CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS 2010 – VALLÈS OCCIDENTAL

 

Aquest any 2010, el Campionat Individual de Catalunya de Menors d’Escacs, en la seva fase prèvia del VALLÈS OCCIDENTAL, presenta algunes novetats respecte a altres territorials, segons es desprèn de les Bases de Competició.

1.       Cada Club pagarà una quota de 20€ i cada jugador una quota de 5€.

2.       Hi haurà un obsequi per cadascun dels participants.

 

Si apliquem aquestes quotes i tenint en compte el nombre de participants de cada club, obtenim unes despeses de participació per cada jugador (pagades pel jugador o pel club, segons cada cas) que es reflecteixen en la següent i senzilla taula:

 

Club

Nº JUGADORS

QUOTA CLUB

REPERCUSIÓ PER JUGADOR

QUOTA INDIVIDUAL

TOTAL PER JUGADOR

Cerdanyola

43

20

0,47

5,00

5,47

SCC Sabadell

24

20

0,83

5,00

5,83

Badia

8

20

2,50

5,00

7,50

Montcada

8

20

2,50

5,00

7,50

Barbera

6

20

3,33

5,00

8,33

Ripollet

6

20

3,33

5,00

8,33

Terrassa

4

20

5,00

5,00

10,00

Castellar

1

20

20,00

5,00

25,00

Palau-Solità

1

20

20,00

5,00

25,00

Sant Cugat

1

20

20,00

5,00

25,00

No identificats*

5

       

*- Desconec l’afiliació de 5 dels jugadors, doncs no em donen cap resultat en la web de la Federació.

 

Si no ho interpreto malament i llegint les bases d’altres territorials la comparació seria la següent. Demano disculpes si hi ha informació paral·lela no recollida a les bases, o mal interpretada per mi:

 

Territorial

 

QUOTA CLUB

REPERCUSIÓ PER JUGADOR

QUOTA INDIVIDUAL

TOTAL PER JUGADOR

VALLÈS OCCIDENTAL

 

20,00

De   0,47   a   20,00

5,00

De     5,47   a   25,00

BARCELONÈS

 

1,00

De        0    a     1,00

11,00

De   11,00   a   12,00

VALLÈS ORIENTAL

 

0

0

0

0

BAIX LLOBREGAT

 

0

0

0

0

CATALUNYA CENTRAL

 

0

0

0

0

PIRINEU

 

0

0

0

0

LLEIDA

 

0

0

0

0

GIRONA

 

0

0

10,00

10,00

TARRAGONA

 

?

?

?

?

 

Així un jugador del Cerdanyola quedarà inscrit per un total de 5,47 € mentre un de Castellar, Palau-Solità o Sant Cugat, “només” haurà de pagar 25 € per les 6 rondes. Un del Barcelonès costarà entre 11 i 12 €, un de Girona 10 € i la resta de catalans podran jugar per 0 €. És a dir que només hi ha 3 jugadors catalans pels quals s’hagi de pagar 25 € perquè puguin participar en el Campionat de Catalunya.

 

Hauria d’estar orgullós de participar de forma important en el finançament dels obsequis per als participants de tots els clubs?.

 

Crec que per interpretar-ho correctament s’ha de dir que:

1.       Es tracta d’una fase prèvia, classificatòria, per a un campionat oficial organitzat per la FCE.

2.       Es tracta d’un campionat INDIVIDUAL.

3.       La FCE delega la organització de la fase prèvia en clubs o Associacions de Clubs i suposo que ha de vetllar per la seva correcta organització.

4.       La FCE està finançada en part per fons públics de la Secretaria General de l’Esport o Departament de Cultura, i conjuntament han de vetllar ,entre altres coses per la igualtat d’oportunitats en l’accés a la pràctica de l’esport i a fomentar-la, especialment en edat escolar.

 

Personalment, considero :

·         poc important la quantitat de 20 €

·         poc important el fet de guanyar o perdre partides i torneigs.

·         molt importants les formes, el sentit comú, i els valors atribuïbles a la pràctica de l’esport.

 

Crec que qualsevol esdeveniment esportiu requereix respecte i agraïment cap a tots els que dediquen el seu temps i esforç en organitzar-lo, i respecte d’aquests organitzadors cap a tots aquells individus o clubs que hi participen. Abans d’aquest escrit m’he adreçat al Director del Torneig, Sr. Jaume Grau (President de la Penya d’Escacs Cerdanyola), del que no he obtingut cap resposta, i un dels responsables de club afectat i jo mateix, ens hem adreçat a la FCE, sense que a dia d’avui s’hagi produït cap correcció de les “bases”.

 

Crec que els  organitzadors no haurien d’actuar amb falta de respecte, de sentit comú, ni impunitat, ni prepotència; ni qui ha de vetllar per aquests valors els ho hauria de permetre.

 

Em queden entre altres, algunes preguntes pendents:

 

1.         Hi ha algun altre torneig en que el cost de participació per jugador sigui variable entre 5,47€ i 25€, en funció del club de procedència? No oblidem que es tracta d’una competició INDIVIDUAL. Per a un total de 6 rondes.

 

2.         Respecte a la promoció dels escacs de base. Quin missatge hem de donar als clubs del Vallès Occidental modestos? O que comencen? I als nens que comencen en clubs petits?

 

a.         Dir-los que només hi ha clubs grans? Que busquin el més proper?

b.         És possible que la FCE ens deixi participar en un altra Territorial veïna?

c.     És possible que la FCE fixi límits que garanteixin la igualtat de drets i limitin la discrecionalitat?

d.         Canviar de club i Territorial?

e.         Callar i esperar que l’any vinent la quota de club, no sigui de 50 o per què no, de 100 €?

f.          I, per què no, qui ens retorna els 20 €?

 

REVOCAR LES BASES (en l’apartat corresponent) i RETORNAR LES QUOTES DE CLUB, crec que seria una mesura sensata i intel·ligent, sigui per iniciativa de l’Organització, o a instància de la FCDE o de la Secretaria General de l’Esport.

 

Cal dir, que sóc pare del Miquel Sierra, jugador sub-16 del Sant Cugat-Mirasol, i jugador, en les dues darreres temporades del Cerdanyola, on ha gaudit d’un molt bon tracte per part d’un excel·lent  grup de jugadors adults i escolars, pares, professor (GM Fernando Peralta)i comentarista-web (Carlos Giménez). I, per sobre de tot, estic profundament agraït als valors que li ha aportat aquest esport, a les persones que hi hem conegut tots dos i en especial a la persona que li ha introduït i acompanyat sense pausa, des de fa 7-8 anys, el mestre-entrenador-amic, MC Alfons Macaya del CE Sant Cugat-Mirasol.

 

Salutacions cordials

 

Sant Cugat del Vallès a 02 de febrer de 2010

 

Carlos Sierra Aguilar

Des de la Comissió d’Escacs de Base de la FCdE voldríem aclarir alguns conceptes que en aquest escrit es fa referència, donat que hem estat citats al mateix:

En data 14/01/2010 es va rebre en aquesta FCdE un email del Sr. Macaya del Club d’Escacs Santcugatenca emetent la seva queixa pels costos que s’havien d’assumir en la fase prèvia del Vallès Occidental. En data 20/01/2010 se li traslladava resposta, indicant-los que l’agrupació de clubs que es feien càrrec de l’organització disposaven de les competències per establir els preus que havien marcat a les bases, entenent des d’aquesta FCdE que no s’havia fet cap abús d’aquesta competència, indicant-los al mateix escrit, que la temporada vinent la FCdE analitzaria aquesta situació, per si havia de regular en els seus criteris reglamentaris aquest fet.; on ens podem arribar a plantejar regular una forquilla de preus per a l’any 2011, tenint en compte que no és el mateix jugar al Pla de Lleida, que al Vallès Occidental o a la ciutat de Barcelona.

Podem entendre que vostè no estigui d’acord amb la resposta rebuda, però no insinuï que aquesta FCdE no ha atès la seva queixa ni que li ha faltat al respecte o ha actuat amb prepotència com vetlladors d’aquest campionat.

La FCdE té molt clar que ha de promoure els escacs de base i donar igualtat d’oportunitat en l’accés a la pràctica d’aquest esport. I aquest va ser un dels motius, pel que fa dos anys va canviar tota l’organització d’aquests campionats d’edats apropant-los a l’organització comarcal o d’agrupació de comarques; i fent de caire obert la Final de Catalunya d’Edats. La participació dels nostres esportistes d’escacs base en aquestes competicions prèvies han passat d’uns 700 que hi havia a l’any 2008 a quasi el miler que tenim en aquest 2010, dels quals més de 350 participen a la Final de Catalunya d’edats; i amb tendències positives de creixement per als propers anys.

I per tirar aquest model endavant, resulta imprescindible la implicació dels clubs de les comarques per l’organització d’aquests campionats al seu territori, així com el seu esforç desinteressat, malgrat els costos personals i econòmics que representa organitzar-los, perquè altres clubs i esportistes de la comarca puguin gaudir d’aquest campionat.

Des d’aquesta FCdE volem donar ple suport a l’agrupació de clubs que organitzen la Fase Prèvia del Vallès Occidental, inclús amb el supòsit que la decisió de cobrar aquests 20 Euros per club pogués ser millorable per altres formes de captació de recursos; i recolçar-los en un campionat que abans no existia, i que mou cada any més d’un centenar llarg de nens i nenes al Vallès Occidental practicant el nostre esport.

Joan Antoni Perez delegat de Barcelona de la FCE

ACLARIMENT

Resposta al Sr. Joan Antoni Pérez, delegat de Barcelona de la FCE

Em vaig dirigir a la FCE perquè les meves preguntes no estaven contestades en la seva resposta al Club. També em vaig adreçar de nou a l’Organització del Vallès Occidental i ho vaig fer a més en obert, en no rebre cap resposta de la mateixa.

De la seva resposta de 08-02-2010:

La resta de respostes sol·licitades les haig de suposar o queden implícites:

Vaig parlar directament, (que no insinuar), de falta de respecte i prepotència referint-me, en principi, a l’Organització del Vallès, perquè pensava que la FCE posaria seny i faria que es corregís una errada que em semblava greu i fàcil de sub-sanar. Lamento que no sigui així.

Segueixo pensant que és una errada, i que no rectificar-la és una decisió poc respectuosa, a restar a altres decisions encertades, sens dubte. Crec que tots ens equivoquem i rectifiquem més d’un cop i que tot plegat era més fàcil. Però només es tracta d’una opinió.

Reitero el meu respecte i agraïment a les persones que dediquen temps i esforç, entre els que vostè, els membres de l’organització del Vallès i moltes altres persones, es troben. Reconec els encerts que han tingut en el treball amb els escacs de base, i en particular el nou model d’Organització Territorial del Campionat de Menors (encara que em costi d’entendre, però, la distribució de places) i el fet de que aquest sigui obert.

No m’agrada deixar-ho així, però tampoc va molt amb mi allargar la polèmica. Em resulta molt violent, i per tant penso deixar-ho aquí. Em sento una mica decebut, però potser vaig errat...

Gràcies de totes formes per la seva resposta.

Salutacions

Sant Cugat del Vallès, 09 de febrer de 2010

Carlos Sierra Aguilar

csierra@xtec.cat

 


 

 

1