Assemblea de Clubs de la FCE 9 de maig de 2009:

Quan jo he entrat a la sala d’actes de la seu del Consell Català del Esport, a Esplugues de Lloguegat, on a l’entreda et donaven el típic totxo d’informació referent a l’assemblea, mitja hora tard esprofés com a protesta perque començen massa dora, parlava el tresorer Sr. Garcia-Riera sobre la contabilitat de l’any 2008, per la qual cosa m’he perdut el discurs del president, que me l’ha passat molt amablement i l’aprovació del calendari esportiu de l’any 2009, que suposo s’ha aprovat.

A la sala, d’un 1.000 m2, els 26 assistents sense contar els oradors, la pitjor asistència que jo recordo en qualsevol assemblea de clubs, semblàvem unes formigues comparats amb la seva grandària. A la taula d’oradors seien d’esquerra a dreta el Sr. Camell, el gerent de la FCE Sr. López Manzano, el secretari Sr. Viñas, qui ha fet de moderador, el president Sr. Ayza, El Vice-president Sr. Pont, el tresorer Sr. Garcia-Riera i el Sr. A. Navarro que feia anar un ordinador que reflexava mitjançant un projector les imatges convenients referides al tema del que s’estiguès parlant en una gran pantalla. També estaven a la sala els membres de la Junta Directiva Sr. J. Capellades i Sra. Marta Amigó. Almenys els membres de la Junta directiva que han segut a la taula no han votat en cap moment. No han assistit a la reunió cap dels presidents de les tres territorials.

Sembla que per aquesta assemblea, formada per una ordinària primer i una extraordinària després, han sortit com a interventors per l’aprovació de l’acta el Sr. González del Sitges, el Sr. Fernández-Díaz i el Sr. Melchor.

Passo a transcriure a continuació el discurs del president.

Benvinguts a la Assemblea ordinària de la Federació Catalana, i gràcies per la vostra assistència, ha començat dient el president.
El Sr. Toni Ayza ha volgut començar felicitant a tots els clubs que han obtingut èxits esportius en els darrers mesos. A l’Escola d’Escacs per el seu triomf a la Copa Catalana, que li dona el passaport per a disputar el Campionat de Espanya, al Montcada per el seu quart títol de Lliga consecutiu, i a tots els clubs que han aconseguit l’ascens aquesta temporada, en especial al Lleida, Sitges i Sant Andreu, pel seu ascens a la divisió d’Honor, que com sabeu, el proper any comptarà amb 12 equips.
El president ha continuat felicitant públicament també a la Selecció Catalana de veterans que van aconseguir un excel•lent quart lloc al Campionat de Europa per equips, només a mig punt de desempat de la medalla, i a la Selecció Catalana, que a més de tornar a guanyar el Quatre Nacions, ha obtingut el seu quart títol consecutiu de Campions de Espanya per autonomies. Ser el favorit i complir el pronòstic quatre vegades seguides, no es gens fàcil, ha recordat el president.
Sobre el passat Campionat de Catalunya d’edats, el president ha dit que ha estat un èxit de participació, i per les felicitacions rebudes per part de diversos clubs, també d’organització.
El discurs ha continuat respecte la nova divisió de les fases prèvies sots-16, acostant la competició al lloc de residencia dels nens i les nenes, la qual cosa ha facilitat el creixement de la participació, i ha permès millorar en alguns casos els sistemes de competició. Cara a la propera temporada s’està treballant per afinar el model, corregint alguns desajustos en l’adjudicació de places i fent que els percentatges de distribució s’apliquin de manera automàtica.
El Sr. Ayza ha parlat sobre el nou pla de beques, que va anunciar a l’assemblea de l’any passat, que s’ha implementat, de forma que s’ha reduït el número de jugadors becats, s’han incrementat les ajudes a cada un d’ells i ara és el jugador qui escull l’entrenador amb el vist i plau de la Federació.
El president ha recordat que és el primer any que tenim dos jugadors d’escacs a la Residencia Blume, a Esplugues de Llobregat, essent aquest un fet remarcable que representa un important reconeixement del nostre esport.
El discurs ha continuat recordant que aquesta setmana s’ha iniciat una nova edició del Circuit Català d’Opens Internacionals, i malgrat la crisi econòmica que patim, la majoria de tornejos seran puntuals en la seva cita amb els afeccionats, agraïnt, aquest any especialment, l’esforç dels clubs organitzadors, així com també ha volgut agrair a tots els clubs que durant tot l’any organitzen tornejos, fent amb les seves iniciatives, que Catalunya tingui una de les millors ofertes d’escacs per als afeccionats.
S’han donat passes endavant en d’utilització de eines de gestió electròniques, ha dit el president, implementant aquest any el control econòmic al portal dels clubs, on tots aquests poden seguir quin és l’estat de les seus comptes amb la FCE i afirmant que es donaran més passes endavant, i l’àrea de serveis federatius està treballant per augmentar l’oferta de serveis online.
El Sr. Ayza ha continuat dient que està en estudi una aplicació per gestionar les inscripcions i un altra per fer automàticament els informes de la FIDE, i quant aquesta estigui operativa es podrà avaluar per elo internacional totes les categories del Campionat de Catalunya per equips.
Respecte les eleccions al càrrec de representant dels àrbitres, el president ha dit que l’Enric Chalmeta és el nou responsable de l’àrea, mentre que a les eleccions a la territorial de Tarragona Joan Sangés és el nou president de la territorial, desitjant-los a tots dos molts èxits en la seva gestió i agraïnt públicament la feina feta pel delegat sortint Josep Terrones com a president de la Territorial de Tarragona, qui en alguns casos havia tingut una feina molt difícil.
El departament de monitors i entrenadors, ha dit el Sr. Ayza, continua treballant col•laborant estretament amb l’Escola Catalana del Esport, ha fet diversos cursos d’iniciació i està treballant per fer els temaris dels següents nivells, afegint que un cop més han estat pioners en d’implantació a Espanya de les noves titulacions oficials de monitors, i que ja han començat a col•laborar amb la FEDA i altres federacions autonòmiques per ajudar-los a homologar els seus títols.
El discurs ha continuat respecte el tema econòmic, on el president ha dit que el tresorer de la FCE després, i ja dins de l’Assemblea, donarà comptes del exercici 2008 i passarà a ratificació el pressupost pel 2009.
Durant l’any 2008 la FCE ha tingut, segons el Sr. Ayza, un important dèficit de prop de 40.000 euros que ha estat principalment motivat per la pèrdua d’algunes subvencions que tenien compromeses per les administracions a més que també hi ha hagut una lleugera desviació en la realització d’alguns campionats oficials.
El president ha continuat dient que és el primer cop que es presenta a l’Assemblea amb un balanç econòmic negatiu, ens ha volgut avançar que podem estar tranquils, perquè els superàvits d’anys anteriors cobriran el dèficit, i perquè ja s’han pres una bateria de mesures per a permetre aquest any recuperar una part del dèficit de l’any 2008.
Entre aquestes el Sr. Ayza ha volgut destacar, la suspensió del Torneig Quatre nacions, la disminució d’una plaça classificatòria per al Campionat de Espanya d’edats passant de 8 a 7, i sobretot la negociació del preu dels serveis per internet, on han aconseguit una retallada de quasi be un 50% dels seu cost, després d’unes negociacions que no han estat fàcils.
Respecte la nova seu de la Federació, el president ha dit que si l’assemblea ho aprova es traslladarà finalment a Sant Andreu i que després el vicepresident ens donarà també tots els detalls, però finalment creu que han trobat el lloc idoni, amb una superfície útil important i amb una situació geogràfica que serà privilegiada en el futur, agraïnt públicament les facilitats que ha donat el Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona, que en un temps molt curt han agilitzat totes els gestions.
El Sr. Ayza ha dit estar satisfet de com han funcionat alguns dels canvis de reglament del Campionat de Catalunya per equips, encara que creu que es poden millorar algunes normes, cara a dignificar encara més el campionat, per la qual cosa a l’Assemblea de novembre presentaran una sèrie de canvis reglamentaris.
Respecte els canvis que ha fet la Fide a la seva reglamentació al darrer congrès a la ciutat alemanya de Dresden, el president ha dit que alguns d’aquests ens afectaran a partir del proper any, com el canvi dels ritmes de joc vàlids per normes, hauvent-nos d’adaptar a aquesta nova normativa i al novembre la junta presentarà una proposta, tant per al Campionat de Catalunya per equips, com per a la resta de competicions.
El Sr. Ayza ha dit que fa quinze dies va enviar una carta a la Secretaria General de l’Esport demanant-li suport econòmic pels clubs classificats per al Campionat de Espanya. Els darrers anys les ajudes només han arribat als classificats a la Divissió de Honor, i si no establim com complementar l’ajuda que dona la FEDA, ens podem trobar sense representants catalans a les altres divisions, comprometent-se a que la FCE faci un esforç el 2010 per integrar les ajudes al seu pressupost ordinari.
Finalment el president ha volgut agrair la feina que fan, tant el comitè de competició com el d’apel•lació, que de vegades és ingrata, on sempre hi ha algú descontent amb les seves decisions, però que és una feina necessària, i on els membres dels comitès la fan de manera desinteressada.

Moltes gracies per la vostra atenció, ha acabat dient el Sr. Ayza.

Suposo que s’ha aprovat el calendari esportiu de l’any 2009, perque no havia arribat a la reunió quan això ha passat.

Respecte el pressupost de l’any 2008, el Sr. Garcia-Riera ha dit que la Delegació de Tarragona havia estalviat 5.000 € per fer front al presumpte robatori de diners del seu antic tresorer i que el pressupost s’havia reduït respecte el presentat a l’assemblea dels més de novembre. El president ha dit que la subvenció ordinària del Consell Català del Esport s’havia mantingut gràcies el conveni signat per quatre anys que acaba el 2011, però que les subvencions extraordinàries s’havien reduït. El tancament del pressupost de la FCE de l’any 2008 s’ha aprovat per unanimitat.

Respecte el pressupost de l’any 2009, el president ha dit que per l’any 2010 els havia dit el Consell Català del Esport que intentaria tornar-los part de la retallada econòmica que els hi havia fet l’any 2009. Aquest pressupost també s’ha aprovat sense cap vot en contra.

A continuació el moderador ha donat la paraula al Sr. Camell per parlar de la primera proposta de modificació de reglaments presentada per la Junta Directiva de la FCE, respecte el canvi de la normativa dels torneigs tancats. Fins ara ha normativa deia que dos jugadors d’un tancat i d’un mateix club no podien jugar entre ells les dos darreres rondes. Això tenia sentit quan en un torneig tancat només es permitia que un 33% dels jugadors fossin del mateix club, però com en una altra assembla posterior es va aprovar que aquest 33% passés a un 60%, això feia imposible que es complís la normativa del no jugar les dos darreres rondes entre jugadors de la mateixa entitat. El Tàrrega havia proposat la derogació del article 4.3 que parlava del tema, però com cap persona d’aquest club s’ha presentat a l’assemblea per defensar-la, s’ha passat a votar una proposta de la FCE que modificava la normativa de forma que l’article 4.3 aprovat diu: “Es reduirà al mínim indispensable els enfrontaments entre jugadors d’un mateix club a les últimes dues rondes”.

Seguidament el Sr. Camell ha continuat parlant de la modificació de la normativa de registre de torneigs de forma que, a més del model de registre de torneigs que s’ha d’entregar a la FCE a final de l’any anterior al que es vol fer el torneig, la Feda ha tret recenment un model nou que cada organitzador d’un torneig vàlid per elo Fide ha d’enviar-li almenys 35 dies abans de que començi el torneig. Aquesta proposta de modificació ha aprovat la creació d’un nou model que unifiqui l’actual de la FCE i el que obliga la Feda, de forma que aquest nou model s’haurà d’enviar a la FCE 40 dies abans de que començi qualsevol torneig que valgui per elo Fide o normes internacionals, a partir del 1 de juliol, perque arribi a la Feda 35 dies abans de que començi i arribi a la Fide 30 dies abans de que començi. Aquest model s’haurà de seguir enviant a la FCE el més de novembre de l’any anterior al que es vol organitzar el torneig, tret dels torneigs que començen després del 1 de juliol d’aquest any que l’hauran d’enviar 40 dies abans de que comeneçin els seus opens, per la qual cosa correr pressa que el publiqui la FCE.

Llavors el Sr. Pont ha defensat la proposta de la JD de la FCE sobre la “Jornada d’escacs avaluable” que en el seu dia va presentar el Club d’Escacs Mollet, i en aquesta assemblea ho tornava a fer com a proposta número 1, però l’ha retirat perque la FCE havia redactat una normativa sobre el mateix tema que és de la que parlava el Sr. Pont. L’orador ha dit que no havien acabat de trobar un nom ideal que definís aquest tipus de torneigs, que es podien fer dos partides en un dia, una jornada el matí i una altra per la tarda, que creia que aquesta proposta tindrà molt èxit, que ens la copiaran altres federacions, que caldria enviar les còpies de totes les partides a la FCE i els fulls d’inscripció signats pels jugadors participants per evitar falsificacions i que probablement d’aquí un any i vist el que passi durant el curs d’aquest, caldrà modificar algun aspecte de la normativa d’aquests torneigs. El president ha dit que no havien posat cap incompatibilitat d’aquests torneigs respecte cap altre per promocionar-los i que l’única norma per organitzar una Jornada d’escacs avaluable és que 40 dies abans de que començés s’enviés un full de registre a la FCE, perque aquesta l’enviés a la Feda i a la Fide, si es que les partides de la jornada eren vàlids per aquests elos, la qual cosa era possible si hi havia un àrbitre amb la titulació corresponent. El Sr. Grau ha dit que jornades d’aquests tipus s’en podien fer diferentes l’any i que no podien ser planificades com els torneigs que es reserven les dates el més de novembre de l’any anterior al seu desenvolupament i desde la taula li han contestat que només calia informar a la FCE que es faria 40 dies abans de fer-se enviant el nou model que properament aquesta penjarà al seu web. Un representant del Esplugues, crec, ha proposat que el nom del tipus de proba reflectís que la idea havia estat del Club d’Escacs Mollet, i desde la taula el Sr. Pont ha dit que com a subtítol d’aquest tipus de proba es podia posar, Sistema Mollet, aprovant-se la proposta finalment per 13 vots a favor, un en contra i 4 abstencions.

Llavors s’ha passat a parlar de la proposta número 2 presentada pel Club d’Escacs Mollet, referent a que la titularitat d’un jugador del Campionat de Catalunya per Equips, no vingui donada per l’equip si nó per la categoria, especialment a tercera categoria. El fet és que en aquest darrer campionat al Mollet li va passar que tenia tres equips a tercera i a l’equip de lletra més alta se li van retirar tres equips de la competició i diversos jugadors, com a molt quatre, que no van poder jugar en equips superiors, es van quedar sense jugar alguna ronda, demanant que fos possible que aquesta jugadors poguin jugar en equips inferiors. El president ha contestat que entenia el problema però que li semblava pitjor el remei que la malaltia, que no és lògic que en un grup hi hagi tres vacants i que el setembre proposaran modificacions de la reglamentació del Campionat de Catalunya per Equips, retirant el Mollet per aquests motius la proposta.

Respecte la proposta número 3 del Mollet referent a que en un club on hi ha diversos equips en la mateixa categoria, coincideixin en un grup els equips B, en un altre grup els equips C, de forma que es col.loquesin les lletres dels equips després de fer el sorteig, fent més homogenis els grups, el president li ha contestat que es feia justament el contrari perque és raonable que les lletres altes tinguin més opcions de pujar. El Sr. Grau ha afegit que si es fes com proposava el Mollet, llavors hi hauria dins la mateixa categoria grups amb lletres A i grups amb lletres C, descompensant molt de nivell els grups.

La proposta 4 del Mollet parlava sobre que un equip de categoria superior no pogui demanar baixar de categoria per llavors fer dos equips a tercera molt forts, és a dir, que no es poguin retirar els equips un cop fet el sorteig del Campionat de Catalunya per Equips, o que es publiqués el sorteig del torneig una setmana abans de començar, per evitar casos així. El president ha respost que era molt difícil quadrar el Campionat de Catalunya per Equips, hi estic totalment d’acord, i que quan més petita és la categoria més augmenta la dificultat. El representant del Mollet ha dit que aceptava que es retiresin equips quan s’havia publicat el sorteig del torneig, però no que es deixesin baixar els equips de categoria com el cas del Granollers-canovelles on l’equip B va renunciar a jugar a 1ª categoria per fer dos equips a tercera on un ha quedat campió de grup i l’altre segon. El Sr. Fernández-Díaz ha dit que calia evitar especulacions estranyes que alteresin el torneig. El Sr. Viñas ha dit que entenia el problema però que no estava d’acord en el redactat de la proposta, i que el cas comentat s’havia d’evitar. El president ha dit que calia pensar en els clubs petits que pugen de tercera a segona i no tenen prous jugadors per pujar, encara que poden renunciar a l’ascens abans de fer el sorteig. Finalment el Mollet ha retirat la proposta.

Llavors el Club d’Escacs Esplugues l’Avenç ha defensat la seva proposta segons la qual s’havia d’aplenar l’acta del Per Equips tan aviat es vagin produïnt els resultats per si algun d’un altre club va a investigar els resultats i no es pot saber com va el matx perque no està l’acta feta, podent-la falsificar després. El president li ha dit que això que intentava evitar l’Esplugues amb la seva proposta era un fet gravísim, que la proposta no especificava quin temps tenia l’equip local per fer l’acta, que farien una recomanació als equips respecte que s’ha de fer l’acta tan aviat com es pogui després de començar l’encontre i que si un club tenia sospites que en un matx s’amanyava un resultat, especialment a la darrera ronda, qualsevol club podia demanar que la FCE posés un àrbitre en aquell matx i l’enviarien, tenint en compte que els diners pagats a aquest àrbitre surten de tots els clubs i que no s’havia d’abusar del tema. Llavors el Sr. Viñas ha recordat que massa normativa era dolenta perque tothom la conegui, quanta raó té, i l’Esplugues ha acabat retirant la proposta.

Seguidament s’han passat a tractar les propostes del Club d’Escacs Incresa, defensades pel Sr. Peñarroya. La primera parlava del incompliment de molts equips de la norma que diu que si es deixen taulers vacants en una alineació del Campionat de Catalunya per Equips, aquests han d’èsser els darrers. El president ha preguntat quina era la proposta de l’Incresa al respecte i el seu representant ha contestat que fessin alguna cosa per evitar-ho. El Sr. Ayza ha dit que l’única manera d’evitar això era que els equips no poguessin començar a jugar si no tenien tots els jugadors que jugaven davant del primer que no s’haguès presentat a l’hora de començar i a la resta després del que no estigués els hi corrés el temps encara que es trobesin a la sala, o solucions semblants bastant estranyes. El Sr. Chalmeta del Sant Boi ha dit que no hi havia proposta a debatre i s’ha quedat que l’Incresa la presentaria a la propera assemblea en forma de proposta.
Respecte la proposta 2 de l’Incresa referent a que algus equips no juguen amb els jugadors per ordre l’elo català, s’ha informat el Sr. Peñarroya que això era legal amb un límit de 50 punts, per la qual cosa s’ha retirat la queixa. La proposta 3 del Incresa parlava sobre l’obligarietat que els clubs locals possin taulers amb lletres i números, donat que és obligatori apuntar amb el sistema algebràic. Desde la taula el president ha contestat que això era un problema d’educació i que no es creia que cap club es neguès a posar-li un tauler amb lletres i números si ho demanava. La proposta 4 demanava la reunificació dels tres elos existents per tenir una idea clara del nivell de joc de cada jugador. El Sr. Ayza ha respost que el fet de tenir només elo Fide té alguns problemes. Per començar no t’el donen inicialment, a diferència del català, amb la qual cosa, si només tinguèssim elo Fide, alguns jugadors es trobarien que no els hi computarien les partides perque jugarien amb gent sense cap tipus d’elo. A més l’elo català és un elo amb prestigi apreciat per la gent, de forma que així com a algunes autonomies ha desaparegut l’elo autonòmic a favor del nacional o Feda, a Catalunya és l’elo Feda el que no és apreciat ni conegut per la gent. Finalment el president ha dit que hi ha un conveni entre la FCE i la FEDA per pagar la quota Fide que correspon als jugadors catalans que en tenen, de forma que, tenint en compte qui governa la Fide, si aquesta decidís duplicar el preu que cobra a les federacions pels jugadors que tenen aquest elo, la FCE podria renunciar al elo Fide dels jugadors que en tenen menys de 2.200, per exemple, i que la resta seguís jugant amb l’elo català, reduïnt d’aquesta manera la quota a pagar. Respecte la proposta 5 del Incresa referent a que el Campionat de Catalunya per equips, el Sr. Peñarroya ha tornat a demanar que aquest torneig es jugui a doble volta, i ha proposat que es fes un referéndum entre els jugadors per conèixer el seu parer sobre aquest tema, ja que és l’únic esport on això no passa. Desde la taula el Sr. Viñas ha recordat que les propostes dels clubs havien d’anar recolçades pel 10% dels clubs existents segons el estatuts de la FCE, però que aquesta solia debatre totes les propostes a les assamblees, encara que no n’estava obligada. Però que això era una cosa i l’altra era que en cada assemblea s’estés parlant del mateix i sempre fos rebutjada la mateixa proposta, afegint a més que l’organització de referéndums entre els jugadors podia ser antiestatutària, ja que els que han de decidir són sempre els clubs mitjançant les assemblees convocades per la FCE, descartant per tant la proposta. El Sr. Peñarroya ha dit llavors que presentaria la seva proposta als organismes superiors que considerés pertinents.

Seguidament s’ha passat a la ratificació del nous càrrecs de la Junta directiva de la FCE, que encara que estan imposats pels estatuts, calia fer-ho. Per tan s’han ratificat com a membres de la Junta Directiva de la FCE als Srs. Joan Sangés, president de la delegació Territorial de Tarragona i al Sr. Enric Chalmeta, president del Comité Tècnic d’àrbitres.

Llavors s’ha procedit a l’elecció de nous membres del Comité d’apelació. El Sr. Viñas ha recordat que aquest comité havia de tenir entre 3 i 7 membres i com ara només en tenia tres, proposaven com a membres als Srs. Félix Romero, advocat, i el Sr. Salvador Carranza, àrbitre, que no estava present a la sala, afegint que per normativa tots els comités de la FCE havien de tenir un àrbitre i un advocat.

En el torn obert de paraules el representant del Mollet ha preguntat si els clubs podrien fer servir la plataforma d’ICC per fer classes als propis socis d’un club, a la qual cosa el president li ha contestat que suposava que sí, i que faria els tràmits, si era possible, per fer-ho realitat, i també ha demanat que els exàmens d’àrbitre català no fossin sempre durant periodes vacacionals, la qual cosa ha estat contestada pel president dient que el president del Comité Tècnic d’Àrbitres, Sr. Enric Chalmeta, present a la sala, en prenia nota.

En aquest moment el Sr. Grau ha proposat que es suprimís el tauler vacant al Campionat de Catalunya per Equips, ja que hi ha clubs que abusen del tema en en possen cinc en un equip superior, per reforçar els de sota. El president ha respost que la vacant es va inventar per les darreres categories del equips que no podien cobrir totes les plaçes amb jugadors i que canviaria el reglament perque no fos possible que l’any proper a Divisió d’Honor hi haguès partides retransmeses per internet amb taulers vacants on no es juguès, afegint que s’han reduït molt les incompareixençes perque la gent no vol perdre elo a més que només es pot posar una persona a l’alineació i que no es presenti tres vegades. El Sr. Viñas ha dit que les vacants eren una bona solució per les categories petites, on de vegades es produia en un matx que els dos equips posaven una vacant al mateix tauler, però no per les altes.

El president del Sant Martí Sr. Arilla ha preguntat per què el Campionat Juvenil de Catalunya era obert i no tancat com abans on si volies anar a la finals havies de classificar-te jugant la fase prèvia, i el president ha respost que el premi dels que juguen el torneig classificatori i es classifiquen és que van gratis a la final, que aquest és un torneig que li costa molts diners a la FCE i estaven intentant que fos més barat i que estudiarien la proposta, posant potser un mínim de punts aconseguits a la fase prèvia per poder jugar la final.

Un senyor a qui no conec ha preguntat al president com és que s’havia fet el Torneig escolar per equips de la província de Barcelona si havien dit a l’assemblea de novembre que aquest torneig no es tornaria a jugar. El president ha respost que efectivament aquest torneig no es pensava fer perque hi ha una proposta del Delegat de Barcelona, Sr. Joan Antoni Pérez, que no havia pogut assistir a aquesta assemblea, de forma que la classificació Jordi Puig del Torneig escolar de Catalunya Individual, serveixi per donar plaçes directes a la final de Catalunya per Equips. A més aquest torneig s’havia programat en un sol dia i finalment, s’ha dividit en dos caps de setmana per les queixes dels clubs implicats que ho preferien.

Llavors Ricard Llerins ha preguntat sobre el Campionat juvenil de Barcelona, ja que s’havia dit en una altra assemblea que es dividiria la província de Barcelona en dos de cara a la fase prèvia, perque es reduisin els desplaçaments dels jugadors i s’incrementés la participació. El president ha dit que aquest tema està en estudi, que Tarragona té menys classificats que Barcelona, proporcionalment al nombre d’inscrits del torneig classificatori i que calia polir aquest tema. Llavors he preguntat demanant informació sobre el que acabava de dir el president sobre que la classificació de la Final de Catalunya Individual sots-16, Jordi Puig, fos classificatòria pel torneig per equips, ja que pots quedar primer d’aquesta classificació i tenir un nen de cada categoria, amb la qual cosa no sé a quina categoria per equips et classifiques. El president ha contestat que només era una idea que estava en estudi, que potser podries triar la plaça que volguessis al torneig per equips, però que ja ho polirien. I jo em pregunto, això vol dir que al Barcelonès hi haurà torneig classificatori per la final de Catalunya per equips sots-16 i a la resta de la província no? Per què?
Seguidament el Sr. Grau ha preguntat que com era possible que l’any 2008 havia quedat el Cerdanyola del Vallès en segon lloc a la classificació Jordi Puig i tercer aquest any 2009 i no havien cobrat res. El president ha contestat que l’any 2008 va ser el primer any que el Consell Català del Esport va donar uns diners pels clubs que millor cantera tenien, pels tres primers clubs de la general més el millor de cada província segons el Sr. López, fent servir la classificació Jordi Puig. Com aquesta ajuda s’ha repartit a totes les federacions i no solament a la d’escacs i es decideix cap al mes de juliol i molts esports no fan les finals de Catalunya sots-16 fins la segona mitat de l’any, les ajudes donades als clubs l’any 2008 per aquest concepte, van fer servir les classificacions de l’any 2007 i les d’aquest any faran servir les de l’any 2008. De tota manera, ha afegit el Sr. López, el Consell Català del Esport té pensat reduir els diners que es dediquen a l’apartat B de la subvenció anual als clubs i dedicar aquests diners segons la classificació Jordi Puig, per la qual cosa ens convocarà la FCE a una reunió específica sobre el tema quan els hagin informat a ells. El Sr. Grau ha demanat llavors que a la classificació Jordi Puig contesin els quatre primers nens de cada club i no tres com fins ara, i li han contestat desde la taula que ja afinarien els barems d’aquesta classificació.

Amb això s’ha donat per acabada l’Assemblea ordinària i ha començat l’Extraordinària, que tenia com a únic punt de l’ordre del dia l’autorització de l’assemblea de clubs a la FCE per finançar el futur nou local d’aquesta al barri de Sant Andreu de Barcelona, ja que per cumplir els seus estatuts l’han de demanar donat que els diners de la operació representen més del 20% del pressupost de la FCE.

En aquest moment i mentre el president feia la presentació del tema, han començat a aparèixer a la pantalla de la sala fotos de la localització del nou local, i plànols de com serà aquest. El Sr. Ayza ha començat dient que aquest no era un projecte a quatre anys vista com l’anterior a Badalona, que havia fracasat perque a pesar de tenir un ajut concedit del Consell Català del Esport, com ara, de 350.000 €, i que l’Ajuntament de Badalona haguès cedit l’espai del bar de l’antic pabelló de la Penya per 25 anys, igual que ara, va sorgit un problema a l’hora d’adaptar el local perque fos utilitzable pels disminuïts físics, de forma que calia baixar el terra uns 50 cms i això creava uns problemes tècnicament irresolubles. Llavors el president ha cedit la paraula al Vice-president primer Sr. Víctor Pont qui ha explicat que el nou local estarà al carrer Sant Adrià nº 20, als terrenys que ocupava l’antiga fàbrica Fabra Coats. L’espai del nou local de la FCE tindrà 300 m2 en una sola planta a nivell de terra, amb finestres a la part interior i també entrarà llum natural pel sostre. El Sr. Pont ha dit que si donàvem el vist i blau, les obres començarien el mes d’octubre i estarien enllestides a l’estiu del 2010. L’edifici en qüestió forma part del patrimoni protegit per l’Ajuntament de Barcelona, per la qual cosa no es poden tocar les parets exteriors a la reforma, ho farà l’Ajuntament, però sí tot l’interior. Una cosa curiosa és que la teulada és molt desnivellada, de forma que el sostre medeix per un costat 4,80 metres i per l’altre només 3,80 metres. El pressupost total de la rehabilitació de l’edifici variarà entre 350.000 i 450.000 € de forma que el Consell Català del Esport dona una subvenció a fons perdut de 350.000 €, la qual cosa vol dir que vam donar permís al president per demanar un préstec de fins a 100.000 €, encara que això no es va dir en cap moment. De fet sembla que el que passa realment és que la FCE demana un préstec de 350.000 €, amb l’aval del Consell Català del Esport, al Institut Català de Finançes de forma que el Consell Català del Esport es compromet a pagar aquest préstec, o almenys jo ho vaig entendre així. El local actual es destinarà a lloguer, per pagar part d’aquest préstec, afegint el president que érem l’única Federació d’Espanya amb patrimoni propi i que aquest serviria d’aval de cara a demanar un préstec per la reforma del nou local, on s’ha de fer la instalació de la llum sencera. El nou local tindrà, segons el Sr. Pont, una sala de reunions, una biblioteca, una zona d’accès a internet perque els representants del clubs que hi vagin puguin accedir-hi gratuïtament, armaris, un magatzem pel material de la FCE, màquines de begudes, i menjar, aire condicionat i una sala de joc on hi cabran fins a 80 taulers perque la FCE la pogui fer servir pels seus torneigs, evitant pagar lloguers i per deixar-la o llogar-la, no va quedar clar, perque els clubs afiliats organitzin els seus torneigs. Les diferentes sales que composaran la nova seu de la FCE estaran separades per parets correderes, de forma que podrà haver-hi diferentes sales segons l’espai que es necessiti per cada activitat. La idea de canvi de local de la FCE, segons el Sr. Pont, és oferir més serveis als clubs i millors les activitats, alhora que es millora les condicions de treball dels empleats de la FCE. El president ha afegit que es podrà accedir amb cotxe a la nova seu de la FCE, però només per carregar i descarregar material, que anirà molt bé per estar aquesta a nivell de terra, però que l’aparcament de cotxes serà difícil, encara que no tant com ho és ara a la Gran Via i que la millor opció per arribar-hi serà el transport públic, ja que l’estació de metro de la línea 5, Sant Andreu, deixa a 100 metres i l’estació de tren Sant Andreu Arenal també deixa aprop per la gent que vingui de fora de Barcelona. El Sr. Ayza ha agraït públicament als clubs del Districte de Sant Andreu, Congrès, La Lira i Sant Andreu, que han donat suport a aquest projecte davant l’Ajuntament de Barcelona, així com a aquest per la seva cessió de l’espai. Finalment els representants dels clubs han donat suport a la proposta de la FCE de tirar entavant el canvi de local per unanimitat, després d’una presentació del tema tan ben feta.

A la sortida de la reunió el president deia que havien de presentar una proposta totalment absurda a veure si així els clubs s’animaven a venir més a les assemblees.

Esperant perdoneu els errors i oblits que hi pogui haver de comprenssió o transcripció del que ha dit cada persona, us saluda atentament:

Ricard Llerins.

Ll.

 

 


 

 

1