bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 14/12/2010 15:35:22

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

 

 

Assemblea de Clubs de la FCE 20 de novembre de 2010:

 

El dissabte 20 de novembre de 2010 la FCE ens va convocar a una nova Assemblea General Extraordinària de clubs a la quarta planta de l’edifici Francesc Masclans del centre cívic de les Cotxeres de Sants, insigne catedràtic de botànica ja desaparegut, del que mai faré prous lloançes. En arribar el Sr. Álex Gimeno et donava el típic dossier d’informació referent a l’Assemblea, i als presidents o delegats degudament acreditats la cartolina de votació, mentre que el Sr. Adrià Navarro mostrava en imatges el tema del que es parlava mitjançant un projector.

 

A la reunió han assistit unes 38 persones sense contar els cinc oradors de l’estrada, d’esquerra a dreta Sr. Antoni López, Sr. Josep Viñas, Sr. Toni Ayza, Sr. Pont i Sr. Jordi Parayre, ni els dos enpleats de la FCE, També estaven a la sala els membres de la Junta Directiva Sr. J. Capellades, el tresorer Sr. Garcia Riera, Sr. Joan Antoni Pérez, Sr. Camell, Sra. Marta Amigó i Sr. Jordi Salvat. Almenys els membres de la Junta directiva que han segut a la taula no han votat en cap moment.

 

Quan jo he arribat el president Sr. Toni Ayza, ja estava desenvolupant el seu discurs, que passo a resumir.

 

Bona tarda i benvinguts a l’assemblea de la Federació Catalana d’Escacs, ha dit el president. Intentaré ser breu perquè tenim una assemblea amb un ordre del dia molt dens.

Ens trobem davant d’una assemblea especial, perquè en ella canviarem substancialment els estatuts de la Federació, ha dit el Sr. Ayza, afegint que la majoria de canvis es produeixen com a conseqüència de la nova normativa aprovada per el nostre govern i que d’altres modificacions són propostes de la Junta directiva cara a millorar el funcionament de la FCE.

 

El president ha continuat dient que aquest canvi estatutari arriba en un bon moment per als escacs a Catalunya, donat que aquest any hem batut el record històric de federats a l’actual temporada, amb més de 7200 federats, informant-nos que la següent comunitat autònoma espanyola en el ranking de federats, no arriba als 3.000.

 

Aquest creixement es fruit de l’excel·lent oferta de tornejos que manteniu els clubs ha dit el Sr. Ayza, afegint que això te encara mes mèrit si tenim en compte que la crisi econòmica ha reduït les ajudes institucionals i el patrocini privat. El vostre esforç està fent créixer el número de federats a Catalunya.

 

Si a tot això afegim els èxits esportius dels nostres jugadors i jugadores, encapçalats per la selecció catalana, que als Campionats d’Espanya per autonomies conta les participacions per victòries, i els èxits dels nostres esportistes als Campionats d’Espanya, on cal destacar l’octau títol absolut aconseguit pel GM Miquel Illescas, que ja es el jugador amb mes títols de la història dels escacs espanyols, podem estar satisfets dels resultats dels nostres esportistes.

 

També hem de felicitar a l’Escola d’escacs de Barcelona pel títol de la Segona Divisió espanyola que ha assolit

Un altre repte que ha costat molt de temps i gestions té en aquets moments un calendari de finalització, ha continuat el Sr. Ayza, és la nova seu de la FCE al districte de Sant Andreu, creiem que es podrà inaugurar abans de que acabi el 2011. L’Ajuntament ja està treballant en l’adequació de l’espai, i en quant acabin enseguida entrarem nosaltres a arreglar els 300 metres quadrats que ens han concedit a la Federació.

 

El finançament de l’operació esta ja signat amb d’Institut de Credit Oficial i avalat per la subvenció de la Generalitat. La nova seu acollirà les oficines de la Federació, la biblioteca, sala de reunions, magatzems, i una sala polivalent de competició per 80 jugadors que es podrà utilitzar també per a fer classes.

 

Una millora important seran els magatzems que estaran a peu de carrer per facilitar la carrega i descarrega dels préstecs de material que la Federació fa als clubs.

 

Però com tot a la vida, no tot son flors i violes, tenim que lamentar que la propera temporada cap club català estarà a la Divisió de Honor espanyola. Si això es una mala noticia, ho es encara més la manera en que es va produir.

 

La federació catalana a través dels seus representants a la FEDA ha fet i farà gestions, per a que situacions com la que es van produir al darrer Campionat no siguin possibles, fent els canvis de reglament que calguin i demanant als àrbitres més rigor en l’apreciació de possibles preacords de resultats.

També presentarem a l’aprovació de l’assemblea, el calendari i el pressupost pel 2011.

 

Les ajudes de la Generalitat a la Federació per al 2011 estan previstes dins de l’acord per quatre anys que es va signar al 2006 i així consten al pressupost que presentarem a l’assemblea.

 

En quant a les ajudes a clubs que s’han incrementat significativament els darrers anys estarem pendents de les eleccions a la Generalitat de la propera setmana i després de que es formi govern, veurem quines son les seves intencions.

 

Es de justícia que fem un balanç molt positiu de la gestió de l’esport que ha fet tant aquest govern com l’anterior, amb un increment molt important dels recursos públics que donen suport a aquest sector.

 

El darrer any varem canviar, d’acord amb la Generalitat, el sistema d’ajudes als clubs a través del sistema de premis per punts als tornejos internacionals. Aquest acord va permetre implementar per primer cop ajudes a tots els clubs que participaven als Campionats d’Espanya.

 

Els tornejos a ritme lent del Circuit varen rebre ajuda per el sintema de punts i els actius i els tancats per a normes internacionals, han rebut l’ajut directe del pressupost federatiu.

 

Va ser un bon acord i esperem que aquest proper any el puguem mantenir.

 

Hem prorrogat per un any l’acord amb ICC, que com sabeu era per tres anys i s’acabava aquest any. Davant l’alternativa de poder fer un altre concurs per adjudicar el servei i amb la perspectiva de que el proper any hi ha eleccions a la FCE, no hem volgut lligar un nou concurs per més temps, per no hipotecar l’acció de la propera Junta directiva.

 

El proper any acaba el mandat d’aquesta Junta directiva i al mes de maig tindrem les eleccions a la Junta directiva de la Federació.

 

Vull agrair en nom de tota la junta directiva la col·laboració per part dels dirigents dels clubs, i les mostres de suport que hem rebut.

 

Vull també anunciar la meva intenció d’encapçalar una candidatura a les properes eleccions, on hi haurà la majoria de l’actual Junta directiva, En el seu moment tornarem a demanar als clubs la seva confiança per governar la federació en el proper mandat.

 

Moltes gracies per la vostra atenció.

 

Un cop ha acabat el president, el moderador Sr. Viñas ha demanat tres interventors per donar fe dels acords de l’Assemblea, i com no ha sortit ningú me les he carregat jo, seguit del Sr. Pere Reginaldo i del Sr. Félix Romero.

 

Llavors el Sr. Viñas ha proposat alterar l’ordre del dia de l’Assemblea, per tractar en primer lloc la modificació del estatuts de la FCE, i així s’ha fet perque no s’hi ha oposat ningú.

 

El moderador ha explicat que el canvi d’estatuts proposat a l’assemblea era degut a la nova llei de l’esport, un canvi “bastant consistent” segons les seves paraules, que afectava quasi tots els articles, per la qual cosa no es tractaria un per un si no que s’exposarien només els més importants. Ha continuat dient que les esmenes per adaptar-se al nou decret de la Generalitat als anteriors estatuts afectaven un 70-80% dels articles. Un dels canvis més importants és respecte l’estructura territorial de la FCE, que passa de tenir Representacions Territorials a les províncies a tenir Delegacions Territorials, amb la diferència que el Delegat Territorial no serà escollit pels clubs de la província, si nó per la Junta Directiva de la Fce.

 

Els nous estatuts tindran una estructura territorial flexible, de forma que ja estan adaptats als canvis que hi pugui haver quan entrin en vigor les vegueries. El representant dels àrbitres sembla que també serà elegit per la Junta directiva, mentre que a partir d’ara no hi haurà incompatibilitats en que el president de la FCE pogui jugar a escacs, encara que jo veig que està jugant un torneig. Aquesta normativa sembla pensada per si el president fos us jugador d’èlit, que no és el cas de quasi cap esport.

 

El Sr. Viñas ha afegit que a partir d’ara les Assemblees s’hauran de convocar per part de la FCE amb dos mesos d’antelació, i que els clubs podran aportar propostes amb 30 dies d’antelació per poder ser publicades i conegudes pels assistents, i a més existeix la possibilitat de presentar una proposta sense avals amb 10 dies d’antelació, però que per ser aprovada per l’assemblea necessitaria els vots favorables dels 2/3 dels assistents.

 

Llavors ha pres la paraula el president per explicar que la FCE es va fundar el 1925 i que fins el 1958 no es va crear el primer club a Tarragona, moment en el qual el president de la FCE d’aquell moment no va voler crear les federacions provincials, que pretenien destruir la FCE i va fer molt bé segon el Sr. Ayza. El president ha continuat dient que les comunicacions havien evolucionat molt des d’aquells temps tant les electròniques com les viàries, i que el model de centralitzar la gestió de fixes i la contabilitat dels clubs ja s’havia dut a terme, deixant només en mans dels territoris l’organització de competicions. El fet de que els representants dels diferents territoris siguin nomenats també per la Junta de la FCE permetrà una millor coordinació de persones, segons el president, que també ha recordat que després de les properes eleccions a president de la FCE, el mes de maig del 2011, els mandats seran de sis anys, a més dels quatre actuals. El president ha dit que un dels canvis més grans que havia portat a terme la Junta de la FCE era la descentralització de competicions, amb l’esforç que això comportava.

 

Llavors ha pres la paraula el moderador per afegir que així com fins ara feien dos assemblees a l’any, encara que només estaven obligats a fer-ne una, a partir d’ara la nova llei obligava a la FCE a organitzar dos assemblees l’any, una en cada semestre, recolçant el que s’havia fet fins ara.    

 

En el torn obert de paraules sobre aquest tema el Sr. Camell ha dit que li semblava que els nous estatuts no dèien el que havia dit el Sr. Viñas sobre els terminis per presentar propostes en les assemblees, especificant que li semblava que en qualsevol cas havies d’aconseguir el 10% dels avals dels clubs amb estatuts reconeguts pel Consell Català de l’Esport per poder presentar qualsevol proposta de modificació de reglaments a l’assemblea amb 10 dies d’avançament sobre aquesta. El moderador li ha contestat que la llei era interpretable, que les propostes presentades amb 10 dies d’avançament sobre una assemblea es publicarien a internet i que llavors en l’assemblea es votaria primer si havia d’èsser tractada, tirant endavant si era aprovada per majoria simple dels presents, però que la idea de la llei és que manca de suport d’una proposta sense els avals suficients, quedava contrarestat amb la gran dificultat d’aconseguir els 2/3 dels vots dels presents perque fos aprovada. El president ha afegit que ell no volia ser jutge de ningú, i que preferia que decidís l’Assemblea si s’admitia o no una proposta a discursió, donat que com havia comprovat feia uns anys, aconseguir el 10% dels avals necessaris per poder discutir una proposta, 18-20, en una assemblea, era molt difícil.  

 

El Sr Robla de l’Agustí ha dit que proposava que pogués delegar un president en un altre perque a les assemblles assistia poca gent, i des de la taula li han contestat que la nova llei era més restrictiva respecte les representacions dels clubs, no podent delegar el vot un president en qualsevol soci, i que la Junta directiva ja havia provat diferents experiències d’organitzar assemblees a La Pineda o Malgrat, encara que va ser a Santa Susanna, amb activitats paralel.les, però que l’èxit de les assemblees depent de si es tracta algun tema morbós o no.

 

Després d’això s’han aprovat els nous estatuts per unanimitat. 

 

Seguidament s’ha posat en consideració dels assistents el calendari esportiu de l’any 2011, i per explicar-nos els canvis proposats ha pres la paraula el Sr. Víctor Pont. El Vice-president de la FCE ens ha explicat que el per Equips d’aquest any es podrà jugar tot abans de Setmana Santa, donat que aquest any cau més tard que l’any passat, que la Festa Catalana es retrasa una setmana fins la primera d’octubre, que el Campionat Per Equips d’Edats es retrasa fins el 29, 30 i 31 d’octubre, divendres dissabte i diumenge a més del cap de setmana actual, que això implicarà que alguns torneigs setmanals hagin de jugar els festius 12 d’octubre i 1 de novembre, que el Torneig Femení es seguiria fent el pont del Pilar, encara que es juga al desembre al de la Constitució i que aquest any 2010 s’havia canviat el Torneig Garcia Ilundain de dates, passant a fer-se el cap de setmana del 11 i 12 de desembre per que la setmana següent, on s’havia ratificat a l’Assemblea de maig que es faria, no hi havia disponibilitat de sales per jugar. El president ha afegit que el fet que haguès crescut molt la participació del Campionat per Equips d’Edats, passant de 30 a 63 equips, feia molt difícil la seva organització el maig, per coincidir amb moltes comunions, i en canvi a l’octubre seria més fàcil i barat trobar hotel. 

En el torn obert de paraules el Sr. Enric Chalmeta ha preguntat què passaria amb el Territorial de Barcelona que coincidia amb aquest torneig i el president ha contestat que seria inhàbil aquest diumenge per la competició esmentada.

 

Després d’això s’ha aprovat el Calendari Esportiu del 2011 amb només una abstenció.

 

Seguidament s’ha passat a parlar del pressupost de la FCE per l’any 2011, on ha pres la paraula el tresorer per explicar-lo. El Sr. Garcia-Riera ha dit que s’havia donat en paper als assistents els quatre pressupostos dels diferents territoris als assistents, que les llicències augmentarien l’any 2011 un 1,8%, que és el IPC previst per aquest any, que aquest any acabava el conveni signat amb la Generalitat per quatre anys on la FCE s’havia assegurat uns ingressos fixos durant aquest temps, que s’havia dotat el futur nou local de la FCE amb una primera aportació de 6.000 €, que hi  havia un fons de reserva de 10.000€ que s’havia repartit en diferents partides i que mentre Girona i Tarragona havien fet un pressupost continuista respecte el de l’any 2010, amb 20.500€ i 36.400€ respectivament, Lleida l’havia incrementat fins a 26.300€ donat que esperava un augment de jugadors federats. 

 

En el torn obert de paraules el Sr. Reginaldo ha preguntat si la FCE donaria les mateixes ajudes als clubs que juguen a Primera Divisió espanyola que l’any 2010, i el tresorer li ha contestat que en principi sí. Davant la insistència del Sr. Reginaldo sobre aquest tema, aclarant que si no sabia amb quants diners comptava per part de la FCE no podia comprometre’s amb cap jugador, el president de la FCE li ha dit que caldria negociar amb el nou govern de la Generalitat les subvencions de la FCE del proper any, que pensava que serien continuistes, però que en qualsevol cas es comprometia informar els clubs el més d’abril de 2011 sobre les ajudes pels equips que juguen el Campionat d’Espanya per Equips.

El Sr. Casajoana ha preguntat llavors sobre els 16.000€ d’ingressos que apareixen al pressupost amb el nom “Competicions estatals” i el Sr. Ayza li ha contestat que la Feda torna a la FCE la meitat del que ingressa en fitxes federatives, però que ho fa amb places de torneigs a més d’amb diners, de forma que la FCE envia als Campionats d’Espanya més jugadors dels que haurien d’anar gratuitament o a meitat de cost, i aquests diners es desconten del que la Feda li havia de tornar a la FCE.

 

El projecte de pressupost de la FCE s’ha aprovat novament amb una sola abstenció.  

 

Llavors s’ha passat a tractar les propostes de modificació de reglaments de la FCE i dels clubs.

 

La primera proposta defensada pel gerent de la FCE Sr. Antoni López, tractava de que per participar en la Copa Catalana s’ha de presentar la relació dels seus jugadors el dijous anterior a l’inici de la Fase prèvia de la Copa Catalana, ja que fins ara es jugava sense cap llista de jugadors. Llavors he preguntat jo si s’haurien de fer dos llistes, una pel Per Equips i l’altra per la Copa Catalana i des de la taula m’han dit que sí, que el portat de la FCE estarien disponibles les dos opcions per fer llistes a més de l’única actual del Per Equips.

 

Novament s’ha aprovat la modificació proposada en aquest article amb la tradicional abstenció.

 

Respecte el Reglament del Campionat de Catalunya de Llampec d’Equips s’ha afegit que el model de joc pogués ser flexible, suís o lliga, segons convingui i s’extableix una normativa que no existia fins ara per poder federar jugadors per jugar aquest torneig fins el dijous abans de començar la competició, tenint números bisos aquests jugadors respecte la llista del Campionat de Catalunya per equips.

 

Aquest canvi del Campionat de Catalunya de partides Llampec s’ha aprovat amb una abstenció.

 

En aquest moment hem passat a tractar les modificacions del Reglament General de Competicions de la FCE, el primer del qual parlava de la possibilitat que als torneigs oficials de la FCE, aquesta pugui posar al reglament la imposibilitat de que dos jugadors facin taules sense cumplir un mínim de jugades fetes o d’altres limitacions. El president ha dit llavors que aquesta proposta es feia a petició del Comité de Competició, que només seria aplicable als torneigs organitzats per la FCE, als torneigs on es decideixen els Campions de Catalunya, i que els altres torneigs homologats podien fer el que volguessin. Llavors la Sra. Imma Montoliu ha preguntat si aquesta norma seria també aplicable als torneigs del Circuït i el president ha dit que no, que només els torneigs que voluntàriament ho possessin a les bases. Llavors la Sra. Montoliu ha preguntat que què passava si ho posaven a les bases i no ho complien i el president li ha dit que era obligatori a tots els torneigs tenir un full de reclamació a l’abast dels jugadors i que si un torneig incomplia les seves bases i algú es queixava el Comité de Competició actuaria. El Sr. Reginaldo ha dit que no ho entenia per que si no ho aprovàvem ho podrien fer igualment i el Sr. Ayza li ha dit que per la Fide era una norma optativa i que ells només demanaven permís per posar-ho als reglaments d’alguns torneigs. El Sr. Casajoana ha preguntat llavors si al per Equips també es faria servir aquesta norma i el president li ha dit que no per no haver-hi àrbitre present. El president de l’Uga ha continuat dient que el redactat de l’article no tenia res a veure amb la conducta del jugadors i que no li agradava el redactat ni el títol de l’article, i des de la taula li han dit que respectant l’objectiu de l’article canviarien el redactat.

 

Després d’això, s’ha aprovat aquest normativa sobre les taules amb 5 abstencions. 

 

En aquest moment hem passat a parlar sobre els desempats, on el nou redactat de l’article proposat parla de no posar-se cap fixe per les proves oficials de la FCE, de forma que poguin variar els desempats a les bases de cada torneig, segons el model de competició.

 

Aquesta modificació sobre els desempats s’ha aprovat amb una sola abstenció.

 

Llavors s’ha passat a tractar una modificació sobre l’avaluació de torneigs oficials i homologats, de forma que tots s’han de registrar i homologar cada any i sortir a la pàgina oficial de la FCE.

 

Aquesta modificació s’ha aprovat per unanimitat.

 

Seguidament s’ha parlat de la modificació de la presentació de l’informe que cal que els àrbitres de cada torneig enviïn a la FCE. 

 

Aquesta modificació s’ha aprovat per unanimitat.

 

Llavors ha tocat parlar de la nova redacció de l’article 2 del Reglament de Torneigs homologats sobre el Registre de Torneigs. Com a novetat es proposava que la FCE carregarà al compte del club en el moment del Registre del torneig, és a dir per avançat, la quota d’aquest i el publicarà al seu web, i si no es celebrés o tingués anomalies no tornaria la quota dels 80€ d’homologació de l’elo català i podria denegar-li alguna subvenció. 

 

Aquesta modificació s’ha aprovat amb una sola abstenció.

 

A continuació hem parlat de la modificació de l’article 4 del Reglament de torneigs homologats, respecte dels torneigs tancats o lliga, l’article més polèmic de la tarda. Com el Foment Martinenc havia presentat una proposta sobre aquest tema s’ha proposat votar la proposta primer del Foment i després la resta de la modificació de l’article. El president de la FCE ha dit que l’article que possibilita que amb 8 partides jugades realment ja puguis fer norma de MC el van aprobar ells, però no amb la idea de que es fessin torneigs tancats amb 9 jugadors. El Sr. Jerez del Foment ha defensat la seva proposta de que fossin possibles torneigs tancats per fer norma de MC amb 9 jugadors argumentant que així era més fàcil organitzar un torneig tancat, que tots els jugadors del torneig tenien un dia de descans i que els tocaven 4 partides amb blanques i quatre amb negres. El president de la FCE ha dit llavors que la Fide també permetia fer norma de MI amb 8 partides jugades per evitar un possible xantatge a un jugadors que pogués fer la norma a la darrera ronda, ja que si no es presenta a la partida no la fa, i el Sr. Jerez li ha contestat que es va modificar de forma que si has fet la norma amb 8 partides a la novena no la pots perdre si el rival no es presenta. El Sr. Jerez també s’ha queixat que els organitzadors de torneigs no teníem la culpa que un jugador es retiri d’un torneig si va malament o per qualsevol vol altre motiu, ja que la FCE proposava que si el torneig tancat comença o acaba amb menys de 10 jugadors hauria de pagar la quota dels 80 € d’homologació i no rebria cap subvenció. El Sr. Ayza ha acceptat llavors suprimir la paraula “acabin”, o sigui que la proposta de la FCE era que un torneig tancat havia de començar amb 10 jugadors per ser homologat, vàlid per normes i subvencionable.

 

Llavors he intervingut jo per dir que fins ara cada torneig tancat ha fet el que li ha semblat, i n’hi ha hagut diversos que s’han jugat amb 9 jugadors a pesar d’ésser il.legal i que el Sant Martí que va preguntar al Comité de competició si havia de canviar un jugador que no s’havia presentat a la primera ronda d’un tancat de MC el van obligar a canviar-lo, la qual cosa va ser molt difícil per haver començat tots els torneigs trimestrals, i que ara es proposava aprovar el contrari del que ens havien obligat a fer, és a dir, que un cop ha començat un torneig no es poden canviar jugadors. Segons el president de la FCE si un jugador no s’ha presentat a la primera ronda d’un torneig, aquest no ha començat per aquest jugador i per tant es pot canviar. Jo li he respost que llavors es canviés el redactat de la proposta dient que “No es pot canviar un jugador d’un torneig tancat quan ha començat, tret que aquest no s’hagi presentat a la primera ronda del torneig” o un text similar que no s’ha concretat i el president ha acceptat la modificació.

 

Finalment s’ha votat primer si el mínim de jugadors d’un tancat havien d’ésser 9 o 10 jugadors i s’ha aprovat que fossin 9 jugadors per que un torneig tancat sigui homologable i subvencionable.  Això no vol dir que no s’homologuin torneigs per exemple, d’elit com el recent tancat de Bilbao si es fes a Catalunya, que era una lliga a quatre jugadors, però pagant l’organitzador els 80€ de la quota d’homologació.         

 

La resta de l’article s’ha aprovat per majoria.

 

Llavors hem passat a parlar de la proposta de modificació de l’article 5 de Reglaments de torneigs homologats. Aquesta proposta no ha estat tan conflictiva com l’anterior i només el Sr. Morcillo  ha demanat una aclaració sobre si el Chess-results servia per publicar els jugadors d’un torneig a internet i li han dit des de la taula que servia qualsevol programa.

 

Aquesta modificació s’ha aprovat sense cap esmena respecte el text que presentava la FCE.

 

A continuació s’han tractat les modificacions presentades pels clubs.

 

En primer a prendre la paraula ha estat el Sr. Reginaldo per defensar que un club pugui tenir dos equips al Campionat d’Espanya per Equips, ja que tenia molta gent al club aficionada que li faria il.lusió jugar aquest torneig. El president li ha contestat que estava d’acord amb la proposta amb quatre condicions:

 

+ Que no li prengui la plaça a un altre equip.

+ Que jugui en modalitat open a 2ª Divisió.

+ Que no tingui cap ajut econòmic

+ Que no pugui pujar de categoria.

 

Malgrat que el Sr.Reginaldo ha dit que acceptaria les condicions que li posés la FCE, volia poder pujar de categoria. Finalment ha acceptat les condicions imposades i s’ha aprovat la proposta del Sabadell amb les quatre condicions de la FCE per 11 vots a favor i 8 en contra.     

 

Llavors s’han tractat les dos propostes de modificació presentades pel Vallfogona de Balaguer. La primera proposta tractava sobre que si un equip no es presenta a un encontre del Campionat de Catalunya per Equips, i reforça així els equips de lletres inferiors, serà sancionat amb la pèrdua de totes les lletres inferiors a l’equip no presentat, excepte causa de força major. El president ha proposat acceptar la proposta si la sanció la posava el Comité de competició i la Sra. Imma Montoliu ha dit que no, que cada any el mateix club fa servir aquesta estratègia per evitar desplaçaments llargs. Llavors el Sr. Joan Antoni Pérez ha explicat un problema que van tenir en un Campionat Per Equips on no es van poder presentar per que un equip el formava una família sencera que no es va poder presentar a una ronda, però la resta dels equips no van ser reforçats per aquest fet.

 

Finalment s’ha aprovat la modificació posant el condicional “podrà”, o sigui que una incompareixença d’un equip va al Comité de Competició i aquest podrà sancionar l’equip infractor amb la pèrdua de totes les lletres posteriors a aquest equip.

 

La segona proposta del Vallfogona tractava sobre que si un equip baixa de categoria en el Campionat de Catalunya per equips i té una sanció de descans per no haver-se presentat a jugar un o diversos encontres, el segon descens s’afegirà al primer, o sigui que les sancions de descens de categoria s’aplicaran un cop acabat el torneig acumulant-se.

 

La Junta directiva de la FCe ha estat d’acord amb la proposta i s’ha aprovat per àmplia majoria.

 

Llavors tocava parlar de la proposta de modificació presentada per l’Incresa, però com que no hi havia ningú d’aquest club per defensar-la, s’ha desestimat.

 

Seguidament ha pres la paraula el Sr. Romero del Sant Andreu per defensar la seva proposta sobre que es limiti a 15 jugadors els que pot elegir un club de Divisió d’Honor per que no es presentin jugadors de 1700 en equips que ja han baixat. El president de la FCE li ha dit que no li agradava la proposta per ser massa restrictiu el número de 15 jugadors, i per que la normativa només afectava a una categoria. El Sr. Reginaldo ha estat en contra d’aquesta proposta per que ha dit que impediria que juguessin a la màxima categoria jugadors promocionables de la cantera, en matx que ja no fossin de gran trascendència. El Sr. Viñas ha aclarit que aquesta proposta estava pensada per limitar els jugadors bons que poden jugar al Per Equips i no pels fluixos i que els 15 jugadors que podien jugar no tenien per què ser els 15 primers de la llista. Llavors el Sr Jerez ha dit que 15 jugadors eren molt pocs per que l’any passat a la darrera ronda del Per Equips se’ls va casar un jugador del primer equip, un altre era el padrí, un estava a Madrid i dos a l’estranger i van haver d’incorporar algun jugador nou a l’equip que no havia jugat cap partida i el Sr. Romero ha acceptat ampliar de 15 a 17 els jugadors que podien jugar en un equip de Divisió d’honor.

 

La proposta del Sant Andreu s’ha rebutjat per àmplia majoria.    

 

En aquest moment s’ha produït el sorteig de primer Divisió i Divisió d’Honor del Campionat de Catalunya per equips, donant els grups següents:

 

Divisió d’honor:                              Primera Divisió grup 1:              Primera Divisió grup 2:

 

1.Terrassa                                        1.Olot                                          1.Jake

2.Foment                                          2.Figueres                                   2.Sitges

3.Sabadell                                        3.Sant Boi                                   3.Sant Josep

4.Cerdanyola V.                              4.Reus Deportiu                          4.Comtal

5.Uga                                               5.Cirera                                       5.Montmeló

6.Lleida                                           6.Gerunda                                   6.Peona i peó

7.Sant Andreu                                 7.Cornellà                                   7.Congrès

8.Montcada                                     8.Tarragona                                 8.Sant Martí

9.Barcelona                                     9.Andorra                                    9.Sant Adrià

10.Barberà                                      10.Tres peons                              10.Santa Eugènia

11.Escola d’escacs

12.Ateneo Colón

 

Encara que es solen sortejar quatre números fixos a primera Divisió, per que els desplaçaments dels diferents equips siguin els més homogenis possibles, el president ha dit que hi havia tants desplaçaments en el grup 1, que la mesura no tenia sentit, per la qual cosa ha estat sorteig pur.

 

En el torn obert de paraules han intervingut tres persones. La primera tres vegades innecesàriament per insistir sobre la possibilitat de fer trampa mitjançant el mòbil, ja que ja està disponible l’enciclopèdia d’obertures en versió mòbil. Des de la taula li han dit que ja hi havia un sancionat per fer servir el mòbil durant una partida, que els inhibidors de freqüència no servien de res per que no calia rebre informació de fora la sala de joc i que el que està prohibit per la Fide és entrar a la sala de joc amb aparells electrònics. El Sr. Viñas ha dit que alguna partida sospitosa d’haver fet trampa d’aquesta manera s’havia  portat a un expert en detectar la forma de jugar de les màquines. El president ha afegit que se li havia demanat a la Feda que tragués una normativa al respecte, però que aquesta tardaria. 

 

El segon senyor ha dit que s’havia de fer alguna cosa amb els que s’apunten a diferents torneigs i no es presenten, per que igual tens l’aforament limitat i li has de dir a alguns jugadors que no hi caven i després et falta gent per que els que s’han apuntat no es presenten i proposava fer una llista pública dels infractors d’aquesta manera per que cap torneig els deixi jugar l’any següent. El Sr. Viñas ha respost que era important poder demostrar que aquests jugadors s’havien inscrit ells i no ho havia fet una altra persona i que s’estava imposant la mesura de pagament anticipat o inscripcions mitjançant el correu electrònic i no el telèfon, per demostrar que els infractors ho eren de veritat. El Sr. Pont ha dit llavors que en la reunió d’organitzadors del Circuït ja es va parlar del tema, que s’havien enviat dos jugadors al Comité de Competició per no haver-se presentat a tres torneigs com a mínim, i que els que havien tingut dos incompareixençes se’ls avisaria.

 

El tercer en parlar ha estat el Sr. Grau per preguntar si es quedava igual el ritme de joc del Per Equips i li han dit que sí, que el ritme de joc llarg que van imposar aquest any en els torneigs del Circuït no havia prosperat a la Fide i no se sabia si serà obligatori alguna vegada per fer norma de MI. O sigui que el ritme de totes les categories al Per Equips serà el de 90 minuts més 30 segons per jugada feta a finish. Llavors ha preguntat també sobre el fet que es canviés el Campionat per Equips sots-16 afectava molts torneigs i des de la taula el president li ha dit que d’això ja s’havia parlat i que el cap de setmana en que es juga aquest torneig no seria hàbil per jugar cap altre torneig, però que en canvi habilitaven el 12 d’octubre i el 1 de novembre per poder jugar torneigs.

 

I amb això s’ha donat per acabada l’assemblea.        

 

Esperant perdoneu els errors i oblits que hi pogui haver de comprenssió o transcripció del que ha dit cada persona, us saluda atentament:

 

Ricard Llerins.  

 

Ll.

 

Rectificació sobre la data de constitució de la territorial de Tarragona:

 

 

Segons fons ben informades, el president de la Federació Catalana d’Escacs sr. Toni Ayza va dir a l’Assemblea de clubs del 20 de novembre de 2010, que el 1958 s’havia creat la Territorial de Tarragona, i no el primer club de la província de Tarragona com vaig posar jo a la meva crònica de l’assemblea.

 

De fet, consultant el magnífic llibre del sr. Josep Alió Borràs titulat Els escacs a Tarragona. 50 anys de l’actual Club d’Escacs Tarragona 1947-1997, a la seva pàgina 120 posa que el 1946 el sr. José Argemí Samaranch, primer president del Club d’escacs Tarragona, va anar a Madrid i va aconseguir que s’acceptés la creació de la “Federación Tarraconense de ajedrez”,  institució que es veu no fa durar massa temps, donat que només va tenir com a afiliat el Club d’escacs Tarragona. 

 

Perdoneu l’error de comprensió.

 

Ll.

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1