bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 26/11/2012 16:02:50

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

Assemblea de Clubs de la FCE 24 de novembre de 2012:

 

El dissabte 24 de novembre ha tingut lloc una nova assemblea de clubs convocada per la FCE, a les 16:30h. a l’espaiosa nova seu de la FCE de Sant Andreu. Quan jo he entrat a la sala, el Sr. Alejandro Gimeno et donava el tradicional dossier de temes a tractar en l’Assemblea, aquest cop de 9 fulls escrits per les dos cares, un estalvi de paper molt considerable respecte d’altres cops.

 

A la reunió han assistit 45 persones, el doble que a l’assemblea anterior, potser per la importància dels temes a tractar, sense contar els oradors de l’estrada, d’esquerra a dreta Sr. Antoni López, Sr. Víctor Pont, Sr. Josep Viñas, Sr. Toni Ayza, Sr. Parayre, i Sr. Josep Maria Camell, més el Sr. Adrià Navarro en una taula separada, que feia funcionar un ordinador que mitjançant una gran televisió feia visibles imatges dels temes que es parlaven en cada moment. També estaven presents a la sala els membres de la Junta Directiva Sr. Joan Antoni Pérez, Sr. Josep Capellades, Sr. Elies Muratet, Sr. Francesc Fernández i Sra. Imma Montoliu. Almenys els membres de la Junta directiva que han segut a l’estrada no han votat en cap moment.

 

Adjunto seguidament l’informe del President, que em passa amablement, per que en haver-hi moltes dades és difícil prendre nota de tot.

 

“Benvinguts a l’assemblea de la Federació Catalana d’Escacs

 

Aquesta es la primera Assemblea de la Federació, que fem a la nova seu de Sants Andreu. Estem molt satisfets de com han anat les obres, i de tenir una seu com aquesta, on ja s’estan celebrant competicions i on podem prestar un millor servei als clubs.

 

Vull felicitar al vicepresident Victor Pont per haver dirigit aquest projecte dins del paràmetres econòmics que havíem previst. Les obres estan pagades i les subvencions cobrades. Varem obrir una línea de crèdit, que ja està tancada i que no hem hagut d’utilitzar, gràcies a la bona salut econòmica de la Federació. També vull agrair el esforç dels treballadors en tot el trasllat de la Federació.

 

On tenim dificultats es en el pla per llogar l’antiga seu de la Gran Via, que com sabeu es propietat de la Federació. La situació econòmica actual fa molt difícil el trobar un llogater que pagui un preu raonable. Mentrestant els costos de mantenir el local els hem de suportar amb el pressupost federatiu. Es per això que us avanço que estem considerant la possibilitat de vendre el local, si trobéssim un comprador.

 

Aquesta decisió seria posada a consideració de l’Assemblea, que ho hauria d’autoritzar amb una majoria qualificada de dos terços. Els diners de la venda es posarien a termini, i només es podrien gastar els interessos. Per poder disposar del capital de la inversió caldria l’acord de l’assemblea amb una majoria qualificada de dos terços.

 

 

 

La crisi econòmica, que cada cop es mes profunda i afecta més a moltes administracions, està marcant el pas de totes les federacions, que es finançaven de manera significativa a través de les ajudes públiques. També està afectant en bona mida als clubs que reben ajudes dels seus ajuntaments.

 

Cada cop més, si el signe de l’economia no canvia substancialment, les federacions s’hauran d’ autofinançar amb els ingressos propis, i adaptar els seus pressupostos a la nova realitat si no volen entrar en fallida. Recomanem als clubs que també facin aquest exercici de realisme i adaptin els seus pressupostos a la nova situació econòmica.

 

Les noticies que tenim, diuen que el proper any podem patir una davallada de les subvencions d’un 20%. El pressupost que presentem a l’Assemblea ha previst fins a un 25% perquè volem ser  prudents.

 

El pressupost manté tota l’estructura de competicions i serveis encara que en tots els àmbits es notarà la baixada de pressupost.

 

És important mantenir el que tenim, encara que estigui pitjor dotat de recursos, perquè el que es deixa de fer, després costa molt de recuperar.

 

També afectaran les retallades al personal de la FCE, suprimint els tres secretaris territorials, tota la gestió de campionats de les territorials s’assumirà des de la central i cada territorial arbitrarà el seu mètode de com prestar el material als clubs.

 

 

Però no tot son males noticies, el passat 11 de setembre molts ciutadans del nostre país, convocats per l’Assemblea Nacional de Catalunya, van sortir al carrer per manifestar la seva voluntat de decidir el seu futur. La Federació Catalana, no pot estar indiferent davant d’aquest moviment social i per això proposarem a l’Assemblea la nostra adhesió a L’Assemblea Nacional Catalana.

 

També volem que la Federació es pronuncïi sobre la nostra voluntat de ser membres de la Federació Internacional, institució  a la que varem pertànyer de 1925 al 1929. L’entrada a la FIDE no serà un camí fàcil, i segurament haurà  d’esperar a un canvi del estatuts de Catalunya en el concert internacional, però en aquest impàs volem donar passes endavant, i volem informar ja a la FIDE de la nostra voluntat.

 

La sol·licitud formal no la farem fins que no tinguem possibilitats de ser admesos, però volem estar preparats per que quant sigui possible, siguem de les primeres federacions catalanes en aconseguir-ho.

 

Aquest posicionament és un dels factors que ha portat a que els tres membres de la junta de la Federació que érem membres de la junta de la FEDA, haguem presentat la nostra dimissió al president de la Federació espanyola. Dic que és un dels factors perquè un altre ha estat la nostra divergència en com la FEDA afrontarà la crisi de subvencions. Ja ens han avançant que pujaran les taxes de tornejos al 2013 i ens temem que aquest és només el primer pas per incrementar les llicencies al 2014.

 

Aquestes receptes econòmiques no son les que creiem mes adients per augmentar el número de jugadors i l’activitat dels escacs federats. Ja hem vist en l’economia del país com actuen els augments d’impostos generals, constrenyint el mercat. En èpoques de crisi, nosaltres creiem que la manera d’augmentar els ingressos és augmentar el nombre de llicencies i clubs i no el preu molt per sobre del IPC.

 

La FEDA hauria de fer una reestructuració de la seva estructura de gestió reduïint despeses, però no sembla que tinguin aquesta intenció.

 

Des de la federació Catalana, durant el temps que  haguem de dependre de la FEDA, no donarem suport a aquestes propostes d’augment d’ingressos a costelles dels que tenen mes federats o dels que organitzen mes tornejos, i arbitrarem les mesures per tal de que aquets increments no tallin el creixement dels escacs a Catalunya.

 

Vull donar algunes dades.

 

Si els catalans som el 16% dels habitants d’Espanya, i el nostre PIB es del 19%, en el món dels escacs representem el 31% dels jugadors i paguem, el 35% del que recapta la FEDA de les federacions.

 

Al 2003 la FEDA tenia 27.000 jugadors i Catalunya 6400, avui ells tenen menys de 23000 i nosaltres 7200. Més tard ha dit el president que eren exactament 7.319.

 

La FEDA paga a la FIDE el màxim dels grans països 23.000 euros l’any. Nosaltres li pagarem a la FEDA al 2013 prop de 50.000.

 

En quant a l’activitat de la federació s’ha escollit en eleccions al nou representant del col·lectiu arbitral Davide de Vega per al que després demanarem la ratificació de l’Assemblea. Vull agrair la feina de l’anterior delegat Enric Chalmeta i la del Jordi Chalmeta que va agafar la responsabilitat quant el seu pare va marxar a viure fora de l’àrea de Barcelona.

 

I ara us donaré la millor noticia que he donat a una Assemblea de la Federació des de que soc president:

 

Estem encetant amb la Conselleria de Educació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona, un programa pilot, que pot portar a la introducció dels escacs en horari escolar a la primària i la secundaria. En aquests moments s’estan formant 30 mestres dels 15 primers instituts que començaran a impartir a primer de primària a partir del mes de gener els escacs com a eina didàctica. La idea és anar estenent el programa a tot Catalunya i a tots els cursos de primària i secundaria.

Les 15 escoles que formaran part del programa pilot son 5 de l’àrea de Valls, 5 de l’àrea de Granollers i 5 de l’àrea de Girona. Aquest programa s’avaluarà  a final de curs i si els resultats son satisfactoris s’anirà estenent a tot el territori.

 

No ho hem presentat públicament perquè la convocatòria de eleccions no ho permet, però un cop hagi pres possessió  el nou govern, es farà una roda de premsa per presentar aquesta iniciativa.

 

Si el programa avança tots els nens i nenes de Catalunya sabran jugar a escacs i això pot incrementar de forma molt notable el número de practicants del nostre esport en el futur.

 

Podem esperar un creixement important de classes en horari extraescolar per als més interessats i també una major afluència de nens i nenes a les classes dels clubs.

 

Hem creat una nova vocalia a la junta que portarà el nom de Formació i didàctica i que coordinarà tot aquest programa, i que serà responsabilitat del Josep Serra.

 

Vull agrair finalment al Josep Serra i a la Marta Amigó totes els gestions que han fet durant la negociació d’aquest programa, que estic segur que pot marcar en positiu el futur de la nostra federació.

 

L’àrea de veterans serà responsabilitat del Jaume Bosch, que la portarà sense ser oficialment membre de junta directiva, per decissió pròpia.

 

Felicitem a tots els jugadors i clubs que han obtingut resultats destacats aquets darrers mesos. Les seleccions catalanes de sots 14 i sots 16 van aconseguir els dos títols de campions de Espanya de la Juventud, els nostres nois i noies van portar 6 medalles dels Campionats d’edats, Miguel Muñoz es va proclamar Campió de Catalunya absolut i sots campió d’Espanya. Le SCC Sabadell i l’Escola d’escacs de Barcelona van aconseguir l’ascens a la divisió d’Honor espanyola i el Barberà es va proclamar campió per equips de rapides a la Festa catalana de Ponts.

 

Fa poques setmanes hem pogut gaudir d’una nova edició del Magistral Ciutat de Barcelona, on els nostres millors jugadors tenen una bona ocasió de competir amb grans jugadors internacionals. Vull agrair un any més al Jordi Parayre la seva magnífica gestió, com a director del Magistral.

 

El Circuit català l’ha guanyat el GM peruà Emilio Cordova, essent el millor català el GM Josep Oms. Malgrat les dificultats, 27 tornejos continuen acudint puntualment a la seva cita amb els afeccionats No hem cansaré d’agrair a tots als clubs que organitzen activitats, tant del circuit com de fora del circuit, perquè són el motor del nostre creixement.

 

No és un topic afirmar que l’Assemblea que celebrem avui pot ser una assemblea històrica de la Federació Catalana. El futur truca a la nostra porta i estic convençut que l’hem de deixar entrar. Si aconseguim estendre els escacs a la escola, si aconseguim malgrat la crisi mantenir la nostra oferta de competicions i si reafirmem la nostra voluntat de prendre les nostres decisions i caminar cap a la plena sobirania de la nostra Federació, podem estar segurs que els escacs tindran una salut de ferro al nostre país.

 

Moltes gracies per la vostra atenció.”

 

 

Un cop acabat el discurs del president, com no hi ha hagut preguntes, el Sr. Viñas que feia de moderador, ha procedit a buscar dos persones entre el públic per fer d’interventors per l’aprovació de l’acta de la reunió. Han estat nomenats els Srs. Cabello i F. Andreu.

 

Seguidament s’ha passat a parlar del Calendari esportiu de l’any 2013.

 

El Sr. Pont ha pres la paraula per explicar-nos que degut a que aquest any la Setmana Santa és molt aviat, no hi havia els 11 diumenges tradicionals abans d’ella, on els dos primers es jugava la Copa Catalana i els nou següents el Per Equips general. Per això la Final de la Copa Catalana serà aquest any el 7 d’abril, i es mantindrà o no després del Per Equips en anys succesius depenent de si té èxit o no. Un altre canvi important és que la final de Catalunya sots-8 s’integra a la Final sots-18. Em va semblar entendre que va dir el Sr. Pont que el 15 de desembre, un cop aquesta assemblea aprovés el pressupost de la FCE, es faria el calendari de torneigs del circuït, però potser va voler dir que tindria lloc la reunió d’organitzadors del Circuït del 2013. El torneig Intergeneracional entre veterans i jugadores femenines es consolida el 1 de maig.

 

Com ningú va demanar la paraula per preguntar res, es va aprovar aquest calendari amb una sola abstenció.

 

Seguidament va prendre la paraula el tresorer Sr. Camell per presentar-nos el projecte de pressupost. Al televisor van aparèixer aquestes dades:

 

Subvencions de la Generalitat.     Pressupost     Cobrades

 

2011                                              314.000 €      262.000 €

2012                                              262.000 €      110.000 € Hi ha aprovats 220.000 € però només s’han 

2013                                              165.000 €                                                            cobrat 110.000 €.

 

Això reflecteix que les subvencions de la Generalitat són imprevisibles, per la qual cosa confiaven més en el creixement d’ingressos per fixes de jugadors, que en aquestes.

 

Els preus de les llicències queden així:

 

General 32 € Veterans 18,40 €  Sots-16 18,40 €  Sots-14 6,70 €  Sots-10 2 €  Quota anual no puja 180 €.

 

El tresorer ha dit que de mitja l’increment dels serveis de la FCE als clubs pujaven un 4,2 %, mentre que les incripcions del Per Equips ho feien un 3,90 %. D’aquesta manera passem d’un pressupost el 2012 de 816.749 € a 721.050 € pel 2013, amb un decreixement del 11,70 %. El Sr. Camell ha acabat dient que es farà només un butlletí en paper anual, mentre que el digital es seguirà fent un cop al mes aproximadament, depenent de la quantitat d’informació que hi hagi per publicar.

 

En el torn obert de paraules el Sr. Peñarrolla de l’Incresa ens ha comunicat que el seu club desapareixia degut a l’exigència municipal de justificació d’una quantitat molt superior a la rebuda pel club.

 

Algú ha dit que no era bo que l’economia de la FCE depengués tan exageradament de la subvenció de la Generalitat i el president ha respost que el Secretari General de l’Esport en funcions els havia assegurat que el gener del 2013 cobrarien la resta de la subvenció del 2012, o sigui els 110.000 € pendents, i que com no s’havia cobrat tota la subvenció el 2012, no s’havia executat tot el pressupost d’aquest any, malgrat haver estat aprovat per l’anterior assemblea. El Sr. Ayza ens ha informat llavors d’un tema trascendental que mai havia sentit esmentar com és que en els darrers anys la FCE havia tingut beneficis, si ho he entés bé, i que tenien 150.000 € de calaix o superhàbit històric que es podia fer servir en cas extrem. La veritat és que en properes assemblees caldria matitzar més això, perque no parem d’aprobar pressupostos, però sembla que a final d’any mai es cumpleixen pels retrasos en els pagament de la Generalitat, entre d’altres motius.

 

El president ha continuat dient que el trasllat de seu i les obres no han influït en la salut econòmica de la FCE, que no s’apujaven les quotes dels torneigs el 2013, que no es podrà viure sempre de les subvencions de la Generalitat, i que a pesar que els serveis generals de la FCE s’apujaven un 4,2 €, un 0,2 % més que el IPC espanyol, es congelaven bastantes taxes que se li cobren als clubs.

 

EL Sr. Morcillo ha preguntat llavors per què s’incrementava tant la fixa sots-16, homologant-la a la de jugadors veterans, mentre que el Sr. Arilla del Sant Martí ha preguntat per què no hi havia ingressos de la Festa Catalana, i per què només es dedicaven 800 € al Campionat d’Espanya de la Juventut.

 

El president ha respost que la Feda cobrava 7 € a la FCE per cada jugador que tenia elo Fide, i com molts sots-16 en tenen s’havia d’incrementar el que pagaven aquests jugadors, que el Consejo Superior de Deportes ha fet desaparèixer del Campionat d’Espanya de la Juventut la categoria sots-16, a més de que els allotjaments i viatges d’aquest torneig els paga directament la Generalitat, i només s’haurà de pagar un entrenador i un delegat, a més dels dos fins ara. El Sr. Camell ha afegit que la Festa Catalana sí tenia ingressos però preferien a més de desglosar que tenia 12.000 € de despesa i 10.000 € d’ingressos, posar només que tenia 2.000 € de pèrdues. Alguns hem dit que no era igual una cosa que l’altra, per que tal com ho feien el pressupost de la FCE quedaria molt reduït i alterat en el seu volum, amagant les quantitats reals, encara que mantenint els balanç final de dèficit o superhàbit. El president ha dit que en la presentació dels resultats no es feia així, i que tornarien a desglorsar-ho tot en properes presentacions de pressupostos.

 

Finalment s’ha aprovat el pressuspost de la FCE pel 2013 amb només 5 abstencions.      

 

Seguidament s’ha passat a ratificar per l’Assemblea el Sr. Davide Vega d’Aurelio com a nou menbre de la Junta directiva de la FCE com a responsable del Comité Tècnic d’Àrbitres, la qual cosa s’ha produït per una àmplia majoria amb dos vots en contra. Com ha dit el president, el Sr. Jaume Bosc serà el responsable del departament de veterans sense estar a la JD per decisió pròpia.

 

Potser he badat, però o el Sr. Josep Serra ja pertanyia a la Junta de la FCE, que crec que no, o no s’ha ratificat per l’assemblea el seu nomenament, o no me n’he enterat.

 

Llavors el moderador ha donat el torn de paraula al president, perque defensés l’oportunitat de que l’assemblea de la FCE donés el vist-i-blau perque la FCE s’afiliés a la ANC, Assemblea Nacional de Catalunya, i a la Fide.

 

El Sr. Ayza ha dit que li havien demanat si la FCE es podia afiliar a la ANC i ell ens demanava permís alhora, ha dit que ell personalment ja hi estava adherit, que hi havia gent de diversos partits polítics en l’ANC, que era la precursora de la manifestació del 11de setembre i sobre el tema de la Fide ha dit que no seria fàcil, que s’iniciava un procès que no es sabia quan s’acabaria i que s’enviaria un dossier de la FCE a la Fide per anar preparant el camí. Finalment ha dit que es farien votacions separades sobre les dos propostes.

 

En el torn obert de paraula el Sr. Reginaldo ha preguntat sobre una notícia apareguda al diari que deia que la UFEC s’havia adherit a la ANC, i pel fet de que nosaltres pertanyiem a la UFEC, si ja ho estavem alhora. El president del Sant Martí ha dit que creia que les dimissions del menbres de la Junta de la FCE a l’espanyola s’havien d’haver fet després d’aquesta assemblea i no abans i que tenia dubtes sobre si en el tràmit d’ingrès a la Fide els jugadors i equips catalans podrien seguir jugant Campionats d’Espanya. Seguidament el Sr. F. Andreu del Congrès ha dit que tentien poca informació sobre el tema, que dins un club hi ha jugadors de diferents ideologies, que entrar a la ANC era una reflexió política que no era una tasca del clubs d’escacs, que no sabia si s’havien calibrat les conseqüències de deixar la Feda, i que proposava deixar el tema per la propera assemblea per que els clubs tinguissin temps de preguntar els seus afiliats, donat que si s’aprobava l’afiliació a la ANC podíem sortir el dia següent en portada d’alguns diaris. El Sr. Cabello ha dit que ell estava d’acord en afiliar-se a la ANC, però que no podia votar per tota la seva entitat, que no s’havia pronunciat, i que ara mateix no era possible entrar a la Fide.

 

El Sr. Viñas ha contestat que ells havien dimitit de la FEDA a títol personal per dos motius: el voler independitzar-se d’ella i la gestió econòmica amb una filosofia contrària a la de la FCE, que es basava en carregar de taxes les federacions autonòmiques afiliades a més d’augment el nombre de jugadors federats com feia la FCE. Ha seguit dient que els clubs havien tingut més de 30 dies per preguntar als seus afiliats sobre el tema, que només es proposava afiliar-se a una entitat, i que en els darrers 30 anys sortia molt poc els escacs als diaris.  

 

El president ha dit que les 66 federacions catalanes de la UFEC havien signat un manifest a favor pel dret a decidir en recolsament d’una proposta del Parlament de Catalunya, i que això és el que havia sortit al diari, que altres federacions catalanes ja s’havien afiliat a la ANC, i que l’havien convocat properament a Benidorm com a la resta de presidents autonòmics, per parlar d’un possible augment de quotes de la Feda pel 2014, i que marxaríem de la Feda només quan ens autoritzés la Fide a entrar-hi.

 

En un nou torn de paraula concedit pel Secretari Sr. Viñas el Sr. Josep Chalmeta ha dit que al seu club sí que ho havien discutit i que la ANC només pretenia fer un referéndum a la societat civil, el Sr. F. Andreu ha dit que la ANC lluita per la independència de Catalunya i el fet d’afiliar-nos ens convertia en independentistes potencials, el Sr. Cabello per alusions ha dit que no es sentia legitimat per votar sí o no, el Sr. Reginaldo ha dit que com a representant d’un club podies prendre una decisió sobre el tema i no es podia dir que no estaves legitimat sobre el tema i el Sr. Fernández del Mollet ha dit que ells havien fet una assemblea extraoridnària de socis per parlar sobre el tema, perque hi havia hagut temps per fer-la.

 

Finalment s’han aprobar els dos temes: l’afiliació a l’ANC amb 20 vots a favor, 4 en contra i 7 abstencions i la petició de l’ingrès a la Fide per 27 vots favorables, cap negatiu i 4 abstencions.  

 

En aquest moment hem passat a valorar les modificacions de reglaments a proposta de la Junta de la FCE.

 

La primera parlava de la modificació de la normativa de canvi de club, que ha estat defensada pel Sr. Parayre dient que caldrà l’autorització del club titular de la llicència del jugador, caldrà que el nou club del jugador pagui altre cop la fixa però no es tornaran els diners de la fixa pagada al club que renuncia al jugador i segueix vigent la norma de que si has jugat una competició oficial per equips amb un club, no et pots canviar.

 

El Sr. Reginaldo ha preguntat si un jugador podia jugar amb un equip el per Equips a Catalunya i amb Espanya amb un altre, a la qual cosa el president li ha contestat que no, afegint que els canvis de club donaven feina i problemes als treballadors de la FCE, encara que només afectava a uns 10 o 15 jugadors l’any. Alguns ens hem queixat que el redactat donava a entendre que sense l’autorització del club actual no et podies canviar de club ni en el periode adient per fer-ho, i des de la taula ens han dit que el redactat de l’article podia ser millorable.

 

Aquesta modificació reglamentària s’ha aprobat per unanimitat.

 

La següent modificació reglamentària de la FCE es referia a les condicions del torneigs homologats, de forma que es proposava que desaparegués el límit del 60 % de jugadors d’un mateix club en un torneig, encara que en aquest cas no valdrien per norma de MC i no serien subvencionats per la FCE, per afavorir els socials i l’activitat als clubs, segons el president, i facilitar la celebració de torneigs homologats en llocs amb pocs jugadors, molts d’ells d’un mateix club. Aquest normativa afecta tant als torneigs oberts i tancats de ritme clàssic. Al Sant Martí, que organitza un dels Socials de lentes més grans de Catalunya amb 56 jugadors, no li entraria al cervell que no hi haguèssin no federats al social, per la qual cosa el torneig no és avaluable per elo de totes formes. De fet el torneig social és fa per captar socis.

 

La proposta s’ha aprovat per àmplia majoria.

 

A continuació ha defensat la seva proposta d’ampliació del ritme de joc del Per Equips el Sr. F. Andreu del Congrès, argumentant que si hi havia més temps per pensar es farien partides de més qualitat, que els jugadors tenien necessitats fisiològiques que per exemple feien interromple de vegades partits de tennis, per finalment dir que posposa la votació de la proposta per la propera assemblea de maig perque els clubs tinguin temps a debàtrela entre els socis.

 

Llavors el sr. Viñas ens ha explicat que segons els estatuts de la FCE, així com els clubs havien de presentar propostes avalades pel 10% dels clubs amb 40 dies d’antelació i si no era així, només s’en parlava a l’assemblea d’elles si la JD de la FCE i estava d’acord, la FCE podia incloure a l’ordre del dia una proposta sense cap limitació de temps previ, sempre que es cumplís que:

 

1.       Es fes una votació prèvia per veure si es discutia la proposició presentada per la FCE fora de termini.

2.       Fos un tema urgent, com era el presentat ara que encara que afectava al Per Equips del 2014, els ascensos i descensos del 2013 ja es veien modificats.

3.       Fos aprobada la proposta per 2/3 dels votants.

 

Així, arrel d’una proposta del SCC. Sabadell de que la Divisió d’Honor tinguès 16 equips el 2014, hi va haver una reunió a la seu de la FCE dels equips de DH el dimarts 20 de novembre, i van decidir juntament amb la FCE modificar la proposta del Sabadell per presentar-la a l’assemblea, amb l’aval per la FCE.

 

El president ens ha explicat que pretenien tenir 16 equips el 2014 a la DH, fent una fase prèvia de dos grups de 8 equips cada un, i una segona fase on jugarien els 4 primers de cada grup amb els 4 primers de l’altre grup pel campionat i els 4 darrers de cada grup també amb els 4 darrers de l’altre grup per les plaçes de descents, encara que els que quedesin en els llocs 11 i 12 de l’any 2013 jugarien amb els dos tercers de Primera Divisió un matx a un sol encontre per veure qui ocupava la plaça de DH l’any següent. Això voldria dir que l’any 2013 pugen a DH els dos primers de cada grup de PD. La puntuació final dels equips de DH té en compte els punts de la fase prèvia per evitar que algun equip fixi jugadors per reforçar-se a darrera hora. El Sr. Ayza ha dit que cap lliga d’esports importants té 12 equips, ha recordat que aquesta proposta d’augmentar a 16 equips la màxima categoria ja havia estat anomenada quan va passar la DH de 10 a 12 equips, i té la idea de popularitzar el joc dels escacs a les territorials, per reforçar la presència dels escacs als mitjans de comuncació, ja que no sortim en diaris de gran tirada però en comarcals sí, i les tirades dels diaris comarcals entre tots asoleixen la de El Periódico sol, i que els detalls de com quedaria la competició es presentarien a l’assemblea del proper mes de maig. Un cop passat aquest primer any, la idea és que baixarien tres equips de la màxima categoria, i pujarien com fins ara els dos primers de cada grup de PD, i els segons es jugarien la plaça que quedés en un matx directe.    

 

En el torn obert de paraula el Sr. Muratet ha dit que a la territorial de Girona a totes les categories el darrer equip baixa sempre, i no li semblava bé que aquest any 2013 no baixés directament cap equip de DH, el Sr. Arilla del Sant Martí ha dit que el fet de puxar tants equips a la màxima categoria faria baixar el nivell, que es produirien resultats molt abultats pel desnivell dels equips participants, sobretot a la primera volta de la competició, la qual cosa faria que hi haguès poca emoció i interés en bastants encontres i el Sr. Grau ha dit que calia solucionar lo de que hi haguès molts filials a un grup de PD i a l’altre cap com passa en aquest any.  

 

El president ha respost que resultats de 10-0 ja se n’havien vist, que jugadors relativament fluixos ja havien jugat a la màxima categoria, que totes les decisions tenen coses bones i dolentes però que en aquest cas les positives eren majoria, i que a la propera assemblea de maig es faria una normativa per que tots els equips filials de PD no estiguessin al mateix grup com passa aquest any.

 

En un nou torn de rèplica el Sr. Joan Antoni Pérez ha dit que estava a favor de que baixés directament el darrer de la màxima categoria el 2013, i que per compensar la competició potser caldria crear un tercer grup de PD, el Sr. J. Chalmeta ha dit que l’argument de molts equips dels esports importants no servia per que el que passa allà es que juguen a doble volta, que més equips que pugen de categoria vol dir més desplaçaments del conjunt dels equips de Catalunya, que són una despesa important pels clubs modestos, i ha preguntat què passaria si la normativa que proposaria la JD el maig no s’aprovava, el Sr. Pablo Díaz-Flores ha dit que hi havia bastants vacants i incompareixences a les categories inferiors i que calia tenir-les en compte.

 

El Sr. Ayza ha respost que hi havia uns 380-400 equips cada any que jugaven el campionat per equips i que només es proposava un increment de 4 a la màxima categoria, la qual cosa no era significativa respecte el nombre total d’equips en joc, que a la 2a Territorial aquest proper any hi haurà només 6 jugadors per intentar evitar les incompareixences, per la qual cosa el impacte de la modificació proposada en les categories inferiors seria poca cosa, que el canvi normatiu donaria cohesió territorial a la FCE, donant accés a la màxima categoria a equips de totes les províncies i que el fet que un club ascendís a la màxima categoria era beneficiós per ell.

 

El moderador ha dit llavors que el fet que no baixés cap equip de la màxima categoria directament només es produiria aquest any 2013, i que el més de maig a la propera assemblea exposarien com funcionaria la competició respecte desempats i altres temes.

 

Crec que el president ha afegit llavors que amb aquest canvi a la màxima categoria s’evitaria que els equips que ja han baixat es deixessin guanyar a les darreres rondes, per que això no passaria i s’augmentaria la competitivitat i que la història demostra que quan un equip arriba a la màxima categoria es sol reforçar amb jugador de nivell.

 

Llavors el president del Sant Martí Sr. E. Arilla ha proposat que el sistema de puntuació de DH fos l’olímpic antic, els punts guanyats a cada encontre, però aquesta proposta no s’ha tingut en conte, el Sr. Muratet ha dit que volia que baixés directament el darrer de DH el 2013, independentment del mètode que s’usés per aquesta finalitat, mentre el Sr. Pere Reginaldo ha dit que amb el play off entre els tercers de PD i el 11 i 12 podien baixar dos equips el 2013 de la màxima categoria, i que segurament serien més forts els equips de DH que el 11 i 12.

 

El cas és que hi ha hagut dos votacions: una per si s’aprovava l’augment de 12 a 16 equips a la màxima categoria, i l’altra per veure si el 2013 el darrer equip de DH baixava directament o no.

 

Finalment s’ha aprovat que la DH passés de 12 a 16 equips per 22 vots a favor, 7 en contra i 5 abstencions.  

 

Algú ha dit que això no eren els 2/3 dels vots totals, però el Sr. Viñas ha dit que les abstencions no s’havien de tenir en conte.

 

Respecte al segona votació, el play off a ronda única entre els tercers equips de PD i el 11 i 12 de DH pel 2013 ha tret 9 vots, i que baixés el darrer de la màxima categoria directament ha tret 7 vots.

 

En el torn obert de paraules el Sr. J. Chalmeta ha dit que encara que no es podia modificar aquest any, s’havia d’evitar pel 2014 que diversos equips filials juguessin al mateix grup de PD com passa aquest any, i el president li ha respost que el mes de maig proposarien un canvi en la normativa de forma que el segon filial que caigués al mateix grup de PD que l’anterior baixaria tants números com calgués de forma que anés a l’altre grup, i que no s’havia fet abans per que era el primer cop que passava, encara que aquest any passat hi havia dos equips B al mateix grup de PD, però no tres com aquest proper 2013.

 

El moderador ha donat llavors per acabada l’assemblea, mentre que el president ha repetit que aquesta seria una assemblea històrica.   

 

S’ha produït llavors el sorteig de la DH i dels dos grups de PD, quedant la cosa així.

 

Divisió D’Honor                              Primer Divissió

                                           Grup 1                          Grup 2

1.Barberà                           

2.PEC                                 1.Congrès                   1.Sant Boi

3.Montcada                        2.Mollet                      2.Gerunda

4.Colon Sabadell                3.Barcelona-Uga B     3.Catalunya

5.Andorra                          4.Colón Sabadell B      4.Tarragona

6.Sant Josep                      5.Reus Deportiu           5.Catalonia

7.Foment Martinenc         6.PEC B                       6.Tres peons

8.Sitges                             7.Tàrrega                      7.Peona i peó

9.Barcelona-Uga               8.Lleida                        8.Gran penya

10.Figueres                       9.Ideal Clavé                9.Sant Martí

11.Escola Escacs Bcn.      10.Tordera                   10. Terrassa

12.Sant Andreu

 

      

Esperant perdoneu els errors i oblits que hi pogui haver de comprenssió o transcripció del que ha dit cada persona, us saluda atentament:

 

Barcelona, 26 de novembre de 2012

 

Ricard Llerins.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1