Convocatòria i Reglament

XXXIIè OPEN Internacional d’Escacs de Barberà del Vallès 2009

 

1)     Aquest torneig és obert a tots els jugadors amb llicència federativa.

2)     El torneig es jugarà pel sistema suís i en tres grups, dels dies 4 a 12 de juliol per al grup A, i dels dies 4 a 11 de juliol pels grups B i C.

GRUP A: vàlid per Normes i elo FIDE/FEDA/FCE; 9 rondes començant el dia 4 de juliol

GRUP B: vàlid per elo FIDE/FEDA/FCE; 8 rondes començant el dia 4 de juliol

GRUP C: vàlid per elo FIDE/FEDA/FCE; 8 rondes començant el dia 4 de juliol

3)     El local de joc serà c/ Torre d’En Gorgs, 40  de Barberà del Vallès. Horari de joc: de 17:00 a 21:30 h. La darrera ronda del grup A es jugarà el diumenge, dia 12 de juliol, a partir de les 9 del matí. L’entrega de premis serà el dia 12 a les 14 hores.

4)     Grup A :Obert a jugadors/es amb elo FIDE  superior a 2150

Grup B: Obert a jugadors/es amb elo FIDE inferior a 2149 i superior a 1850

Grup C: Obert a jugadors/es amb elo FIDE inferior a 1849

a.     Un jugador pot sol·licitar participar en un grup immediatament superior.

b.     El primer elo que s’utilitzarà serà el FIDE, en el seu defecte l’elo FCE, i per últim l’elo FEDA. Tots els altres elo seran convalidats pel Comitè Organitzador. El mateix criteri s’aplicarà per la classificació per trams.

c.     El jugador que participi expressament en un grup que no sigui del seu tram, renuncia a puntuar pel seu tram.

d.     Ritme de joc: Grups A, B i C a 90 min + 30 seg/ jugada

5)     Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

6)     Desempats: els empats a la classificació final seran resolts pels següents sistemes:

a.     Bucholz (eliminant els 2 pitjors resultats).

b.     Bucholz total.

c.     Acumulatiu

S’aplicarà l’ajust tal com indica la FIDE.

Important: Es sortejarà l’ordre d’aplicació dels sistemes de desempat anteriorment esmentats un cop hagin finalitzat les partides de la penúltima ronda, el dia 11 de juliol.

Els premis en metàl·lic no es repartiran entre els empatats.

7)     El Comitè Organitzador del Torneig estarà format per la Junta Directiva del Club Escacs Barberà, amb el suport de l'Ajuntament, el Director, sots Director, i l'àrbitre del Torneig. El local és federatiu durant les sessions de joc, actuant com a Director del Torneig, Juan Miranda, sots director Òscar Companys.

Àrbitre principal, Herman C. Van Riemsdijk (IA). Àrbitres adjunts, Miguel Ramos (FA) i Carlos Giménez (AN).

8)     Qualsevol litigi que es presenti serà resolt, en primera instància, per l’àrbitre principal o el director del torneig (exclusivament per temes no reglamentaris) i, en segona instància i a petició de l'interessat, pel Comitè de Competició. El Comitè de Competició estarà format pel director del torneig i 2 jugadors. Les reclamacions a aquest comitè s’hauran de presentar per escrit com a màxim una hora després de finalitzada la ronda objecte de reclamació.

9)     L’organització es reserva el dret d’admetre o rebutjar una inscripció, per motius raonats.

10)  Normativa sobre els telèfons mòbils: S’aplicarà la normativa de la FIDE

11)  Imprès de reclamació: els impresos de reclamació estan a disposició de jugadors i organitzadors.

12)  Es donarà per perduda per incompareixença la partida a la que el jugador arribi al tauler passada una hora des del començament de la ronda.

13)  En el grup “A” no estan permesos els acords de taules  avanç  de la  jugada 30.

14)  Els premis s’han de recollir personalment el dia 12, serà necessària la presentar DNI o passaport.

15)  Tot el que no estigui previst en aquest reglament es resoldrà aplicant el de la FIDE per a torneigs oberts, el de la Federació Catalana d'Escacs de competicions individuals, i la normativa pròpia del Circuit Català.

16)  La participació en el torneig suposa, per part del jugador, l'acceptació de les  normes esmentades.

Comitè Organitzador XXXII OPEN d’Escacs Internacional del Vallès, “Barberà 2009”

 

 


 

 

1