Grup B 0
Ronda 8 Grup A 1 Grup B 0
Ronda 9 Grup A 2 Grup B 1

Total ....... Grup A.. 8 Grup B.. 5

(De les 13 incompareixences en total només 3 no van ser mai justificades. Cal dir que de les 7 del primer dia 4 ho van ser per greu accident de trànsit quan venien d’Itàlia el dia abans del començament de l‘obert i de les 3 del darrer dia, una va ser per malaltia –el germà i el pare varen jugar- i l’altre per urgència professional d’un metge que li va impedir venir, la tercera no ha estat mai justificada a l’organització).

Open 2007 : Inscrits : Grup A 132. Grup B 78

Ronda 1 Grup A ... 3 Grup B .. 2
Ronda 2 Grup A .... 0 Grup B .. 0Estem molt contents amb el nostre Festival i la bona acollida que té per TOTS els participants, el “elo” dels tornejos l’imposa la realitat (com el elo FIDE dels jugadors).

Crec que queda patent que si l’organitzador té una gran cura en determinats aspectes, les incompareixences es redueixen a la mínima expressió, amb l’ajut de la Federació i àrbitres es podria incrementar el grau de fiabilitat. Tots hem faltat algun cop a una reunió... però pels que tenim una certa educació, sempre ha estat per algun motiu explicable, només la manca absoluta de respecte pot fer pensar en eludir les responsabilitats amb total impunitat.

Espero que hagi estat prou entenedora l’exposició.

Gràcies a tots els lectors per la vostra paciència.

Elies Muratet

 

Banyoles 24 d’agost de 2007.

ES FÀCIL EVITAR LES INCOMPAREIXENCES? (CONTINUACIÓ)

Ja fa uns dies vaig encetar a ajedreznd.com un tema de debat, fet força estrany en mi, pensant-me que era sobre una situació d’interès general i que creia que s’aportarien forces opinions de detractors, de partidaris, que podia generar controvèrsies, i un munt d’aportacions de noves idees i un allau de suggeriments.

Per la meva sorpresa, d’ençà de la seva publicació, cap intervenció.

La conclusió que en trec es que, possiblement, només als organitzadors del Festival de Banyoles ens preocupa el tema.

Per cert, quan vaig enviar el primer comunicat, tot just havíem acabat la ronda 2 del Ciutat de Banyoles, ara, que el torneig ja ha acabat, vull comunicar el llistat definitiu d’incompareixences d’aquesta desena edició del Ciutat de Banyoles:

10è Ciutat de Banyoles (2007):

Inscrits en Grup A: 132 en Grup B: 78

Incompareixences:
Ronda 1: Grup A 3 Grup B 2.
Ronda 2: Grup A 0 Grup B 0.
Ronda 3: Grup A 0 Grup B 0.
Ronda 4: Grup A 0 Grup B 0.
Ronda 5: Grup A 0 Grup B 0.
Ronda 6: Grup A 0 Grup B 0.
Ronda 7: Grup A 1 Grup B 0.
Ronda 8: Grup A 0 Grup B 0.
Ronda 9: Grup A 1 Grup B 0.

Total : Grup A 5. Grup B 2.

Cal dir que a la ronda 7 la incompareixença va ser d’un jugador que va arribar tard (uns minuts) i va demanar de seguir el torneig. Es va decidir que continues jugant en justificar els motius de la incompareixença, i no n’ha fet cap mes.

I el fet curiós de que les dues incompareixences del Grup B del primer dia, es va produir entre jugadors que s’enfrontaven entre ells (pura sort), es a dir, que en el Grup B NINGÚ, en TOT el torneig ha guanyat sense jugar.

La conclusió que en traiem es que potser SÍ que es pot fer quelcom per minimitzar l’impacta de les incompareixences... encara que, segons sembla, es un tema que només ens preocupi a una minoria molt minça.

Gracies per la vostra atenció i feliç estiu (el que en queda).

Elias Muratet.

Sr. Muratet,

Le felicito por su acertada exposición sobre las incomparecencias. Creo que sólo con un par de las medidas que propone disminuiría mucho esa lacra tan desagradable en los torneos. Creo que la federación debería adopatar algunas de las medidas que propone, especialmente la de que las inscripciones sean pagadas con anterioridad a la publicación de la lista oficial de inscritos. Los maestros también debeían pagar la inscripción aunque luego se les devuelva si juegan realmente el torneo. Sólo con esa medida erradicaríamos el cuento de: "yo no me inscrito, no tengo ni idea porque salgo en la lista de inscritos"; y también se reducirían casi todas las incomparecencias de la primera ronda. Una vez que los jugadores sepan que si no pagan no se pueden inscribir, ya no habrían tantos problemas y tendrían que adaptarse a la nueva norma. Pero la primera que tiene que dar ejemplo es la Federación en sus torneos.

A pesar de que se puedan perder inscripciones de los indecisos, vale la pena poner la medida en marcha. Las listas de personas que no comparecen soy partidario de que sean públicas, tampoco se trata de criminalizar a nadie sino de ayudar al buen funcionamiento de los torneos y que ellos puedan decidir si admitir uno de esos jugadores que les gusta dejar plantados a sus contincantes.

La otra gran medida, creo que fundamental, sería eliminar del torneo un jugador con una sóla incomparecencia injustificada. Claro que aquí viene el problema de lo que es justificado y lo que no. Los arbitros en primera instancia y, si hay reclamación los Comitès, podrían decidir sobre este asunto.

No soy partidario de sancionar al jugador con elo, creo que es un castigo deportivo que no está justificado, no tiene precedentes en ninguna otra normativa y es discriminatoria con los jugadores que tienen elo catalan ya que los extrajeros "se van de rositas" sin tener castigo alguno en su ranquing. El jugador que no comparece injustificadamente debe ser retirado del torneo y eso ya es un castigo. En el caso de que sea en la última ronda debería ser reflejado en esa lista pública de incomparecencias y ser tenido en cuenta de una manera especial. A los reincidentes (más de 4 incomparecencias injustificadas) se les debería abrir expedientes y ser inhabilitados por el Comitè de Competición de la Federación.

Saludos cordiales,

Javier Plaza