bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 14/08/2014 07:45:07

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

XXXII OBERT D’ESCACS VILA DE CERDANYOLA

 

1. Local de joc: El torneig es disputarà al local de la Penya d’Escacs Cerdanyola (C. Sant Ramon, 180), i també al local de l’Associació de Veïns Sant Ramon (C. Santa Maria, 17), separats ambdós locals per 50 metres.

 

2. Sistema de competició: El torneig es disputarà per sistema suís basat en valoració a vuit (8) rondes i set (7) rondes pel grup dels “Espinets”. L’emparellament es farà amb el suport del programa Swiss Manager.

 

El torneig tindrà un format de tres grups:

 

Grup A: Obert per a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor i que tinguin codi FIDE. Aquells jugadors amb bandera ESP a la FIDE també hauran d’haver tramitat la llicència FEDA amb anterioritat. Vàlid per elo FIDE, FEDA i català i normes de MC.

 

Grup B: Obert per a tots els jugadors amb un elo català inferior a 1950. Vàlid només per elo català.

 

Grup “Espinets”: Obert a tots els jugadors sub-10, federats o no, amb un elo català inferior a 1750. Per a casos excepcionals s’admetran jugadors amb més elo o sub12, a decisió del Comitè Organitzador. No serà vàlid per cap elo.

 

Un jugador pot demanar jugar en un grup superior. Si a la inscripció no s’indica res, el jugador serà inscrit en el grup corresponent per elo català.

 

3. Dies i horari de joc: L’horari de joc serà els dissabtes per la tarda de 16:30 a 20:30 hores, els dies 4, 11 i 18 d’octubre de 2014 i 1, 8, 15, 22 i 29 de novembre de 2014. El dissabte 25 d’octubre serà jornada de descans, a causa de la celebració del Campionat de Catalunya per Equips d'Edats. El grup “Espinets” començarà el dia 11 d’octubre.

 

4. Ritme de joc:

 

Grups A i B: 90 minuts amb un increment de 30 segons per jugada.

Grup “Espinets”: 75 minuts a caiguda de bandera.

 

5. Incompareixences: El jugador que no estigui davant el tauler passats 30 minuts des del començament de la ronda perdrà la partida per incompareixença.

 

Excepcionalment, a la primera ronda es permetrà 1 hora de retard.

 

Els jugadors que no es presentin a la primera ronda sense causa justificada o bé a dues rondes, consecutives o no, quedaran eliminats del torneig.

 

Si algun jugador s’ha d’absentar alguna ronda, ho haurà de comunicar abans del dimarts a les 21 hores de la mateixa setmana en què es disputarà la ronda.

 

6. Desempats: En finalitzar la darrera ronda, es sortejarà l’ordre dels desempats, a escollir entre els següents: Buchholz brasiler, Buchholz total i Nombre de partides guanyades. Si persisteix l’empat, s’aplicarà el desempat progressiu. (Veure Annex per l'explicació dels desempats).

 

7. Direcció i arbitratge: L’Àrbitre Principal serà Jaume Grau (AN) i els àrbitres adjunts Gabriel Castellet (AC) i Marc Piquer (AC).

 

8. Reclamacions: Les decisions arbitrals podran ser apel·lades al Comitè de Competició, el qual estarà format pel director del torneig i dos jugadors escollits durant la primera ronda.

 

Tota reclamació contra una decisió arbitral haurà de dirigir-se al Comitè de Competició, per escrit, i com a màxim una hora després que finalitzi la ronda, dipositant una fiança de 30 euros juntament amb la reclamació. Aquesta quantitat serà retornada en cas que la decisió sigui favorable al reclamant, o si el Comitè estima que la reclamació era procedent. Les decisions d’aquest comitè seran inapel·lables.

 

9. INSCRIPCIONS

 

Les inscripcions es poden fer de dues formes:

 

Per telèfon: Trucant als telèfons 93.580.22.89 i també al 93.580.84.81, de 16 a 23 hores, Sr. Jaume Grau.

 

Per correu electrònic: A l’adreça escacspec@gmail.com o bé marc_mpg@hotmail.com. S’enviarà un correu confirmant la inscripció. En cas que no el rebeu en 24 hores, torneu-lo a enviar. Gràcies.

 

Quotes d’inscripció:

Grup A: 30 euros

Grup B: 20 euros

Grup C: 10 euros

Sub 14 o de més de 60 anys al grup A: 20 euros

Jugadors locals grup A: 20 euros

Jugadors locals grup B: 15 euros

Jugadors locals grup C: 5 euros

 

La data límit d’inscripció és el dia 3 d’octubre a les 21 hores. Es tancarà la inscripció quan s’arribi als 150 inscrits entre els tres grups. El pagament de les inscripcions es farà efectiu durant les dues primeres rondes.

 

10. PREMIS

 

El lliurament de premis serà el diumenge 30 de novembre de 2014 a les 12 hores, després del torneig de ràpides que començarà a les 10 hores.

 

A efectes del rànquing inicial, per al grup A es farà servir l’elo FIDE, després el FEDA i després l’elo català. Per al rànquing inicial dels grups B i “Espinets” es farà servir l’elo català. Els premis per tram d’elo i l’assignació de grups seran sempre per elo català.

 

 

 

GRUP A

 

Campió: 300 euros + trofeu

2on: 200 euros + trofeu

3er: 100 euros

4t: 80 euros

5è: 60 euros

 

1er Tram 1700-2000: 60 euros + trofeu

2on Tram 1700-2000: 40 euros

1er Tram 2000-2150: 60 euros + trofeu

2on Tram 2000-2150: 40 euros

 

GRUP B

 

Campió: 120 euros + Trofeu

2on: 80 euros + Trofeu

3er: 60 euros

4t: 40 euros

1er Tram 1700-1800: 50 euros + trofeu

 

GRUP “ESPINETS”

 

Campió: Trofeu

2on: Trofeu

3er: Trofeu

1er Sub-8: Trofeu

2on Sub-8: Trofeu

3r Sub-8: Trofeu

 

Els premis econòmics no seran acumulables. En cas d’optar a dos premis, s’agafarà el de major quantitat.

                              

Premi per Equips (només grups A i B): Es farà una classificació, per a cada grup, comptant les tres millors puntuacions de l’equip. El campió obtindrà un trofeu i també tindran un obsequi els tres integrants de l’equip.

 

Premi per Famílies: Es farà una classificació comptant les dues millors puntuacions de cada família, independentment del grup en que es trobin, comptant com famílies sempre que siguin germans, pare-fill, avi-nét, etc., però no comptarem, per exemple, cosins. La millor família tindrà un pernil de premi.

11. Mòbils: Queda totalment prohibit l’ús de telèfons mòbils al recinte de joc i de qualsevol altre aparell de comunicació. En tot moment, aquests dispositius (mòbils o aparells) hauran de romandre completament apagats i guardats de manera que no siguin visibles. En cas d’infracció s’aplicaran les següents sancions:

- Si el telèfon mòbil o aparell està connectat, el jugador rebrà una advertència.

- Si el telèfon o aparell emet un so durant la ronda, o el jugador fa ús de qualsevol mena, aquest jugador perdrà la partida.

- Si un jugador fa ús del telèfon per rebre ajuda externa, aquest serà expulsat de la competició sense dret a cap mena de reemborsament de la inscripció.

12. Normativa: Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà mitjançant la normativa de la FIDE i de la Federació Catalana d’Escacs, amb les adaptacions corresponents a les característiques del torneig.

La participació en aquest torneig suposa, per part del jugador, la total acceptació d’aquestes normes.

 

ANNEX: DESEMPATS

 

Buchholz total: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador.

 

Buchholz brasiler: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador excepte el que té la puntuació més baixa.

 

Nombre de partides guanyades: Es compta el número de partides que el jugador ha guanyat. En cas que una partida hagi estat guanyada per incompareixença, no computarà en el càlcul d’aquest desempat.

 

Progressiu arribant a les darreres conseqüències: Després de cada ronda un jugador té una determinada puntuació. El desempat consisteix en la suma d'aquestes puntuacions. Si l'empat persisteix, es fa el mateix càlcul traient rondes, començant per la primera.

 

Ajust FIDE en el Buchholz: L'ajust FIDE en el Buchholz s'aplicarà, per a les partides no jugades, com si s'hagués jugat contra un oponent virtual (FIDE Handbook, C04.5):

 

-        Els punts que tindrà aquest oponent virtual seran: Els punts que tenia en començar la ronda, més el resultat de la ronda tractat com un resultat normal (és a dir, que una derrota per incompareixença és una victòria per l'oponent virtual, i viceversa), més mig punt per la resta de rondes fins al final.

-        Per als seus rivals, la partida no jugada comptarà com taules.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1