bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 13/09/2014 13:13:12

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

XXII PROMOCIO BADALONA

XXII PROMOCIÓ CLUB D’ESCACS BADALONA
III MEMORIAL SR. JULIO LÓPEZ
DIMARTS TARDA, INICI 30 DE SETEMBRE  2014


Art. 1.- REQUISITS
El Torneig és obert a la participació de tots els jugadors federats .
Es jugarà pel sistema suís a 9 rondes el dimarts a partir de les 19,30 hores.

Art. 2.- INSCRIPCIONS • Als telèfons:
Pablo Díaz-Flores: (+34) 636.55.29.06 - 639.75.22.86. 93.388.31.17 (Tardes)
Jacinto Plaza : (+34) 93.399.55.67 (Tardes).
Per correu electrònic a l’adreça: cebadalona@hotmail.com
Art. 3.- DIA I HORARI DE JOC.
GRUP ÚNIC:
9 Rondes . Inici 30 De setembre
Art. 4.- LOCAL DE JOC.
Local Social Club d’Escacs Badalona, Olivera de Sistrells 77 3r.
Art. 5.- SISTEMA DE COMPETICIÓ I HOMOLOGACIÓ.
Sistema Suís, homologat per la Federació Catalana d'Escacs
Amb aplicació del Reglament de la Federació Catalana d'Escacs i qualsevol extrem no previst, per les lleis dels escacs de la FIDE.
El torneig comptarà per a normes i Elo, Català. Grup Únic

Art. 6.- RITME DE JOC.: 1,30 + 30 segons per jugada

Art. 7.- ARBITRE DEL TORNEIG. Actuarà com a Àrbitre Principal el Sr. Pablo Díaz-Flores
Art. 8.- DIRECCIÓ DEL TORNEIG. La Direcció del Torneig serà a càrrec del Sr Jacinto Plaza

Art. 9.- JUGADORS ELIMINATS.
Seran eliminats tots els jugadors que, sense avís, no es presentin a la primera ronda, i tots aquells que no compareguin a dues rondes, siguin consecutives o alternes.

Art. 10.- REPARTIMENT DE PREMIS Els premis no seran acumulables

Art. 11.- EMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL.
Aquells empats que es produeixin a la classificació final es resoldran per:
1er.- Bucholz Brasiler (Bucholz exceptuant la puntuació més baixa)
2on.- Bucholz Total.
3er.- Puntuació progressiva acumulativa

Art 12.- PREMIS
CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA:
1r. Classificat: 200 Euros
2n. Classificat: 100 Euros
3r. Classificat: 70 Euros
4t. Classificat: 50 Euros
5è. Classificat: 30 Euros
En el cas que el jugador no estigui present en el moment de l’entrega dels premis, a excepció de causa justificada i acceptada per l’organització, el jugador perdrà el dret al premi i aquest quedarà a disposició de l’organització.Trams d'Elo Català
Elo inferior a 1.850: 1er. 30 Euros i trofeu
Elo entre 1850 i 1999: 1er. 30 Euros i trofeu
Elo entre 2000 i 2149: 1er. 30 Euros i trofeu.
Trofeus pel millor sub- 16 , millor sub-14 , millor sub-12 , millor sub 10 , millor més gran 65 anys

Art. 13.- DRETS D’INSCRIPCIÓ.
.Mestres Catalans i Mestres Fide: Gratuït.
20 Euros, més gran de 65 anys i menys de 16, 10 Euros

Art. 14.- LLIURAMENT DE PREMIS.
Els premis seran entregats el dijous següent a la finalització del torneig.

Art. 15.- COMITÈ DE COMPETICIÓ.
El Comitè de Competició estarà designat en la primera ronda de joc.

Art. 16. CANVIS EN EL REGLAMENT.
L’organització podrà modificar el present Reglament quan les circumstàncies així ho aconsellin

Art. 17.- SUBMISSIÓ AL REGLAMENT.
El fet d’inscriure’s comporta la submissió de tots els participants al present Reglament i l’acceptació de tots els seus extrems.

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1