bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 14/07/2014 09:03:45

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

VIII Obert d’escacs Vila de Gràcia

Bases del torneig:

1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes al local del Club Tres Peons, carrer Ros de Olano 9 de Barcelona .

2. El torneig es disputarà en un sol grup, limitat a un màxim de 111 jugadors.  El ranking inicial es formarà tenint en compte l’Elo català

3. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

4. Els dies de joc seran els divendres de cada setmana, del 26 setembre al 21 de novembre ambdós inclosos.

5. Les rondes començaran a les 21,00 hores

6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.

7. Premis :

1. - Segons la classificació general:

primer classificat 250 euros i trofeu

segon classificat  150  euros i trofeu

tercer classificat    80  euros i trofeu

quart classificat     60  euros

2. - Per trams d’Elo:

S’estableixen tres trams d’Elo

De 1955 a 2054; de 1855 a 1954 i inferiors a 1855

Primer de cada tram  60 euros i trofeu

Segon i tercer de cada tram, trofeu

Per distribuir els/les jugadors/es en les categories de franges d'ELO es tindrà en compte  l'ELO català.

Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, no podent optar a la franja superior.

Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Elo, ha aconseguit també un dels premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent classificat

8. Formes d'inscripció:

A) Telefònicament:    655 056 506

B)  Per mail a:          trespeons@gmail.com

 

9. Drets d'inscripció:

quota d'inscripció. general......................28 €

majors de 65, i menors de 18 anys..........23 €

socis del Tres Peons ...............................18 €

titulats internacionals.(FIDE.)..............  ...gratuït

socis del Tres Peons amb Elo Cat.>2200..gratuït

Descompte ( de 2 euros) :Si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 24 de setembre , mitjançant un ingrés al compte de la Caixa número 2100-3436-58-2100211798, indicant el nom, i cognoms, els drets d’inscripció seran de 2 euros inferiors als esmentats       

10.  L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

11 . La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 111 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins el moment en que s'hagi efectuat el pagament dels drets corresponents,. Els nous jugadors que substitueixin els eliminats, entraran a la segona ronda amb 0 punts.

12 . Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença. Si no es presenta a la primera ronda, o a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

13. Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior, amb un màxim de dos per tot el torneig.

14.  Lliurament dels Premis :

Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran el divendres 28 de novembre a les 20,30 hores, per estricte ordre de classificació, el

Els premis no són acumulables i tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en l’acte de lliurament de premis.

 

15. Desempats: per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes: Bucholz brasiler (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Bucholz mitjà (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Nombre de victòries i Progressiu fins a les últimes conseqüències. L’ordre de aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà immediatament desprès de acabar l’última ronda.

 

16. El director del torneig es el Sr. Josep Maria Tey  

       i l’àrbitre principal es el Sr. Daniel Leiro

 

17. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig i tres jugadors/es escollits/des entre els/les participants. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives.  Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a tornejos oberts.

18. El torneig quedarà suspès quan  motius de força major impedisin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 50 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

19. Els participants autoritzen a ser enregistrats/fotografiats amb finalitats informatives i de promoció.

20. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1