Assemblea de Clubs de la FCE 8 de maig de 2010:

 

Després de la meva absència en la darrera assemblea de novembre de 2009, la meva primera incompareixença en molts anys, el dissabte 8 de maig vaig tornar a anar a l’assemblea de clubs a que ens havia convocat la FCE, arribant uns moments abans de començar, a les 16:30h. a la quarta planta d’un dels edificis del centre cívic Cotxeres de Sants que porta el nom d’en Francesc Masclans, insigne catedràtic de botànica les guies del qual són i seran fonamentals pels que ens agraden les plantes i els arbres, que haurien d’èsser totes les persones ja que són la base de la vida al planeta. Quan jo he entrat a la sala, el Sr. Alejandro Fernández et donava una carpeta amb el tradicional dossier de temes a tractar en l’Assemblea.

 

A la sala, d’uns 800 m2, els 30 assistents sense contar els cinc oradors de l’estrada, d’esquerra a dreta Sr. Antoni López, Sr. Josep Viñas, Sr. Toni Ayza, Sr. Jordi Parayre i Sr. Garcia-Riera, podien veure en una gran pantalla els temes tractats en cada moment, mitjançant uns powers point que conduia amb un pc el Sr. Adrià Navarro. També estaven a la sala els membres de la Junta Directiva Sr. J. Capellades, Sr. Joan Antoni Pérez, Sr. Camell, i Sra. Imma Montoliu. Almenys els membres de la Junta directiva que han segut a la taula no han votat en cap moment.

 

L’assemblea ha començat a iniciativa del Sr. Viñas, que després de saludar els presents, com a moderador, li ha donat la paraula al president perque ens expliqués el seu discurs.

 

Bona tarda i moltes gràcies en nom de la Junta Directiva per la vostra assistència a aquesta assemblea ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, ha començat dient el president.

En primer lloc el Sr. Ayza ha volgut disculpar l’absència del vicepresident Sr. Victor Pont, per un fort refredat, substituint-lo en el repàs a la memòria esportiva del 2009 el vicepresident Sr. Jordi Parayre.

El president ha volgut destacar tres resultats esportius dels primers mesos d’aquest any 2010:

+ Ha felicitat el CSS Sabadell per les seves victòries a la Copa Catalana i al Campionat de Catalunya per equips.

+ La Selecció catalana ha aconseguit el cinquè Campionat d’Espanya consecutiu, fa pocs dies a Tossa de Mar, en una edició organitzada per la nostra federació i que ha permès que neixi un nou club en aquesta població de la Costa Brava.

+ També ha volgut felicitar al Sr. Daniel Alsina per l’obtenció del títol de Gran Mestre.

Malgrat que el president ha anunciat que el tresorer Sr. Josep Garcia Riera ens presentaria amb més detall els resultats econòmics de l’exercici 2009, ha volgut destacar que el pla d’austeritat que varen dissenyar a principis d’any, després de conèixer el dèficit del 2008, ha donat excel·lents resultats i s’han recuperat prop de 39.000 euros de fons social, agraint a tots els directius que han liderat els diferents campionats del 2009, la seva gestió que ens ha permès aquests bons resultats.

El discurs del Sr. Ayza ha continuat parlant de les dades que tenien fins al moment, de l’evolució en el número de llicències del 2010, que eren també molt positives, superant les 7100, xifra amb la qual es pot esperar superar a final d’any un nou record de federats.

El president ens ha recordat el projecte de nou local federatiu a Sant Andreu, que continua avançant, donat que ja ha signat amb l’Institut Català de Finances el crèdit que ens permetrà pagar les obres, avalat per la subvenció de la Generalitat, esperant només que l’Ajuntament de Barcelona faci les obres d’ adequació de la nau, que està previst que comencin al mes de juliol, per entrar a arranjar el nostre local,  preveient que estigui acabat abans de final de 2011.

Respecte el nou sistema de premis a clubs, que va crear la Generalitat l’any 2009, el president ha dit que va distorsionar les ajudes que rebien els diferents tornejos internacionals del calendari de la FCE, donat que així com l’any 2009 la subvenció als tornejos del Circuit les atorgava la FCE a través d’uns barems i amb fons que la Generalitat els transferia al pressupost ordinari des de fa uns anys, aquest any 2010 s’ha tornat a negociar amb el Consell Català de l’Esport totes les subvencions,  per donar-li’s racionalitat i que siguin proporcionals a la importància i al pressupost de cada torneig.

 

A partir ja d’aquest any, ha dit el president, els oberts de ritme clàssic del Circuït els subvencionarà la Generalitat amb el sistema de punts i en cas de no arribar al barem que estableix el circuït, la FCE els complementarà, mentre que els tornejos actius i els tancats per norma internacional els subvencionarà la FCE directament, afegint que els clubs que no arribin a cobrar els punts perquè tenen tornejos subvencionats per la FCE, cobraran els punts que perdin de la pròpia FCE, per a que no es vegin perjudicats per l’acord.

 

El Sr. Ayza ha anunciat que la FCE per primera vegada ha establert ajudes directes als clubs que participaran com a classificats als Campionats d’Espanya, publicades en una circular amb les ajudes que rebrien en funció de la categoria en la que participin, especificant que dins d’aquest acord marc amb la Generalitat han pogut recuperar la subvenció de 6.000 euros per als clubs de Divisió d’Honor, que donarà directament la FCE.

Respecte el Campionat de Catalunya per equips, el president ha dit que les noves mesures aplicades han funcionat bé, destacant el canvi de dia de joc de la Divisió de Honor, la retransmissió del match de la jornada, que ha tingut un seguiment per Internet d’entre 600 i 1000 afeccionats cada dissabte, incrementant-se el nombre d’espectadors en directe dels encontres i informant que cada setmana s’ha publicat informació de cada ronda als diaris esportius. El Sr. Ayza ha lamentat la poca col·laboració de la majoria de clubs de Divisió de Honor a l’hora de comunicar els resultats de la jornada per sms, la qual cosa no s’acaba d’entendre, mostrant poc interès per part dels implicats, quant els primers interessats en promocionar el Campionat haurien de ser els propis clubs.

 

El Sr. Ayza ha demanat disculpes per la incidència que va succeir la darrera ronda de la lliga regular de la majoria de divisions, quant el nostre proveïdor de Internet ens va tallar la connexió, segons ells, per excés de tràfic. En pocs dies varem poder recuperar la informació, contractant una nova empresa, afegint que la FCE esta estudiant si pot demandar a Nominalia per incompliment de contracte i demanar-los una indemnització.

 

El discurs del president ha acabat agraint la feina dels diferents comitès de la FCE, així com la dels treballadors i directius i l’esforç de tots els clubs que organitzen tornejos i que fan que el nostre calendari ofereixi als afeccionats una gran varietat de competicions, així com aquells que porten els escacs a les escoles.

Sens dubte aquestes iniciatives són  els principals motors de creixement de la nostra Federació.

Gràcies per la vostra atenció, ha dit el president. 

 

 

Un cop acabat el discurs del president el modenador ha demanat si alguna persona volia preguntar alguna cosa i un representant del Club d’Escacs Cervelló s’ha queixat que l’any passat no va poder justificar una subvenció de 400 € per un torneig actiu del Circuït, donat que la Generalitat no va aceptar com a factures el material d’escacs, ni el pagaments a àrbtrres perque no tenien desglose d’iva ni els dinars del personal tècnic, contestant el president que no entenia com havia pogut succeir això i que el gerent de la FCE estava a disposició dels clubs per asessorar-los sobre aquest i d’altres temes.

 

Un cop fet aquest aclariment el Sr. Viñas ha demanat tres interventors voluntaris entre el públic, que hem acabat essent el Sr. Melchor, el Sr. Romero i jo.

 

Respecte el primer punt de l’ordre del dia de l’assemblea on calia ratificar el calendari esportiu de 2010, ja aprobat a la darrera assemblea i de la memòria esportiva de l’any 2009, el Sr. Parayre ha pres la paraula per dir que la Junta de la FCE havia fet una modificació sobre l’anterior calendari esportiu del 2010, de forma que proposava que el torneig femení tingués lloc del 4 al 8 de desembre, tots dies festius i a Barcelona ciutat per incrementar la participació, encara que coincidia amb el Campionat d’Espanya per equips sots-16. Després d’això s’ha passat a votació aprovant-se el calendari esportiu del 2010 per unanimitat.   

 

Respecte la Memòria esportiva del 2009, el Sr. Parayre ha fet un resum dels fets mes importants, comentant tota la sèrie de campions de l’any passat, segons els quals el José Manuel López havia quedat Campió de Catalunya absolut per primer cop i segon d’Espanya, l’Àlvar Alonso havia quedat Campió de Catalunya i d’Espanya Juvenil i al Torneig Magistral Casino de Barcelona-Ciutat de Barcelona els quatre primers jugadors havien estat catalans, per la qual cosa el Daniel Alsina a més de guanyar el torneig havia fet la seva tercera i definitiva norma de GM. Després d’això la Memòria esportiva de l’any 2009 s’ha aprovat per unanimitat.

 

Respecte l’estat contable de la FCE, el Sr. Garcia-Riera ens ha informat que la informació de la contabilitat de la FCE que tots els presents teníem s’havia fet amb el nou pla contable, que donava molta més informació que l’anterior, donat que el tamany de la lletra impresa s’havia reduït a la mitat, ocupant la informació els mateixos fulls que abans. En resum la FCE ha acabat l’any 2009 amb un superhàbit de 38.347,22 €, d’els quals la seu central ha aportat 34.877,60 €, la Delegació de Girona 18,88 €, la Delegació de Lleida 499,73 € i la Delegació de Tarragona –3.988,23 €. D’els 38,347,22 €, 18.000 € han estat deguts a una subvenció única i extraordinària del Consell Català de l’Esport pel patronici del portal d’internet de l’empres I.C.C., mentre que els altres 20,347,22 € s’han degut a la bona gestió dels treballadors i membres de la Junta de la Fce. El balanç econòmic vençut de l’any 2009 i el pressupost de l’any 2010 s’han aprovat per unanimitat.  

 

Seguidament s’ha passat al punt tres de l’ordre del dia on la FCE ha presentat diferents propostes de modificació de reglaments.

 

La primera proposta a valorar pels presents ha estat defensada pel Sr. Viñas, de forma que es flexibilitza la normativa del Campionat Juvenil de Catalunya, donat que la nova no especifica quan s’ha de jugar, ni el número de rondes, ni els que es classifiquen de cada fase prèvia de cada territorial. Aquests canvis han estat aprovats per unanimitat.

 

Respecte els canvis en la normativa de les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’esdats (sots-10 a sots-16), ha pujat a l’estrada el Sr. Joan Antoni Pérez per defensar-la, donat que li ha deixat lloc el gerent de la FCE, s’han afegit alguns petits canvis que donen alguna plaça més gratuïta als nens, que la FCE podrà asumir sense problemes econòmics segons el president. Aquests canvis s’han aprovat per unanimitat.

 

Seguint amb les propostes presentades per la FCE, la següent demanava als equips de Divisió d’Honor que hagin d’enviar les partides informàticament perque poguin ser publicades, que aquests 12 equips estiguin obligats a enviar els resultats quan s’acabi cada partida mitjançant missatges de sms, i modificava l’article 7.9.4 de forma que els números bis seran inclosos a les llistes d’ordre de força de cada equip per part de la FCE, que actualitzarà les llistes del equips cada divendres al seu web. En el torn obert de paraules respecte aquest tema, el Sr. Romero del Sant Andreu ha dit que calia posar un termini per enviar les partides informàticament a la FCE i que els resultats que enviava un equip era informació que un altre equip podia fer servir en benefici propi. El Sr. Izquierdo del Montcada ha dit que tenia manca de mitjans per passar les partides informàticament. En aquest moment m’he quedat sorprès que hi haguès algú que encara sap menys informàtica que jo. El president ha respost que calia dignificar la D.H. donat que encara que estaven contents de com havia anat aquest any, calia fer millores i donat que els pressupostos dels clubs d’aquesta categoria s’havien incrementat els darrers anys, i que si no hi havia cap voluntari que ho fes amb 50 € per setmana estaria més que pagada aquesta despesa, que calia copiar la millor lliga del món, la Bundeslliga, on els locals paguen els àrbitres i les retransmisions per internet de totes les partides de la categoria, deixant el plaç per enviar les partides en el dimecres de cada setmana i que caldria posar unes sancions per si algun equip no ho fa. El Sr. Romero ha contestat que alguns equips havien enviat els sms al per equips i d’altres no, mentre que el Sr. Casajuana de l’Uga ha dit que ell no havia passat la informació com a protesta perque el Sabadell no havia pagat les llicències quan tocava mentre d’altra banda, amb aquests diners estalviats, havia fitxat dos jugadors GM txecs per guanyar el torneig i que calia una reglamentació al respecte que haguessin d’obeir tots els clubs. El Sr. Viñas ha intervingut llavors per dir que s’estaven barrejant converses diferents i que aquesta observació del Sr. Casajuana s’havia d’expresar en el punt final de l’assamblea de precs i preguntes. Un cop aclarit això s’han aprovat les noves obligacions dels clubs de D.H. i de la FCE amb dos vots en contra. Encara ha preguntat el Sr. Izquierdo si això de passar partides era difícil i el president li ha dit que no, que si nó cada jugador passés la seva partida i acabarien abans, proposta poc realista pels G.M.

 

Respecte la modificació de la normativa del tancats de MI i GM. Segons la qual si una partida d’un tancat es juga fora del dia i hora previstos o en un altre local de joc, a més de l’obligació de que hi sigui l’Àrbitre principal, la Fce haurà de ser informada i donar el vist i plau, podent nomenar un Delegat federatiu que controli que tot això es compleixi, ha estat aprovada amb dos abstencions.  Alguns d’els presents comentaven l’accelerada que anava aquesta assemblea, que alguns atribuien a que jugava el Barça de futbol més tard.

 

En el punt on es proposava modificar el Reglament del Comité Català d’Àrbitres, s’ha suprimit el punt d) de l’article 6, segons el qual el president de la Comissió Delegada del C.A. de la F.C.d’E no podia arbitrar competicions oficials de la pròpia FCE. El tema s’ha aprovat per unanimitat.

 

Un cop acabades les modificacions de reglaments presentades per la FCE, s’ha passat a tractar les presentades pels clubs.

 

La primera proposta presentada pel Club d’Escacs Vallfogona de Balaguer parlava d’homologar els torneigs actius amb una sèrie de diferents temps per elo català, amb la meitat de la constant, donat que en algunes zones de Catalunya hi ha pocs torneigs de partides lentes i els jugadors tenen poques posibilitats de jugar partides que puntuin per elo català. El president ha dit que entenia que s’estava proposant que valguès per elo català amb la mitat de la constant qualsevol torneig de ritme actiu, de 15 a 60 minuts, i no només els quatre ritmes presentats pel Vallfogona i aquests li han dit que sí. Llavors el Sr. Viñas s’ha posat entre el públic, moment en el que ha fet de moderador el president, per defensar aquesta proposta argumentant que els jugadors d’actius i de lentes solen ser els mateixos, que molts deixen de jugar quan són pares i mares per la manca de temps de disposar de 9 caps de setmana o dies consecutius, que els que no vivien a l’àrea urbana de Barcelona tenien pocs torneigs que poguessin jugar i que això ajudava a conciliar la vida familiar amb el nostre joc, recordant que els actius seguirien sense contar per elo Fide. Aquesta proposta ha estat aprovada per 13 vots a favor i 11 en contra. El president ha dit llavors que entenia que els clubs organitzadors del torneig actiu havien de posar a les bases que el torneig valdria per elo català, prèvia petició a la FCE, i que no seria obligatori que tots els actius valguessin per elo català,  que ja pensarien què passa amb la quota de 80 € que cobra la FCE als organitzadors per aquest fet i que no han de pagar si presenten una petició i una factura per aquest import, que a Andalusia aquesta normativa va entrar en vigor fa temps i no hi ha hagut un daltabaix i responent-me a mi sobre quan entreria en vigor aquesta proposta aprovada ha dit que en quan un club ho demanès a partir d’ara, incloent els torneigs actius del Circuït.   

 

La segona proposta del Club d’Escacs Vallfogona de Balaguer tractava el tema que al Per Equips, de forma que amb les darreres modificacions reglamentàries havien quedat relativament emparades les vacants de jugadors, però no les d’equips sencers, de forma que proposaven que la incompareixença d’un equip sencer o de suficients jugadors de forma que no siguin la mitat de l’equip per poder començar l’encontre, sense motiu justificat, faci perdre tots els equips de lletra inferior d’aquell club aquella ronda. El Sr. Ayza ha proposat a la Sra. Montoliu que defensava aquesta proposta, que per un millor redactat d’ella proposava tornar a presentar-la a la propera assemblea de novembre, aceptant la seva interlocutora.

 

La Sra. Montoliu també ha defensat la tercera proposta de modificació del Club d’Escacs Vallfogona de Balaguer segons la qual demanava que les sancions de pèrdua de categoria que aplica el Comité de Competició, s’executin un cop acabat el torneig, donat que si un equip és sancionat d’aquesta manera però ja baixa de categoria en el curs de la competició, no li suposa cap sanció. D’aquesta forma l’equip infractor baixaria dues categories el mateix any: una per la competició i una altra per la sanció. El president ha dit que les sancions de pèrdua de categoria s’havien posat només per les categories nacionals, que no eren de les que parlava la Sra, Montoliu i ha proposat deixar aparcat el tema per l’assemblea de novembre, la qual cosa ha estat acceptada.

 

Respecte les propostes presentades a l’assemblea pel Club d’Escacs Tàrrega, el moderador ha dit que com no hi havia cap representant present d’aquest club per defensar-les, es donaven per descartades.

 

Seguidament hem tractat la proposta presentada conjuntament pels clubs Uga i Barberà, sobre la modificació de les rondes de la D.H. que essent actualment 11, es proposava que fossin 9. El Sr. Casajuana ha pres la paraula per dir que retirava la proposta. El representant del Barberà ha dit que ell la mantenia i el president li ha dit que proposava que aquesta proposta del per Equips es quedés per l’assemblea del novembre com tots els altres temes que es referien a aquest torneig, acceptant el representant del Barberà, recordant que la FCE ja havia defensat aquesta proposta en l’assemblea de novembre de 2009 i que com havia perdut la votació no la tornaria a defensar, a diferència de tots els altres canvis de reglament acordats que sí presentarien en la propera assemblea amb uns redactats coherents.

 

El Sr. Peñarroya del Club d’Escacs Incresa ha pres la paraula per dir llavors que s’incumpleix sistemàticament la norma segons la qual cal alinear el jugador del tauler que no es presenta en el darrer lloc de l’equip i proposava que es perdés el matx si això no passava. El Sr. Melchor ha dit que seria millor que haguessin de comparèixer els deu jugadors en començar el matx amb 0 minuts de marge per poder arribar a la partida i el president li ha dit que no, que hi havia equips que havien de fer molts kilómetres per arribar als locals de joc o bé que no es trobava fàcilment el local de joc en alguns pobles que el canviaven de vegades, afegint que la sanció havia de ser a l’equip i no a la persona i que hi havia diverses posibilitats per evitar això, desde que no es pogui començar el matx fins que estigui tot l’equip a que si no poses el que no vindrà al darrer tauler tinguis un –1, per la qual cosa ha proposat deixar el tema com la resta que afectaven el per Equips per la propera assemblea, per poder-ho pensar millor, acceptant el Sr. Peñarroya.

 

Abans de passar als precs i preguntes el Sr. Viñas ha recordat que a pesar que els club de la delegació de Girona havien elegit el Sr. Elies Muratet com a delegat en aquesta delegació territorial, aquesta assemblea de clubs de Catalunya l’havia de ratificar, la qual cosa s’ha produït sense cap vot en contra. 

 

Respecte el torn obert de paraules el Sr. Casajoana ha recordat el tema de l’endarreriment en el pagament de les llicències del Sabadell, essent respost pel Sr. Garcia-Riera de forma que tots els clubs que no poden pagar les llicències el gener, han de portar un escrit a la FCE on es comprometen a pagar en un cert temps, que la gran majoria cumpleix, afegint que el Sabadell va combrar les subvencions del Consell Català de l’Esport el 31 de desembre, que devia ser abans, i no va pagar les llicències fins la segona ronda del per Equips. El Sr. Casajuana ha respost que els membres de la Junta de la FCE tenien massa bona fe i que la segona ronda del per Equips el Sabadell no havia pagat les licències mentre havia contractat dos jugadors txecs d’un gran nivell finançats per la resta de clubs que sí havien pagat a la FCE. Llavors el president ha dit que acabava de recordar que es va fer una reunió dels presidents de l’Uga, el Montcada i el Sabadell durant el torneig del Sant Martí l’estiu passat, a la qual el Sabadell no es va presentar, en la qual aquests clubs van demanar que la FCE els avancés els diners de les subvencions del Campionat d’Espanya, la qual cosa va fer, llevat del Sabadell que devia més diners a la FCE dels que la pròpia subvenció donava, afegint que calia ser una mica flexible amb els clubs donat que alguns ajuntaments pagaven a finals d’any o d’altres imprevistos que podien succeir. El Sr. Casajuana ha repetit que els membres de la Junta de la FCE eren massa bones persones. Llavors ha pres la paraula el Sr. Jerez per dir que 5 o 6 clubs que tenen un pressupost notable havien presentat les llistes de jugadors fora de termini, entre ells l’Uga, que no coneixia quines sancions els havien correspost per aquest fet, i que en total 84 clubs havien presentat les llistes de jugadors fora de termini, contestant-li des de la taula que hi va haver un problema informàtic que va fer endarrerir l’accés públic d’aquestes presentacions.       

 

Per acabar l’assemblea ha pres la paraula el Sr. Joan Antoni Pérez desde el públic per informar que a la mateixa sala havia tingut lloc pel matí l’assemblea anual del monitors, on el director de l’Escola Catalana de l’Esport havia explicat els nous títols que dona, que són títols oficials de la Generalitat de Catalunya, per regular les diferents professions que hi ha en el món de l’esport, i que fins el 30 de juny de 2011 es podran homologar per aconseguir aquest títols, o almenys una part d’ells, per les persones que hagin treballat durant anys fent classes a escoles, però que després d’aquesta data serà més difícil aconseguir-los. El Sr. Pérez ha afegit que a la secció de monitors del web de la FCE es penjaria un power point amb informació del tema perque qui ho volguès s’el poguès descarregar, i que aquests nous títols seran imprescindibles per donar classes en les escoles passats uns anys.    

 

Esperant perdoneu els errors i oblits que hi pogui haver de comprenssió o transcripció del que ha dit cada persona, us saluda atentament:

 

Ricard Llerins.  

  

 


 

 

1