bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 31/08/2023 07:58:38

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

 

 

 

XXXIX TORNEIG OBERT D’ESCACS VILA DE CERDANYOLA 2023


1. El torneig es disputarà al local de la Penya d’Escacs Cerdanyola (C. Sant Ramon, 180), i també al local de l’Associació de Veïns Sant Ramon (C. Santa Maria, 17), separats ambdós locals per 50 metres.
 

2. El torneig tindrà un format de 3 grups:
Grup A: Obert per a tots els jugadors amb un elo català superior o igual a 1900. Vàlid per ELO FIDE FEDA I CATALA i normes de MC.
Grup B: Obert per a tots els jugadors amb un elo català inferior a 1900. Vàlid per ELO FIDE FEDA i CATALA.
Grup C “Espinets”: Obert a tots els jugadors sub10, federats amb un elo català inferior a 1600. Per a casos excepcionals s’admetran jugadors amb més elo o sub12, a decisió del Comitè Organitzador. No serà vàlid per cap ELO.
Un jugador pot demanar jugar en un grup superior. Si a la inscripció no s’indica res, el jugador serà inscrit en el grup corresponent per elo.
 

3. El torneig es disputarà per sistema suís basat en valoració a 8 rondes i 6 rondes pel grup “Espinets”.
 

4. L’horari de joc serà els dissabtes per la tarda de 16:30 a 20:30 hores, els dies 7, 21 i 28 d’Octubre de 2023 4, 11, 18 i 25 de Novembre i 2 de Desembre
El dissabte 14 d Octubre serà jornada de descans, amb motiu de la celebració del Campionat de Catalunya d’Edats per Equips.
El grup "Espinets" començarà el 21 d'octubre de 2023
 

5. L’emparellament es farà amb el suport del programa Swiss Manager.
 

6. Els ritmes de joc seran:
Grups A i B: 90 minuts amb un increment de 30 segons per jugada.
Grup “Espinets”: 60 minuts a caiguda de bandera.
 

7. El lliurament de premis serà el Diumenge dia 3 Desembre de 2023 a les 12 hores, després del torneig de ràpides que començarà a les 10 hores.
 

8. Els jugadors que no es presentin a la primera ronda sense causa justificada o bé a dues rondes consecutives daran eliminats del torneig. En cas que per circumstàncies excepcionals algun jugador(a) demani no ser aparellat més de dos vegades l’organització es reserva el dret a concedir-li o no.
 

9. Si algun jugador s’ha d’absentar alguna ronda, ho haurà de comunicar abans del dimecres a les 21 hores.
 

10. El jugador que no estigui davant el tauler passats 30 minuts des del començament de la ronda perdrà la partida per incompareixença.
 

10bis. Excepcionalment, la primera ronda es permetrà 1 hora de retard.
 

11. En finalitzar la darrera ronda, es sortejarà l’ordre dels desempats, a escollir entre els següents: Buchholz brasiler, Buchholz total i Nombre de partides guanyades. Si persisteix l’empat, s’aplicarà el desempat progressiu. (Veure Annex per l'explicació dels desempats).
 

12. L’Àrbitre Principal serà FREDERIC CORRIGUELAS. (A.C.) Arbitre adjunt JAUME GRAU (A.N.) El Director del Torneig sera FRANCESC LANAU.
 

13. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades al Comitè de Competició. El comitè de Competició estarà format pel director del torneig i dos jugadors escollits durant la primera ronda.
 

14. Tota reclamació contra una decisió arbitral haurà de dirigir-se al Comitè de Competició, per escrit, i com a màxim una hora després que finalitzi la ronda, dipositant una fiança de 30 euros juntament amb la reclamació. Aquesta quantitat serà retornada en cas que la decisió sigui favorable al reclamant, o si el Comitè estima que la reclamació era procedent. Les decisions d’aquest comitè seran inapel·lables.
 

15. INSCRIPCIONS
Les inscripcions es poden fer de dues formes:
Per telèfon: Trucant als telèfon 93.580.22.89 de 16 a 23 hores, Sr. Jaume Grau.
Per correu electrònic: A l’adreça escacspec@gmail.com o bé garsaball2@gmail.com . S’enviarà un correu confirmant la inscripció. En cas que no el rebeu en 24 hores, torneu-lo a enviar. Gràcies.
Quotes d’inscripció:
Grup A: 30 euros
Grup B: 20 euros
Grup C: 10 euros
Sub 14 o de més de 60 anys al grup A: 20 euros
Jugadors locals grup A: 20 euros
Jugadors locals grup B: 15 euros
Jugadors locals grup C: 5 euros
La data límit d’inscripció és el dia 6 de Octubre a les 21 hores. Es tancarà la inscripció quan s’arribi als 120 inscrits entre els tres grups.
 

16. PREMIS
GRUP A
Campió: 300 euros + trofeu
2on: 200 euros + trofeu
3er: 100 euros
4t: 70 euros
5è 50 euros
1er Tram 1700-2000: 50 euros + trofeu 2on Tram 1700-2000: 40 euros
1er Tram 2000-2150: 50 euros + trofeu 2on Tram 2000-2150: 40 euros
GRUP B
Campió: 120 euros + Trofeu 2on: 70 euros + Trofeu
3er: 50 euros 4t: 30 euros
1er Tram fins-1800: 50 euros + trofeu Tram fins a 1700 50 euros i trofeu
GRUP “ESPINETS”
Campió: Trofeu 2on: Trofeu 3er: Trofeu
1er Sub-8: Trofeu 2on Sub-8: Trofeu 3r Sub-8: Trofeu
A efectes del rànquing inicial, als grups A i B es farà servir l’elo FIDE. Els premis per tram d’elo i l’assignació de grups seran sempre per elo català.
Els premis econòmics no seran acumulables. En cas d’optar a dos premis, s’agafarà el de major quantitat.
 

17. Els punts no previstos es resoldran aplicant la normativa de la FIDE.
 

18. La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part del jugador, d’aquestes normes.
ANNEX: DESEMPATS
Buchholz total: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador.
Buchholz brasiler: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador excepte el que té la puntuació més baixa.
Nombre de partides guanyades: Es compta el número de partides que el jugador ha guanyat. En cas que una partida hagi estat guanyada per incompareixença, no computarà en el càlcul d’aquest desempat.
Progressiu arribant a les darreres conseqüències: Després de cada ronda un jugador té una determinada puntuació. El desempat consisteix en la suma d'aquestes puntuacions. Si l'empat persisteix, es fa el mateix càlcul traient rondes, començant per la primera.
Ajust FIDE en el Buchholz: L'ajust FIDE en el Buchholz s'aplicarà, per a les partides no jugades, com si s'hagués jugat contra un oponent virtual (FIDE Handbook, C04.5):
- Els punts que tindrà aquest oponent virtual seran: Els punts que tenia en començar la ronda, més el resultat de la ronda tractat com un resultat normal (és a dir, que una derrota per incompareixença és una victòria per l'oponent virtual, i viceversa), més mig punt per la resta de rondes fins al final.
- Per als seus rivals, la partida no jugada comptarà com taules.
Cerdanyola 28 de Agost de 2023


© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1