bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 23/05/2016 07:49:43

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

Assemblea Ordinària de Clubs de la Fce de 21 de maig de 2016:

 

 

El dissabte 21 de maig de 2016 hi ha hagut lloc una nova assemblea ordinària de clubs de la Fce a la seva seu del carrer Sant Adrià nº 20 de Barcelona. En entrar a la sala et donaven la típica cartulina per poder votar els que hi estiguessin autoritzats i tres blocs de fulls separats, tots escrits per les dos cares afortunadament pels que ens agraden els arbres. Un de 7 fulls sobre propostes de modificacions de reglaments proposades per la Fce. L'altre de 23 fulls sobre indicadors de competicions i jugadors de la temporada 2015 i començament de l'actual. El tercer de 27 fulls sobre els temes a tractar en l'assemblea, quasi tot sobre números de la Fce.

 

A la reunió han assistit 14 persones, sense contar els oradors, d’esquerra a dreta Sr. Viñas i Sr. Toni Ayza, ni els treballadors de la Fce presents. En algun moment ha segut a la taula també el Gerent de la Fce Sr. Antoni López per explicar algunes coses. Aquest cop no hi ha hagut imatges a la televisió del que es parlava. També estaven presents a la sala els  membres de la Junta Directiva Sr. Jordi Capellades, Sr. Albert Badosa, Sr. Jaume Ribera i Sr. Ramón Chalmeta i crec que el Sr. Josep Serra i Palomar també. S'ha vist a la seu de la Fce la Sra. Imma Montoliu, encara que no ha entrat a la sala on tenia lloc l'assemblea per que els seus deures de mare li ho impedien. Almenys els membres de la junta directiva de l'estrada no han pres part en cap votació.

Cal dir que en una sala propera a la de l'assemblea, el Gm Jordi Magem feia una classe a alguns dels millors nens sots-8 de Catalunya.

L'assemblea ha començat a les 10:30h. en segona convocatòria amb la benvinguda del Sr. Viñas, qui ha fet altre cop de moderador, passant ràpidament la paraula al president de la Fce Sr. Toni Ayza per que pronunciés el seu discurs habitual, que copio íntegrament tot seguit.

Presidents i representants dels clubs, benvinguts a l’assemblea de la federació Catalana d’Escacs.

 

La nostra es una federació esportiva i els èxits esportius són molt importants per nosaltres. Després tindré l’ocasió de felicitar als guanyadors de les nostres probes més importants, però tant important o més que els èxits esportius és la difusió del nostre esport i el creixement en el número de jugadors federats, perque és el que ens garanteix el futur.

 

Per això vull començar l’assemblea felicitant-vos per l’èxit assolit la passada temporada amb un nou record de federats. Finalment van ser 7.784 els jugadors federats l’any passat com podreu comprovar a la bateria d’indicadors federatius que us lliurem en aquesta assemblea.

La xifra provisional del 2016 fins fa quatre dies, és molt bona i quasi garanteix que enguany tornarem a batre el rècord, i és possible que arribem als 8.000 federats.

Aquestes dades es deuen bàsicament al treball dels clubs i la penetració dels escacs a l’escola.

 

El programa escacs i escola està creixent i estem treballant ja per entrar a l’àrea metropolitana de Barcelona, on viuen la majoria dels nens de Catalunya i que donarà un impuls important al projecte des de el punt de vista quantitatiu.

 

L’augment dels tornejos homologats també fa que cada cop més jugadors es federin, encara que en aquest aspecte hem de parlar de dues realitats, la de la corona de Barcelona, on creiem que l’oferta està arribant a una certa saturació i on caldrà regular-la, i la realitat de la resta de territoris on hem de fer una feina d’incentivació de l’oferta.

 

Per això hem creat una comissió d’homologació de tornejos, on està el delegat dels àrbitres Davide de Vega, el director executiu de la FCE Jordi Parayre i el vicepresident segon Ramón Chalmeta.

 

Aquesta comissió te tres encàrrecs:

A) Intentar arbitrar acords en el cas de col·lisió de tornejos en una mateixa àrea

B)  Aplicar els reglaments aprovats per l’assemblea en cas de no poder arribar a acords

C) Promoure l’oferta en aquelles àrees on l’oferta de tornejos considerem que és insuficient.                                                                                                                                                               Hem implementat el 1 de maig el nou elo ràpid català tal com ens va encarregar aquesta assemblea.

                                                                                                       Aquest elo engloba els tornejos d'escacs actius i d’escacs llampec. A partir d’ara tots els clubs que ho desitgin podran homologar els seus tornejos d’aquestes modalitats i fer que computin per aquest nou elo, així com si ho desitgen per elo FIDE ràpid o blitz

Ens em trobat amb un problema que hem volgut solucionar en aquesta assemblea. A la majoria de tornejos de ràpides acostumen a jugar alguns, encara que pocs, jugadors no federats. Per això presentem a aquesta assemblea una nova modalitat de llicència d’un dia només vàlida per a ràpides, amb un cost de dos euros, que permetria incloure a aquests jugadors. Aquesta llicència inclourà també l’assegurança esportiva dels nous jugadors.

 

Al punt cinc de l’assemblea tindrem ocasió de parlar d’aquest tema amb detall.

 

El nou acord amb la FEDA que vau aprovar a la passada assemblea ha normalitzat les relacions entre ambdues federacions i ens ha permès començar a aplicar l’autonomia de fixació de preus tant de llicències com d’homologació de tornejos. Hem creat un únic preu d’homologació de tornejos vàlid tant per elo català com per el fide. I en el cas de valdre per fide només s’incrementa amb la taxa per jugador on hem aplicat la banda baixa dels preus fixats per la FEDA.

 

On hem canviat substancialment el criteri és en el preu dels tancats on a partir d’aquest any un tancat per elo fide vàlid per normes a Catalunya tindrà el preu més barat del món, ja que estem molt per sota dels preus marcats per la FIDE. Amb aquesta mesura pretenem impulsar aquests tipus de torneigs que és on tenim menys oferta.

 

Aquest és un exemple de la capacitat d’autogovern que ens ha donat l'acord.

 

S’ha escollit la nova assemblea de la FEDA, on d’acord amb els reglaments del CSD i al nostre parer amb la lectura restrictiva d’aquest que fa la FEDA, Catalunya que representa un 29% dels jugadors a tot Espanya només tindrem vuit representants a una assemblea de 116 membres, un 6’9 %.

 

El proper dia 5 de juny s’escollirà el president de la FEDA i tot sembla indicar que un cop més serà escollit Javier Ochoa per al càrrec.

Vull aprofitar per dir oficialment que com és estatutari el proper any al mes de maig hi haurà eleccions a la Federació Catalana i que com ja he dit públicament, jo no presentaré la meva candidatura a president. Demano disculpes per haver estat tres mandats, quant em vaig comprometre a estar només dos, però no em vaig saber negar a la petició dels meus companys de junta en les darreres eleccions. Com soc un convençut de que els càrrecs han de ser per uns anys i es bo que es renovin, no em presentaré a les eleccions del proper any.

 

Vull excusar l’absència a aquesta assemblea del nostre tresorer el sr. Camell, però està impartint un curs de monitors a Amposta i m’ha demanat que jo us presenti el balanç del 2015. Ja entrarem en detall després però hem tingut un dèficit de 16.000 euros que no ens preocupa massa, pel bon estat financer de la FCE, on hem acumulat superàvits importants en els darrers anys.

 

En l’apartat esportiu vull començar felicitant al Mollet pel seu primer títol de Lliga, el primer que va a parar al Vallès Oriental. Crec que tenim una magnífica Lliga on cada cop més territoris tenen representació a la màxima divisió i encara que sempre es poden polir detalls, l’actual fórmula de competició manté l’interès dels afeccionats fins a la darrera ronda.

Felicitar també als equips Terrassa, Banyoles i Gerunda pel seu ascens.

 

Felicitar a l'Escola d’Escacs de Barcelona per la seva victòria a la Copa Catalana i pel sots campionat a la Lliga.

 

Moltes felicitats al Gran Mestre Alvar Alonso pel seu segon Campionat de Catalunya absolut.

 

Felicitar a l'Elisabeth Riera per revalidar el títol femení i agrair-li que es brindés a acompanyar-nos a l'entrega de premis de la final d’edats a Vilaseca.

 

Felicitar a tots els guanyadors de les diferents categories dels Campionats d’edats, especialment al campió juvenil Pere Garriga que va aconseguir el títol amb molta autoritat.

 

Hem realitzat les primeres activitats d’un pla de promoció dels escacs a localitats sense club. Les dos primeres accions s’han fet a Palamós i Vilanova del Camí i esperem que aquest pla doni fruits i aviat tinguem clubs en aquestes localitats.

 

Ha començat una nova edició del circuït català que a més estrena nova web federativa que millora molt la informació i la presentació que teníem fins ara.

 

Presentarem també a aquesta assemblea una sèrie de modificacions de reglaments que m’atreviria a catalogar de menors i que en la majoria de casos són millores de redactats per evitar algunes males interpretacions que es podrien arribar a fer.

 

M’agradaria tancar aquesta assemblea agraint l'esforç que fan alguns jugadors per mantenir setmanalment de forma desinteressada, dos programes de radio i un de televisió dedicats als escacs a casa nostra.

 

Moltes gràcies per la vostra atenció.

 

Un cop acabat el discurs del president el Sr. Viñas ha demanat dos interventors, segons el punt ú de l'ordre del dia, explicant que l'únic que havien de fer és llegir-se l'acta que elabora el gerent de la Fce, fer les propostes de modificació o no que estimin oportunes i llavors passar-se un dia per la seu de la Fce a donar el vist i plau, signant cada full. Me les he carregat altre cop jo, amb el nou president del Club d'Escacs La Lira el Sr. Carles Costas.

 

Llavors hem passat a tractar el punt dos de l'ordre del dia sobre l'Aprovació de la Memòria esportiva de l'any 2015. El president ha dit que teníem tota la informació als fulls que ens han donat amb els Indicadors de la Fce i que si algú volia preguntar alguna cosa que ho digués. Com no ha estat així s'ha procedit a la votació i s'ha aprovat la Memòria Esportiva de l'any 2015 per Unanimitat dels presents.

 

Seguidament s'ha parlat del punt tres de l'ordre del dia sobre els estats comptables de la Fce de l'any 2015. El president ha dit que la Fce havia perdut uns 16.000 € durant l'any 2015, en concret 16.893,19 € d'un pressupost de 627.542,97 €, un 2,7 % de pèrdues respecte el pressupost total, les dades anteriors són meves, degut a tres factors. Per un costat les despeses de personal s'han vist incrementades amb la contractació del director executiu de la Fce a temps parcial, cosa ja prevista. Per l'altre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Ufec a partir d'ara, ha pagat una subvenció de 3.000 € a la Fce en material, a més de donar els diners en efectiu, cosa que crec que passa bastant sovint. Finalment i més important, el president ha dit que esperava per l'any 2016 un increment de la subvenció del Consell Català de l'Esport, CCE a partir d'ara, respecte els 89.500 € dels darrers anys, i no ha estat així. El Sr. Ayza ha recordat que la subvenció dl CCE a la Fce ha passat de 314.000 € en el nivell més alt d'abans de la crisis a 89.500 € actualment i ha dit que creu que de cara el 2017 això canviarà tal com va demanar en una reunió amb el nou director del CCE succeida fa poc temps. El president ens ha dit que degut a la bona gestió dels darrers anys, la Fce té un coixí de fons propis d'uns 150.000 €, per la qual cosa les pèrdues de l'any 2015 no són inasumibles.

 

Com ningú ha volgut intervenir en el torn obert de paraula, s'han aprovat els estats comptables de la Fce de l'any 2015 per unanimitat. 

 

El punt quatre de l'ordre del dia parlava sobre el Calendari esportiu de l'any 2016 on el president ha dit que proposava canviar de data el Torneig Garcia Ilundain, de forma que s'havia aprovat a la darrera assemblea que es fes el dissabte 10 de desembre, però com el Torneig de Benidorm havia canviat de dates a aquestes, ara la Fce proposava canviar-la al dissabte següent 17 de desembre, mentre que el lloc on es faria no estava clar ja que els dos darrers anys s'havia fet en un hotel de Sitges i aquest potser es trauria a licitació pública.

 

Amb el canvia anterior s'ha aprovat el Calendari esportiu de la Fce de l'any 2016 per unanimitat.

 

El punt cinc de l'ordre del dia feia referència a la proposta d'aparició de la llicència d'un dia de la Fce. El president ha dit que aquesta llicència estava pensada exclussivament pel nou elo ràpid de la Fce, on en un torneig de festa mejor sempre hi ha algun no federat que vol jugar i així pagant 2 €  es podria federat aquest jugador només pel torneig de ràpides d'aquell dia, donat que s'havia arribat a un acord amb l'empresa de l'assegurança obligatòria de tots els federats en escacs de forma que pagant 0,65 € estarien coberts per l'asseguradora aquell dia. Així el mateix dia que es fa el torneig, o al dia següent, l'organitzador del torneig tramitaria la llicència d'un dia omplint el pertinent model al web de cada club amb les dades del jugador que només es federa per aquell torneig, que no sortiria a cap llista d'elo català. Llavors la Fce enviaria un fax a l'asseguradora per que doni d'alta aquells jugadors com a assegurats per només un dia. Això també faria que s'evitesin disputes entre jugadors ja que hi hauria un àrbitre titulat present. En el cas del actius aquesta llicència d'un dia no es podrà fer servir, a no ser en casos molt especials on s'enviarà una petició a la Comissió esportiva per que hi accedeixi o no, com va passar fa poc a Vic on en un campionat universitari alguns jugadors no estaven federats i llavors la competició no podia valer per cap elo. Si et federes per un dia en dos torneigs diferents pagues només l'assegurança d'un dia, per que he entés que els 0,65 € és el que paguem els jugadors federats de l'assegurança durant tot l'any. El Sr. Ayza ha seguit dient que de cara a l'elo actiu-ràpid català, aquests jugadors que no tenen ranking inicial s'els faria com als estrangers per les lentes on s'els fa una performance sobre els punts asolits amb la mitja d'elo dels rivals i s'els dona així una puntuació elo al final del torneig que s'aplica als rivals d'aquests jugadors per calcular la seva mitja. Així passaria només en la primera competició que juguesin, per que a la segona ja es tindria en conte el torneig anteriorment jugat. El president ha continuat dient que a França hi ha una fitxa tipus A pels torneigs de lentes i una altra tipus B per la resta.

 

El Sr. Costas ha intervingut per dir que calia promocionar la fitxa de l'any sencer i no la d'un dia, mentre que el Sr. García-Riera ha dit que es posés un límit de cinc cops com a màxim pel nombre de vegades que podies tramitar la fitxa d'un dia. El president ha contentat que no es podria controlar quants cops treu la fitxa d'un dia una mateixa persona, però que per sentit comú qui volgués jugar sovint trauria l'anual. El Sr. Viñas ha dit llavors que aquesta fitxa estava pensada pels torneigs dels pobles de Lleida i d'altres delegacions territorials.

 

Un cop dit això i sense més paraules demanades s'ha votat la nova proposta de fitxa d'un dia, essent aprovada per unanimitat.

 

De fet el que s'ha aprovat textualment és això: Els clubs podran tramitar una llicència només vàlida per un dia al preu de 2 €.

 

Respecte el punt sis de l'ordre del dia, segons el Sr. Viñas feia referència a diverses modificacions de reglaments que la junta de la Fce proposa a l'assemblea, i com així ha estat finalment, es votarien totes en bloc si ningú no preferia votar-ne alguna per separat.

 

La primera modificava l'article 15 del reglament de la Lliga Catalana per que en algunes delegacions territorials on hi ha pocs equips per grup i categoria, la lliga regular de 7 rondes i 8 equips, per posar un exemple que poso jo, acaba amb dos rondes més que fan variar els equips que pugen de categoria, de forma que el que acaba primer de les 7 primeres rondes no té per què pujar de categoria per que llavors juga amb equips d'un altre grup i es fa una classificació mixta de la fase prèvia amb les dos altres rondes. Total que a les finals catalanes aniran a partir d'ara els equips campions de la classificació final de la barreja d'aquests dos grups, que són els que pugen de categoria.

 

El redactat nou aprovat és aquest:

 

Article 15  ...En cas que una Delegació organitzi una fase posterior a la fase prèvia, només tindran dret a participar a les Finals Catalanes els equips campions i subcampions de la segona fase.

 

La segona modificació és referent a l'article 11 de la Lliga Catalana on degut a un límit informàtic que fa el programa de la Fce, quan un jugador no es presenta es posarà a l'acta “vacant” i el resultat + - o - +. Fins ara s'havia de posar a la casella de l'acta on havia de figurar el nom del jugador “no alineat”.

 

Al mateix article 11 s'ha canviat el redactat d'una part d'ell amb el següent:

Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda o a la mateixa jornada, (s'entén per jornada els partits que estiguin inicilament programats dintre d'una mateixa setmana), encara que es juguin en dates diferents.

 

I més avall al mateix article.

 

Tot aquest article 11.1 és vàlid tant per la fase regular de la Lliga, com per a les Fases Finals i Eliminatòries.

 

El següent article tractat és nou i s'afegeix a la Secció 3 que parla d'inscripcions i renúncies. El nou article diu:

 

3.7 Si un club té diversos equips i vol renunciar a algun equip, aquest haurà de ser el de categoria més baixa, llevat que tingui autorització de la Comissió Esportiva de la Federació per poder renunciar un equip de major categoria, per motius justificats. Un cop hagin estat publicats els grups, en cas de renúncia haurà de ser el d'inferior categoria.

  

Respecte l'article 1 del capítol 1 de tramitació de documentació, de la secció 1. Inscripció d'un club a la Federació Catalana d'Escacs, s'ha canviat l'expresió “per afiliar-se” a “per demanar l'afilició” i s'ha afegit a una de les condicions

 

·         Tramitar un mínim de quatre llicències de jugadors o bé organitzar un campionat homogat.

 

El president ha dit que hi ha alguns clubs d'escacs que no tenen jugadors federats, com és el cas de la Pobla de Lillet, el Secretariat de Sants o l'hotel de Sitges, la qual cosa estava prevista als estatus de la Fce, però sí organitzen competicions. El Sr. Ramón Chalmeta, crec, ha proposat canviar la paraula “Obert” inicial al nou redactat per “Campionat” perque no quedesin exclosos els tancats que es vol promocionar, i des de la taula hi han estat d'acord.

 

El mateix article acaba amb l'afegit:

 

La Junta Directiva de la Federació decidirà si s'accepta l'afiliació sol.licitada. 

 

Secció 2. Tràmit de llicències de jugadors.

 

Es modifica:

 

Article 2

 

2.1 ...La llicència s'expedirà per un periode de validesa igual a la temporada esportiva o altres periodes establerts per la junta Directiva de la Federació.

 

Això es fa per recollir la fitxa de 16 mesos.

 

Article 5

Es canvia la paraula “tramitar” per “renovar”. Segons el president la tramitació de fitxes només la fan els jugadors que no tenien fitxa federativa l'any anterior.

 

El mateix article acaba dient l'afegit:

 

Les llicències de nova creació no tindran recàrrec.

 

Article 7

 

Els dijous es tanca la tramitació de llicències per la setmana en curs per disputar la Lliga Catalana (les llicències tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dillums següent).

 

O sigui que durant la Lliga Catalana es pot tramitar una llicència en divendres però aquesta no servia pel jugar el torneig del diumenge d'aquella ronda.

 

Article 10

 

10.1 S'afegeix al redactat de les obligacions dels clubs de comunicar a la Fce l' adreça i telèfon el e-mail.

 

Article 11 nou redactat.

 

11.1 La Federació Catalana d'Escacs tindrà actualitzat a la seva pàgina web les adreçes dels locals de joc dels clubs. Seran els clubs els que indiquin a través del portal de gestió administrativa quina és la seva adreça. Les entitats que modifiquin l'adreça del local de joc estan obligats a comunicar, mitjançant e-mail la nova adreça del local de joc a la Federació i a totes les entitats que estiguin implicades en la competició amb ells.

 

Secció 11. Fases finals de la Lliga Catalana d'Escacs

 

Article 15

 

...Un cop disputada la primera ronda el sorteig es dirigirà tenint en compte l'historial de desplaçaments de cada equip i si l'equip ha jugat d'equip local o visitant la ronda anterior.

 

Capítol VIII Reglament del Campionat de Catalunya de Ràpides d'Equips

 

Secció 1. Normes generals

 

Article 3

 

Les alineacions es realitzaran per ordre de forces tenint en compte l'elo català de partides ràpides i mantenint la mateixa titularitat que en la Lliga Catalana d'escacs, o sigui que els titulars de l'equip vindran determinats per l'ordre de forces del club a la lliga, però l'ordre dels taulers serè per l'elo ràpid.

Capítol VI. Reglament de la Lliga Catalana d'Escacs

 

Secció 6. Distribució de grups d'equips (de Primera divisió).

 

10.2

 

Número 15, per a l'equip classificat en vuitè lloc de la 1a Divisió amb major puntuació de la temporada anterior. Si guanya el Play-off d'ascens.

 

Número 16, per a l'equip classificat en vuitè lloc de l'altre grup de la 1a Divisió de la temporada anterior. Si guanya el Play-off d'ascens.

 

En cas que el play-off d'ascens sigui guanyat per un equip de Preferent aquest serà el darrer número (20) i en cas que siguin dos, el número estarà en funció de la puntuació de la fase prèvia, el de més puntuació serà el 19 i l'altre serà el 20.

 

En cas de renúncies a disputar les Finals Catalanes de Campions de Segona Divisió, aquests equips que renuncien aniran darrera dels equips que no hagin renunciat. Si la renúncia és de diversos equips. L'ordre serà assignat per la puntuació obtinguda a la fase regular.

 

Un cop posats a votació dels presents tots aquests petits canvis de redactat de diferents reglaments, s'han aprovat per unanimitat.   

 

Dins el sisè punt de l'ordre del dia també figurava l'acceptació, si s'escau, del càrrec de patró a la Fundació UFEC i designació del president de la Federació en la seva representació al patronat.

 

El president ha pres la paraula per informar-nos que la Ufec havia creat una fundació amb dos objectius: derivar alguns temes per tenir avantatges fiscals i aconseguir patrocinadors per les federacions donat que els patrocinadors gaudeixen d'un descompte important a la declaració de la renda. Es proposa que la Fce sigui un patró polític, de forma que no aportaria diners a la fundació, mentre que algunes empreses que sí en posesin podien ser anomenades patrons financers. El Sr. Ayza ha continuat dient que la Ufec els havia proposat a totes les federacions afiliades ser patrons de la nova fundació i que tenien fins a primers de juny per contestar havent aprovat la proposta en l'assemblea corresponent. El Sr. Viñas ha dit llavors que els estatuts d'aquesta fundació eren públics i que per tenir influència i capacitat de decisió calia estar en aquest patronat, recordant les subvencions rebudes de la Ufec per part de la Fce durant molts anys.

 

Llavors ha pres la paraula el Sr. García-Riera per dir que era preferible deixar obert la persona que representaria a la Fce en aquesta institució, i des de la taula li han contestat que qui seria patró d'aquesta fundació seria la Fce i que per estatuts el representant de la Fce era el seu president, però que aquest podia delegar la representació en algun acte sempre en un altre membre de la Junta.

 

Un cop feta aquesta aclaració s'ha votat la proposta de que la Fce entrés al patronat de la nova Fundació de la Ufec i s'ha aprovat per unanimitat.    

 

Llavors s'ha arribat al punt set de l'ordre del dia, el torn obert de paraula.

 

En aquest moment jo he informat els presents, com havia fet anteriorment a diferents membres de la junta de la Fce, que el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, CEEB a partir d'ara, va crear fa uns deu anys una entitat que es diu “Tutors de joc” amb l'única finalitat recaudatòria, on donava una sèrie de títols d'àrbitre que només eren vàlids per les pròpies competicions de futbol i bàsquet, crec. Però com volien més diners, s'els va ocòrrer fer socis obligatoris d'aquesta entitat, a canvi de cap servei, els que monten el torneig d'escacs del Barcelonès, tant l'Individual com el Per Equips i els àrbitres també, pagant 15 €. Cal dir que no tots els muntadors d'aquesta competició estan federats, mentre que els àrbitres és evident que ho estan. I com no en tenien prou van

inventar-se una altra assegurança obligatòria de 5,90 € que també cobraven a tots els anteriors. D'aquesta forma un àrbitre d'escacs d'aquest torneig tenia una assegurança per estar federat, una altra de l'edifici on es juga, que és una escola i el centre cívic del Casinet d'Hostafrancs, que els dos tenen una assegurança pròpia, i una tercera del Ceeb, que si la de la Fce no s'ha estrenat en 30 anys d'existència, aquesta menys encara. Clar que la culpa és dels que paguen aquests imposts revolucionaris, per que si es neguessin s'havia acabat el rollo.

 

El Sr. Capellades ha dit llavors que inicialment es cobraven 15 € als muntadors i àrbitres com a despeses per pagar-los, però que ara només eren 5 €. El president de la Fce ha dit llavors que negociarien amb el CEEB per pagar els àrbitres ells i evitar d'aquesta manera aquests diners que es queda el CEEB.

 

Llavors ha pres la paraula el Sr. Costas per exposar que van tenir un gran problema aquest any en acabar la Lliga Catalana per que el diumenge van jugar la novena ronda d'aquesta competició, i com van quedar campions de grup ascendint de categoria a Primera divisió, i el dia següent havien de dir si jugaven la final de campions de grup del diumenge següent i van acabar dient que no per que amb tant poc temps no van poder decidir. Total que ha proposat que el límit per confirmar o no que jugues el diumenge següent s'incrementés. El president de la Fce ha dit que l'any proper el sorteig de les finals de Catalunya es retransmetria per una aplicació que es diu Periscope, i que no creia que pasés res si el termini per dir si jugues diumenge següent o no passava a estar el dimarts a les 12:00h. per fer el sorteig a les 13:00h. Jo he dit llavors que el problema era si es deia que no i s'havia de buscar un substitut, i des de la taula m'han recordat que no es cobrien les vacants. D'aquesta manera, com ningú ha dit res en contra, sembla que es farà com posa més amunt, encara que ha dit el president que de cara l'any següent sembla que la Setmana Santa és més tard que aquest any i es podrà jugar tota la fase regular de la lliga abans d'aquesta festa, de forma que els clubs campions de grup tindran quinze dies per pensar si participen en la final o no.

 

La segona intervenció del president de La Lira era per preguntar si la Fce havia pres una decisió sobre si a la Final d'Edats tornarien a tenir premis separats les noies o no, com passa a Barcelona o a Espanya. El president ha contestat que ho havien estat discutint els membres de la Junta de la Fce i no s'havien posat d'acord i que en seguirien parlant donat que la nova responsable femenina era nova en el càrrec i no ho havien pogut parlar prou. El Sr. Costas ha felicitat llavors a la Fce per les 25 senyores que van assistir la setmana passada a la concentració femenina realitzada per la Fce, respecte les 12 que van jugar la final de Catalunya. Tot són parers, però alguns pensen que els diners s'han d'invertir en pocs jugadors-es, els bons i no en molta gent.

 

Més tard ha pres la paraula el Sr. Josep Chalmeta per proposar un cop més que hi hagi àrbitres a la Lliga Catalana, per que fa dos anys hi va haver una partida on si un jugador hagués reclamat potser hagués guanyat el punt i això hagués afectat que a més de baixar de categoria el Barcelona-Uga hagués baixat el Montcada. El Sr. Ayza ha respost que el diumenge és impossible que hi hagi àrbitres per que els propis àrbitres juguen i que el dissabte a la màxima categoria s'ha proposat a diferents reunions dels clubs implicats de la màxima categoria i no hi han estat d'acord. Pel que s'ha dit, sembla que si el jugador implicat hagués reclamat sense àrbitre, també hagués guanyat el punt. Algú ha dit llavors que calia que la Fce fes cursos pels delegats, que n'hi havia que no tenien molta idea i el Sr. Viñas ha contestat que fa uns deu anys van convocar una d'aquestes sessions i no va venir ningú a rebre les classes dels àrbitres. El president ha completat l'explicació recordant que els rellotges havien de ser visites des de el passadís central, donat que els delegats poden “cantar” bandera i que lo de posar el rellotge a la dreta no és veritat que sigui obligatori i que potser es podien fer aquests recordatoris a la circular de la Lliga catalana de l'any proper. El Sr. Ramón Chalmeta ha dit que tot això ja estava al reglament de la Fce, però que la cosa no era tant fàcil per que hi havia locals molt complicats on tots els taulers d'un encontre no canvien a la mateixa sala.

 

Per acabar l'assemblea el Sr. Viñas ha dit que encara que no figurava com a punt en l'ordre del dia, com havia d'haver estat, la nova llei de l'esport facultava la junta de la Fce per incloure'n un, demanant excuses als presents el sr. Ayza per aquest oblit, com era la ratificació del presents de la nova responsable dels escacs femenins de la Fce, la Sra. Sònia Martín Dinarés. Aquesta ratificació s'ha fet per unanimitat dels presents.

 

El Sr. Garcia-Riera ha volgut dir llavors que segons el canvi de la llei de l'esport no era obligatori posar dos hores d'inici de l'assemblea, primera i segona convocatòries i el moderador li ha dit que tenia raó però que ja els anava bé com ho feien.

 

I llavors s'ha acabat l'assemblea, molt curta en temps i amb poca gent.

 

Esperant perdoneu els errors i oblits que hi pugui haver de comprensió o transcripció del que ha dit cada persona en un escrit tan llarg, us saluda atentament el diumenge 22 de maig de 2016 per la tarda:

 

Ricard Llerins.  

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1