ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  DE LA F.C.E. DEL 2008

PUNT DE L’ORDRE DEL DIA: PROPOSTES DELS CLUBS

 

PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS CLUBS SOTASIGNATS:

Proposta sobre ritme de joc campionat per equips

 

Proposem que el ritme de joc del Campionat de Catalunya per Equips sigui (per a cada jugador) de 1h 30min. de sortida, amb increment de 30 seg. per jugada, afegint 30 min. Per jugador a la jugada 40, i seguir amb l’increment de 30 seg. (circular 39/2007, apartat “horari i ritme de joc”).

 

Considerem que amb aquest canvi s’aconseguirà:

 

Millorar la qualitat del joc.

Facilitar l’esperit d’equip, al poder visionar més les altres partides.

Facilitar la comunicació amb el capità de l’equip.

Acomodar millor els jugadors, que no quedaran “lligats a la cadira”.

Facilitar les relacions entre tots els jugadors.

En suposar-se les partides més llargues, valdrà més la pena d’anar a jugar.

 
 
 
Nº      Club                      Nom representant                 D.N.I.                Signatura
1     LA LIRA                JOSEP GARCIA                37245153
2
3
4
5
6

 

La Lira solicita que los clubs que suscriban la propuesta lo comuniquen a la FCE

 

  


 

 

1