Jugadors "no alineats"

Hola, voldria que amb el títol anterior, em publiquessin aquest comentari:

 

Fa uns anys que faig de delegat en el Campionat de Catalunya d'equips, en un dels equips de l'escacs Catalònia club, i per aquest motiu conec algun dels problemes que comporta aquesta tasca. Un dels que no són habituals, però si molt possibles, és que la nit del dissabte al diumenge, algú es trobi indisposat per jugar el diumenge, i t'avisi sense temps material de buscar un substitut que cobreixi aquella posició de tauler, ja que s'hauria d'avisar, com a mínim, al primer tauler de cada un dels equips posteriors i als seus delegats. En alguna ocasió que ens hem trobat en aquesta situació, i davant la possibilitat de que la moguda afectes el resultat de tots els equips implicats, hem decidit que l'equip afectat assumeixi la baixa i no tocar els equips posteriors.

 

La FCE ha anat modificant en el transcurs del temps algunes normatives per millorar la competició, però enguany encara m'estic fregant els ull, quan veig El REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D'EQUIPS, i llegeixo el següent:

7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1   (Modificat per acord d'assemblea de 14 de novembre de 2009) A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims.  Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants  als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol  incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre  per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.

 

Entenc que si és aprovat per assemblea del 14 de novembre de 2009, és nou per la temporada 2010, faig esment nomès a la part subratllada, i tenint en compte el que he comentat, un jugador que es troba indisposat per jugar i no hi ha temps d'avisar a ningú, la solució per aquesta nova temporada, i sempre per l'equip A en cas d'un club amb dos o tres equips, pels equips A i B en clubs de quatre, i pels tres primers equips en cas de cinc o més, serà:

 

A) Alinear al jugador i marcar la incompareixença (a la segona quedarà exclòs del campionat).

B) Alinear al jugador i acordar que perd la partida per 1-0 o 0-1 (no gaire ètic perquè el jugador no s'ha presentat).

Ambdòs solucions em semblen molt negatives per l'equip afectat, i sobretot pel jugador, però és que les solucions que vénen a continuació són pitjors:

C) Fer constar el darrer tauler "no alineat" (l'equip contrari podrà reclamar el punt per alineació indeguda).

D) A criteri del delegat, jo no trobo cap altre solució que sigui èticament correcte.

 

En resum i per aquesta nova temporada, en una situació com la plantejada, ¿que han de fer els delegats?, A) trucar a tots els implicats de les 00:00 a les 07:00 hores del diumenge, o B) recomenar a tots els jugadors estiguin vacunats per la grip A i totes les altres grips, i evitin posar-se malalts el dia previ a jugar el seu partit, si no volen perjudicar-se ells mateixos perdent la seva partida, o fent perdre el punt al seu equip.

 

És obvi que aquest 7.1 mereix un retoc.

 

Àngel Burniol i Coch

            Esta polémica medida se hizo con buena voluntad para acabar con otra polémica , pero como como siempre que se cambia una Normativa, otra situación queda afectada, no queda mucho margen de maniobra mas que la "ética-picaresca".

 

           En nuestra situación ( C.E.Esplugues "A" ) nos dimos cuenta en el acto de lo que expones, y tal como apuntas la situación no es fácil; así que sólo te ofrezco las tres "soluciones" que se nos ocurrieron y un colofón.

 

          1) Mirar a un jugador que no juegue y que tenga sólo 1700 - o cercano - ( es decir, que no puede bajar mucho mas ELO ), y lógicamente con su permiso, alinearlo; aunque no venga al menos cumplirá la "formalidad", el equipo no perderá el encuentro y el jugador no se verá afectado en su ELO. Como lógicamente esto sólo puede hacerse dos veces como máximo ( ya que a la tecera incomparecencia no se le puede ya alinear mas ), sólo se empleará para casos extremos.

 

         2) Si las situaciones de "emergencia" se dan mas de dos veces, y no se disponga de mas jugadores de 1700 a los que recurrir, te sugiero lo que "a lo bestia" nos planteamos nosotros, coger a una de nuestras esposas/os, sacarle licencia, alinearla en otro dos encuentros como máximo y así sucesivamente.

 

         3) Hacer un curso intensivo "a lo Kiseleva" a nuestras esposas/os ( en este caso, sólo con que sepa mover las piezas es suficiente ), que haga cuatro jugadas, que se deje el Mate del Pastor, y al menos se le habrá alineado y habrá hecho acto de presencia, por lo que si es necesario se le "sacrificará" de nuevo en otra ronda ( por ej. aquí que reciba el Mate del Loco ), y así las veces que sea preciso.

 

         4) y colofón: si se ha empleado los métodos 2 y 3 repetidamente, invitar a nuestra esposa/so a un par de cenas. Creo que se lo merecerá, al haberse sacrificado por un club del que desconoce casi todo.

 

          En vuestro caso concreto, l'amic Andreu fa molt bons menjars !! ( ja parlaré jo amb ell ).

 

     

          Una abraçada,

 

                                    Alejandro Melchor.

 

 

 


 

 

1